การเขียน (WRITING) (ตอนที่ 6)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

                    ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียน  (Writing)  เรื่องต่างๆ รวมทั้งคำแปล  (Translation)  ผู้ศึกษาสามารถดูโครงสร้าง  (Structure)  ของประโยค  โดยดูคำแปลประกอบไปด้วย  พร้อมทั้งศึกษาไวยากรณ์  (Grammar)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEIC)  และศึกษาคำศัพท์  (Vocabulary)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEFL)  จะช่วยให้ทักษะด้านการเขียนของผู้ศึกษา  พัฒนาไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

                                                                   Smoking impact

                  Smoking even a few cigarettes a day appears to stunt the growth of teenagers’ lungs, a Harvard University study has found.

                Previous research has shown that youngsters who smoke are more likely to have coughs, asthma and bronchitis.

                 Now, experts have found that teenage smoking actually seems to make boys’ and girls’ lungs grow more slowly than usual, so they hold less air.

(คำแปล)                                               ผลกระทบของการสูบบุหรี่

                   การสูบบุหรี่แม้กระทั่งไม่กี่มวนต่อวัน  ดูเหมือนว่าหยุดยั้งหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของปอดของวัยรุ่น, การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ค้นพบเรื่องนี้

                   การวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่า  วัยรุ่นผู้ซึ่งสูบบุหรี่  มีความเป็นไปได้มากกว่า (ผู้ไม่สูบฯ) ที่จะมีโรคไอ, โรคหืด  และหลอดลมอักเสบ

                   ในปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า  การสูบบุหรี่ในวัยรุ่น  ดูเหมือนว่าอย่างแท้จริงทีเดียวทำให้ปอดของเด็กชายและหญิงเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ  ดังนั้น  ปอดจึงบรรจุอากาศ (ออกซิเจน) ได้น้อยกว่า

                A doctor from Harvard’s School of Public Health said it was surprising that we could determine an effect of smoking on lung growth so early in the process while some would say that it took many years to see an effect.  He and colleagues based their findings on 5,158 boys and 4,902 girls between the ages of 10 and 18 – a third of whom had smoked – who were examined annually between 1974 and 1989.

                The study found that smoking just five cigarettes a day appeared to reduce lung volume slightly, especially for girls.  Girls who smoked five or more cigarettes a day had a one percent slower than usual growth each year of their forced expiratory volume.  This is the amount of air that can be blown out of the lungs in one second, and it is an important measure of lung health.

(คำแปล)

                แพทย์จากคณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่า  มันน่าประหลาดใจว่า  เราสามารถระบุผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของปอดได้แต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ  (หมายถึง  ผลกระทบตั้งแต่ตอนเริ่มแรกจนถึงสุดท้าย)  ในขณะที่แพทย์บางคนกล่าวว่า  มันต้องใช้เวลาหลายปีที่จะได้เห็นผลกระทบ  นายแพทย์คนนี้ (ที่กล่าวถึงครั้งแรก) และเพื่อนร่วมงานของเขา  เปิดเผยเรื่องนี้จากสิ่งที่พวกตนค้นพบ  โดยเก็บข้อมูลจากเด็กผู้ชาย  ๕,๑๕๘  คน  และเด็กหญิง  ๔,๙๐๒  คน  ซึ่งมีอายุระหว่าง  ๑๐ – ๑๘  ปี  ( ใน ของเด็กชายหญิงเหล่านี้สูบบุหรี่)  และเด็กชายหญิงเหล่านี้ได้รับการตรวจประจำปี  ระหว่างปี  ๑๙๗๔ และ ๑๙๘๙    

                การศึกษา (ข้างต้น) พบว่า  การสูบบุหรี่เพียง    มวนต่อวัน  ดูเหมือนว่าลดปริมาตรปอดลงเล็กน้อย  โดยเฉพาะสำหรับเด็กหญิง  ทั้งนี้  เด็กหญิงซึ่งสูบบุหรี่    มวนหรือมากกว่า  ใน วัน  จะมีการเติบโตในแต่ละปีของปริมาณการหายใจออกแบบถูกบังคับ (คือ  สูดหายใจเข้าไปเต็มปอด แล้วหายใจออก)  ช้ากว่าการเจริญเติบโตตามปกติ (เมื่อไม่สูบบุหรี่) เปอร์เซ็นต์  นี้คือปริมาณของอากาศที่สามารถถูกพ่น (ระเบิด) ออกมาจากปอดใน    วินาที  และมันเป็นการวัดที่สำคัญของสุขภาพปอด

 

                                                                      Desert plants

                  Desert plants have a variety of adaptations that allow them to endure the desert environment.  Because a desert is extremely dry, plants need to be able to take in as much water as possible when it rains and to store the water for a long time.  Special root systems and types of leaves enable them to do this.  Another source of stress in a desert is the high temperature, so desert plants need to have resilience.  Violent storms can occur in a desert, and plants with strong roots will be able to endure the storms.  Considering the difficult conditions in a desert, the diversity of plants that can be found there is truly amazing.

(คำแปล)                                                        พืชทะเลทราย

                 พืชทะเลทรายมีการปรับตัวที่หลากหลาย  ซึ่งทำให้มันสามารถอดทนต่อสภาพแวดล้อมของทะเลทรายได้  ทั้งนี้  เพราะว่าทะเลทรายแห้งแล้งเป็นอย่างมาก (สุดโต่ง)  พืชจึงจำเป็นต้องสามารถดูดซึมน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เมื่อฝนตก  และ (สามารถ) เก็บกักน้ำได้เป็นเวลานาน  โดยระบบรากและชนิดของใบแบบพิเศษทำให้พืชสามารถทำเช่นนี้ได้,  อีกแหล่งหนึ่งของความบีบคั้น (แรงกดดัน) ในทะเลทราย  คือ  อุณหภูมิที่สูง  ดังนั้น  พืชทะเลทรายจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น  (นอกจากนั้น)  พายุรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลทราย  และพืชที่มีรากที่แข็งแรงจะสามารถทนทานต่อพายุได้  เมื่อ (เรา) ได้พิจารณาสภาวะที่ยากลำบากในทะเลทรายแล้ว  ความหลากหลายของพืชซึ่งสามารถพบได้ที่นั่น (ทะเลทราย) เป็นสิ่งที่น่าทึ่ง (น่าประหลาดใจมาก) อย่างแท้จริง

 

                                                                                Athletes

                      In order to perform well, an athlete must have a number of different abilities.  Naturally, she should demonstrate excellent physical skills.  In addition to strength, coordination of all parts of the body while moving around the court or field is very important.  The athlete also needs to have good visual abilities.  She needs to be able to see what is happening around her so that she can respond to the other players’ maneuvers.  She has to be tolerant of activity around her without losing her ability to focus on her own part in the game.  Finally, she needs to be a fast thinker.  Complications can occur in any game, and the athlete needs to be able to respond to them quickly.

(คำแปล)                                                                  นักกีฬา

                      เพื่อที่จะเล่นให้ได้ดี  นักกีฬาจะต้องมีความสามารถต่างๆ มากมาย  โดยธรรมชาติแล้ว  เธอควรจะแสดงทักษะทางกายภาพอย่างยอดเยี่ยม  และนอกจากพละกำลังแล้ว  การประสานของ (อวัยวะ) ทุกส่วนของร่างกายในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวรอบๆคอร์ท (เทนนิส) หรือสนามมีความสำคัญอย่างมาก  และนักกีฬาจำเป็นต้องมีความสามารถทางสายตาที่ดีด้วย  โดยเธอจำเป็นต้องสามารถมองเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเธอ  เพื่อที่ว่าเธอจะได้สามารถตอบสนองต่อเกมการเล่นของผู้เล่นคนอื่นๆได้  ทั้งนี้  เธอจำเป็นต้องอดทนกับกิจกรรมรอบๆ ตัวเธอ  โดยไม่สูญเสียความสามารถที่จะมุ่งเน้นในส่วน (หน้าที่) ของตนเองในเกม (การแข่งขัน) ด้วย  ในท้ายที่สุด  เธอจำเป็นต้องเป็นนักคิดที่เร็วด้วย  ทั้งนี้  ความยากลำบาก (อุปสรรค) สามารถเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันใดๆ  และนักกีฬาจำเป็นต้องสามารถตอบสนองต่อมันได้อย่างรวดเร็ว

 

                                                                      A waiting lady

                     In November, 1930, when I was alone at 72 Bucknell Place in Union City, I often got tired of playing the piano and reading books.  Then I would go for a ride in the country.

                     One day a strange thing happened to me.  On my way home, my motor stopped.  I decided to walk until I found a house.  Finally, I came to a big white house.  I knocked at the door.  A little old lady with long white hair answered.

(คำแปล)                                                     สุภาพสตรีผู้รอคอย

                    ในเดือนพฤศจิกายน ปี ๑๙๓๐  เมื่อผมอยู่ตามลำพังที่บ้านเลขที่  ๗๒  บัคเนลเพลซ  ในเมืองยูเนียน (ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณ ๓๐ ไมล์)  มีบ่อยครั้งที่ผมรู้สึกเบื่อหน่ายการเล่นเปียโนและการอ่านหนังสือ  ผมจึงออกไปขับรถเล่นในชนบท

                    วันหนึ่ง  มีสิ่งแปลกๆ เกิดขึ้นกับผม  คือ  ในระหว่างทางกลับบ้าน  เครื่องยนต์ของรถผมเกิดดับ  ผมจึงตัดสินใจเดินไปจนกระทั่ง (จนกว่าจะ) พบบ้านหลังหนึ่ง (เพื่อขอความช่วยเหลือ)  ในที่สุด  ผมมาถึงบ้านสีขาวหลังใหญ่  ผมเคาะที่ประตู  โดยมีสุภาพสตรีชราร่างเล็กผมขาวยาวคนหนึ่งออกมาเปิดประตู

                   She told me to go into her house because tea was almost ready.  I told her that I came for gasoline.  She called me Alfred and said I used to prefer tea.  When she went for the tea, I slipped out quickly and walked until I arrived at the next house.  A man there gave me some gasoline. 

                     When I mentioned my experience, he told me that the woman I had met was Miss Emily.  She always welcomed strangers.  She was still waiting for Alfred, the man who was supposed to marry her thirty years ago.  One day before the wedding he left the town and never came back.

(คำแปล)

                     เธอบอกให้ผมเข้าไปข้างในบ้านของเธอเพราะว่าน้ำชาเกือบจะพร้อมแล้ว  ผมบอกเธอว่าผมมาเพื่อจะขอน้ำมันรถ  เธอเรียกผมว่าอัลเฟร็ด  และกล่าวว่าผมเคยชอบดื่มน้ำชามากกว่า (น้ำมันรถ)  เมื่อเธอเข้าไปเอาน้ำชา  ผมก็หลบออกมาอย่างรวดเร็วและเดินไปจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังถัดไป  ชายคนหนึ่งที่บ้านหลังนั้นให้น้ำมันรถยนต์แก่ผม

                     เมื่อผมกล่าวถึงประสบการณ์ของผม (ที่ได้ไปพบหญิงชรา)  เขาบอกผมว่าผู้หญิงที่ผมพบคือมิสเอมิลี่  เธอมักต้อนรับคนแปลกหน้าเสมอ  เธอกำลังรอคอยอัลเฟร็ด, ผู้ชายที่ถูกคาดหวังว่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อ  ๓๐  ปีล่วงมาแล้ว   โดยหนึ่งวันก่อนวันแต่งงาน  เขาออกจากเมืองไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย                          

 

                                                            Something about rats and mice

                    Rats and mice have been enemies of man ever since he started to grow and store his food.  There are about a dozen species of these small animals which are now almost completely dependent on man for their food and which have increased enormously in number as a result of human civilization.  In Ancient Egypt, 3,000 years ago, grain was stored on a large scale as a precaution against bad harvests and famine and for use in trading.  Cats were kept to protect it from rats and were treated not merely as domestic animals but as sacred animals, worshipped in life and preserved after death.

(คำแปล)                                                   บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหนู

                   หนูได้เป็นศัตรูของคนตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นปลูกและเก็บสะสมอาหารของเขา  มีสัตว์เล็กๆ นี้อยู่ประมาณ  ๑๒  พันธุ์  ซึ่งในปัจจุบันนี้ (หนู) พึ่งพาอาศัยคนเกือบจะสมบูรณ์แบบในด้านอาหารของมัน  และ (หนู) ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลอันเป็นผลมาจากอารยธรรมของมนุษย์  ทั้งนี้  ในสมัยอียิปต์โบราณ  เมื่อ  ๓,๐๐๐  ปีมาแล้ว  เมล็ดข้าว (หรือพืช) ที่ใช้เป็นอาหารได้ถูกเก็บไว้ในปริมาณมากในฐานะเป็นสิ่งที่คอยระมัดระวังล่วงหน้ากับการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลและความขาดแคลนอาหาร  และเพื่อใช้ในการค้า  โดยแมวได้ถูกเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องมัน (เมล็ดข้าว) จากหนู  และ (แมว) ได้รับการปฏิบัติไม่เพียงแต่ในฐานะสัตว์เลี้ยงตามบ้าน  แต่ยังในฐานะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์  ที่ได้รับการเคารพบูชาเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่  และได้รับการเก็บรักษาไว้ (สตัฟ) หลังจากตายไปแล้วด้วย

                   On farms, cats still play a large part in helping us to fight rats and mice, but now poison and gases are our chief weapon against them.  Nevertheless, this is a battle which is never won, because there are always places where some rats and mice will survive, and they breed at a surprising speed.  Mice are full-grown at 10 to 12 weeks and a single one may have 30 to 40 young in a year.  If all its descendants lived and bred, a pair of mice could be the parents of a family of about a million in two years.

                   ในไร่นา (ฟาร์ม)  แมวยังคงมีบทบาทหลักในการช่วยเหลือเราสู้กับหนู  แต่ในปัจจุบัน  ยาพิษและกาซเป็นอาวุธสำคัญของเราในการต่อสู้กับหนู  อย่างไรก็ดี  นี่เป็นการสู้รบที่ไม่เคยชนะได้เลย  เพราะว่าจะมีสถานที่อยู่เสมอซึ่งพวกหนูจะสามารถรอดชีวิตอยู่ได้  และมันก็จะแพร่พันธุ์ด้วยความรวดเร็วอย่างน่าประหลาด  โดยหนูจะเติบโตเต็มที่ตอนอายุ ๑๐ ถึง ๑๒ สัปดาห์  และหนูเพียงตัวเดียวอาจจะมีลูกได้ถึง ๓๐ ถึง ๔๐ ตัวในหนึ่งปี  ทั้งนี้  ถ้าลูกหลานทั้งหมดของมันมี (รอด) ชีวิตและขยายพันธุ์  หนูคู่หนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ของครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ ล้านตัว  ภายในเวลา ปี

 

                                                                                   Influenza

                   Influenza is an infectious disease.  Infected people carry the virus in their throats and in their noses, and as they breathe, speak, cough and sneeze, they spread the virus particles into the air around them.  Anyone nearby who inhales these particles may become infected and subsequently develop an attack of influenza.

(คำแปล)                                                                  ไข้หวัดใหญ่

                   ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง  ผู้คนที่ติดเชื้อจะมีเชื้อไวรัสในลำคอและจมูก  และในขณะที่พวกเขาหายใจ, พูด, ไอ และจาม  พวกเขาก็จะแพร่อนุภาคของเชื้อไวรัสเข้าสู่อากาศรอบๆ ตัวเขา  โดยใครก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงผู้ซึ่งหายใจเอาอนุภาคเหล่านี้เข้าไป  อาจจะติดเชื้อ  และต่อมาก็จะมีอาการจู่โจม (เป็นโรค) ของไข้หวัดใหญ่   

                    The period between infection and the first signs of the illness, the incubation period, is about two days.  Usually the first signs are a running nose, sore throat, a headache, and that strange sensation known as “feeling hot and cold.”  At this stage the victim is likely to retire to bed, where he lies for three or four days with a temperature, pains in his back and legs, and a marked distaste for food.  Then the recovery begins.  The temperature subsides, the pains go, the appetite returns, and the patient begins to take an interest in his surroundings once again.  Very often, however, a curious condition called post-influenzal depression follows an attack of influenza.  This feeling of listlessness and boredom may delay recovery for as long as four weeks.

(คำแปล)                             

                      ระยะเวลาระหว่างการติดเชื้อและสัญญาณแรกของการเจ็บป่วย  (ระยะฟักตัว)  คือประมาณ    วัน  ซึ่งโดยปกติแล้ว  สัญญาณแรก  คือ  จมูกมีน้ำมูกไหล, เจ็บคอ, ปวดศีร ษะ, และความรู้สึกแปลกๆอันนั้น  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า  “รู้สึกร้อนๆหนาวๆ”  โดยในระยะนี้เอง  เหยื่ออาจจะปลีกตัวไปนอน  ซึ่งอาจจะนอนเป็นเวลา  ถึง  วัน  ด้วยอุณหภูมิที่สูง, ปวดที่หลังและขา, และเบื่ออาหารอย่างเห็นได้ชัด  ต่อจากนั้น  การฟื้นไข้ก็จะเริ่มขึ้น  โดยอุณหภูมิลดลง, ความเจ็บปวดหายไป, ความอยากอาหารกลับคืนมา, และผู้ป่วยเริ่มมีความสนใจในสภาพแวดล้อมของตนเองอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม  บ่อยมากทีเดียวที่สภาวะแปลกๆ ที่เรียกว่า  "ความซึมเศร้าหลังไข้หวัดใหญ่"  จะเกิดตามมาภายหลังการเป็นไข้หวัดใหญ่  โดยความรู้สึกไม่สนใจต่อสิ่งใด (เฉยเมย) และเบื่อหน่ายนี้  อาจจะทำให้การฟื้นจากไข้  (กลับคืนสู่สภาพปกติ)  ล่าช้าออกไปเป็นเวลานานถึง   สัปดาห์

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป