หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 190)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Billy was just an innocent and artless (a) countryman.

(บิลลี่เป็นเพียงคนบ้านนอกที่ไร้เดียงสาและ   ซื่อ-ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม-ไร้มารยา-ไร้ศิลปะ-ไร้ความชำนาญ-หยาบ-เลว)

(a) impetuous    (อิม-เพ้ช-ชู-เอิส)  (หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก)  

(b) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)  

(c) worthless    (ไร้ค่า)

(d) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี)

(e) lenient     (ลี้-เนี่ยนท)  (ผ่อนผัน, ผ่อนหนักผ่อนเบา, กรุณา, ปรานี, โอนอ่อน)  

 

2. He denounced the vicious and degrading (ดิ-เกร๊-ดิง) (a) cult of violence.

(เขาประณามลัทธิที่ชั่วร้ายและ   เสื่อมถอย-เสื่อมทราม-เลวทราม-น่าอาย   ของความรุนแรง)  (คือ ประณามลัทธิใช้ความรุนแรง  ที่ชั่วร้ายและเสื่อมถอย)

(a) degenerate    (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม)

(b) futile    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ)

(c) petulant    (เพ้ช-ชะ-เลิ่นท)  (เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด)

(d) picturesque    (พิค-เชอะ-เรสค)  (สวย, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด)

(e) queer    (เควียร์)  (แปลกๆ, ชอบกล, ประหลาด, พิกล, พิลึก, จิตไม่ปกติ)

 

3. Sarah is very enthusiastic (เอน-ธิว-ซิ-แอส-ทิค) (a) about learning to read.

(ซาร่า   กระตือรือร้น-มีใจจดจ่อ-มีศรัทธาแรงกล้า-เร่าร้อน   อย่างมากเกี่ยวกับการเรียนวิธีอ่านหนังสือ) 

(a) fabulous    (แฟ้บ-บิว-ลัส)  (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน)   

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ)

(c) energetic    (เอน-เนอะ-เจ๊ท-ทิค)  (ขะมักเขม้น, มีพลัง, ชอบทำงาน, มีกำลังวังชา)

(d) obstinate    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, บังคับไม่อยู่, ควบคุมได้ยาก, เอาชนะได้ยาก, ข่มยาก, ดันทุรัง)

(e) eccentric    (ประหลาด, พิกล, ผิดปกติ, วิตถาร)

 

4. I don’t enjoy oysters myself, but I’m not averse (อะ-เวิร์ส) (a) to letting others eat them. 

(ผมมิได้เอร็ดอร่อยกับการกินหอยนางรมด้วยตนเอง  แต่ผมไม่   คัดค้าน-รังเกียจ-ไม่ชอบ-ไม่ยินยอม-ไม่สมัครใจ   ที่จะปล่อยให้คนอื่นได้กินมัน)  (หมายถึง  ตัวเองไม่ชอบกิน  แต่ก็ไม่คัดค้าน (หรือรังเกียจ) ถ้าคนอื่นจะกิน)

(a) adverse    (แอ๊ด-เวอส)  (๑. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์,  ๒. เป็นผลร้าย, ทำลาย, ทำให้เสียหาย) 

(b) opaque    (โอ-เพ้ค)  (๑. ทึบ, ทึบแสง, อับแสง, ไม่โปร่งแสง, ไม่โปร่งใส, มืด, คลุมเครือ, เข้าใจยาก,  ๒. โง่, ทึ่ม, ไม่ฉลาด)   

(c) oblique    (อะ-บลี้ค)   (๑. เอียง, ลาด, เป็นมุมเอียง, เฉ, เยื้อง, ทแยง,  ๒. อ้อมค้อม, บิดเบือน, ไม่ตรงไปตรงมา, ลับๆล่อๆ, คดโกง)   

(d) loath    (โลธ)  (ไ ม่เต็มใจ, ลังเล)  

(e) limpid    (ลิ้ม-พิด)  (๑. ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล, ๒. เข้าใจได้, ชัดแจ้ง, สมเหตุผล, พูดแบบฟังง่าย)  

 

5. The witness was advised to recant (v) her testimony, and the judge dismissed all charges against the innocent accused.

(พยานได้รับการแนะนำให้   ถอนคำ-กลับคำ-กลับความเห็น-ประกาศเลิกนับถือ   คำให้ การของเธอ  และผู้พิพากษาจึงยกฟ้องทุกข้อหา  ที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาที่บริสุทธิ์)  (คือ  พยานถอนหรือกลับคำให้การ  ทำให้ผู้พิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าวหา)

(a) startle    (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)  

(b) ascertain    (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)  

(c) retract a previous statement    (ถอนคำพูดที่ได้เคยพูดไว้แล้ว)  

(d) rant    (แร้นท)  (พูดโผงผาง, พูดเอะอะ, คุยโว)  

(e) ramble     (แร้ม-เบิ้ล)  (๑. เดินเที่ยว, เดินเตร่, เดินเล่น, ท่องเที่ยว,  ๒. พูดโง่ๆ, พูดเหลวไหล, พูดเพ้อเจ้อ, พูดพล่อย) 

 

6. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น,  จะ   อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว    ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (ฟี้-เวอะ-ริช)  (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

(e) negligible    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่) 

 

7. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา   ด่วน-รีบด่วน   ที่สุด ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

(e) insipid    (อิน-ซิ้พ-พิด)  (๑. ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด,  ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง) 

 

8. Supporters of political parties vote (v) more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง   ลงคะแนนเสียง   บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุน)  (คือ  ผู้สนับสนุนพรรคฯ  มักไปเลือกตั้งบ่อยกว่า)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

(e) instigate   (อิ๊น-สทิ-เกท)  (กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น) 

 

9. Samuel Morse’s painting ability has been obscured (v) by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก   บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว   โดยความสำเร็จด้านอื่นๆของเขา)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized    (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

(e) triggered   (กระตุ้น, ริเริ่ม, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกยิง, ยิง, ระเบิด)

 

10. He tramped (v) across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา   เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร   ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily    (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily    (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped    (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped    (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

(e) ended up    (ลงท้าย, ลงเอย)

 

11. She had a look of malevolence (มะ-เล้ฟ-วะ-เลิ่นซ) (n) on her face and her neighbors were afraid to go near her.

(เธอมีลักษณะ (ท่าทาง) ของ   ความประสงค์ร้าย-ความมุ่งร้าย-ความเกลียด   บนใบหน้าของเธอ  และเพื่อนบ้านเกรงกลัวที่จะเข้าไปใกล้เธอ)

(a) anomaly    (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ) 

(b) malice    (แม้ล-ลิส)  (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)

(c) proliferation    (โพร-ลิฟ-เฟอ-เร้-ชั่น)  (การแพร่หลาย, การแผ่ขยาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี, การแพร่พันธุ์, การงอก) 

(d) melee    (เม้-เล่)  (การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน) 

(e) brigand    (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย) 

 

12. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด)} (n) of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว    ของคลื่นความสั่นสะเทือน  เป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดิน ไหว)

(a) size    (ขนาด)

(b) dungaree    (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีน, ชุดยีนสีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีน)

(c) dungeon    (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ 

(d) catacomb    (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า) 

(e) veranda (= verandah)    (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)

 

13. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes (n).

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา   คุณลักษณะ   ที่โดดเด่นหลายๆอย่างของเขา)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  “มีสาเหตุมาจาก, อ้างเหตุผล, ให้เหตุผลว่า”)

(a) incursion    (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี) 

(b) characteristic    (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ)(ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ, เป็นนิสัยประจำ”) 

(c) rhetoric    (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด) 

(d) grimace    (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด) 

(e) calumny    (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

14. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่   แพร่หลาย)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common   (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

(e) vehement    (วิ-เออะ-เมิ่นท)  (รุนแรง)

 

15. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (ลุ-เออะ) (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาย ฝั่ง)  –  ล่อ-ดึงดูดใจ-ล่อใจ   ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

(e) emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)

 

16. He assured (v) them that he was telling the truth.  

(เขา   ให้ความมั่นใจ-ยืนยัน-รับรอง-ประกัน-ทำให้แน่นอน-ให้กำลังใจ   แก่คนเหล่านั้นว่า  เขากำลังพูดความจริง)

(a) whispered to    (กระซิบกับ, พูดเสียงแผ่วเบากับ, พูดเบาๆและเป็นการส่วนตัว, ส่งเสียงเบาๆ)

(b) told positively    (บอกในทางบวก, พูดตอบรับ, พูดยืนยันหรือให้ความมั่นใจ)

(c) admitted to    (ยอมรับว่า)

(d) rebuked    (ดุด่า, ต่อว่า, ประณาม, ตำหนิ, ว่ากล่าว)

(e) doled (โดล) out    (แบ่งสันปันส่วน หรือแจกจ่ายให้อย่างกระเบียดกระเสียร)  (ส่วนมากในการบริจาค)

 

17. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ  แพทย์  จำนวนมาก  (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย หรือไม่มีเลย กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หม

(e) astronomers    (แอส-ทร้อน-โน-เม่อะ)  (นักดาราศาสตร์)

 

18. Highly proficient (a) athletes earn the privilege of competing in the Olympics.

(นักกีฬาที่   มีความสามารถ-มีทักษะหรือประสบการณ์   อย่างสูง  ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก)

(a) paramount    (แพ้-ระ-เมาท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) competent or skilled    (มีความสามารถ  หรือมีทักษะ)  

(c) conscientious    (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส)  (มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, มีเป้าหมายจริงจัง, รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(d) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, (งาน) หนัก)

(e) anonymous    (อะ-น้อ-นิ-มัส)  (ที่ไม่เผยชื่อ, (จดหมาย) ที่ไม่ลงชื่อผู้เขียน, (การบริจาค) ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม)

 

19. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท) (a).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง)  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

(e) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (บ้าๆบอๆ, เหลวไหลน่าหัวเราะ, แปลกๆ, งี่เง่าอย่างน่าหัว เราะ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, ไร้สาระ)

 

20. In arithmetic, a number stands for the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”   แทน   ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures    (วัด)

(b) estimates    (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces    (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents    (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce    (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

 

21. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ  ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙)  ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ (ป่าวประกาศ, ป่าวร้อง)  ความมั่งคั่งและ   สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)

(a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium    (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 189)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) (n - v) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น   ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ   ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) iniquity    (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (ความชั่วช้า, ความเลวทราม, ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม) 

(b) larges    (ลาร์-เจส) (= largesse)   (ล้าร์-จิส)  (ทาน, ของที่มอบให้, การให้ของ, การให้ปัน, ความมีใจกว้าง)

(c) victory    (ชัยชนะ, การมีชัยชนะในการรบ) 

(d) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำ ขึ้น, ของเทียม) 

(e) memoir (s)    (เม้ม-วาร์  หรือ  เม้ม-วอร์)  (บันทึกความทรงจำ)

 

2. While I am on holiday, ring me at my home only if there are urgent (a) messages for me.

(ขณะที่ผมหยุดพักผ่อน  ให้โทรศัพท์ไปที่บ้านของผม  เฉพาะเมื่อมีข่าวสาร   เร่งด่วน-รีบด่วน-เร่งรีบ-ฉุกเฉิน-เร่าร้อน   สำหรับผมเท่านั้น)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) compelling    (รีบด่วน, เร่งด่วน, ซึ่งบีบบังคับ)

(c) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(d) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(e) accessible    (เข้าถึงได้, สามารถเข้าถึงได้)

 

3. The actress said that her favorite forms of recreation (n) were swimming and playing badminton.

(นักแสดงหญิงกล่าวว่า  รูปแบบที่โปรดปรานของ   การสันทนาการ-การพักผ่อนหย่อนใจ   ของเธอ  คือ  การว่ายน้ำและเล่นแบดมินตัน)

(a) survival    (การอยู่รอด, การรอดชีวิต)

(b) research    (การวิจัย)

(c) abhorrence    (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(d) relaxation    (การผ่อนคลายอารมณ์, การพักผ่อนหย่อนใจ, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน, การผ่อนผัน)

(e) disgrace    (ดิส-เกรส)  (การเสียหน้า, การขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, ความอัปยศ   อดสู, การถอดถอนยศ, เรื่องที่อับอายขายหน้า)

 

4. The inventor hopes to modify (v) his original design to increase the efficiency of the machine.

(นักประดิษฐ์หวังที่จะ   เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-แปร-ปรับปรุง   แบบดั้งเดิมของตน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

(a) develop    (พัฒนา)

(b) produce    (ผลิต)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(e) astonish    (แอส-ท้อ-นิช)  (ทำให้ประหลาดใจ)

 

5. In severe cases a Malaria attack usually begins with chills, which become increasingly intense (a).

(ในกรณีรุนแรง  การจู่โจมของไข้มาลาเรียมักเริ่มต้นด้วยการหนาวสะท้าน  ซึ่งจะ  เข้มข้น-รุนแรง-เร่าร้อน-หนาแน่น-ลึกซึ้ง   เพิ่มมากขึ้น)

(a) frequent    (บ่อยๆ)

(b) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(c) harmful    (มีอันตราย)

(d) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

(e) fraudulent    (ฟร้อ-จิว-เลิ่นท)  (ฉ้อโกง, ฉ้อโกงอย่างผิดกฎหมาย, ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

 

6. Henry’s legs were so severely injured in the roller-skating accident that he didn’t become fully ambulatory (แอม-บิว-ละ-โท้-รี่) (a) again until more than a year later.

(ขาของเฮนรี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากจากอุบัติเหตุโรลเล่อร์สเก๊ต  จนกระทั่งเขาไม่   แข็งแรงพอที่จะเดินได้ (ลงจากเตียง)-ที่เดินไปมา-เหมาะสำหรับเดิน-เกี่ยวกับการเดิน    อย่างเต็มที่ (อย่างสมบูรณ์) อีกครั้ง  จนกระทั่งกว่าอีก    ปีต่อมา)  (จึงสามารถเดินได้)    

(a) portentous    (พอร์-เท้น-เทิส)  (เป็นลาง, บอกเหตุล่วงหน้า, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์)  

(b) decadent    (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)  

(c) capable of walking    (สามารถเดินได้)  

(d) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น)  

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (มีเสน่ห์แบบชนบทหรือบ้านนอก, มีความสงบตามธรรม ชาติ, ที่งดงามอย่างเรียบๆ)  

 

7. Our taxi driver paused briefly on the way to the airport to vilify (วิ้ล-ลิ-ไฟ) (v) the driver of the car that had nearly forced him off the road.

(คนขับรถแท็กซี่ของเราหยุด (จอด) รถช่วงสั้นๆ  ในระหว่างทางไปสนามบิน  เพื่อที่จะ  ด่าว่า-ประณาม-สบประมาท-ใส่ร้าย-ให้ร้าย-ทำให้เสียชื่อเสียง-ประจาน   คนขับรถซึ่งเกือบจะทำให้เขาต้องขับรถตกจากถนน)  (หมายถึง  ถูกขับรถเบียด  หรือขับแซงสวนเลนมา  ทำให้รถแท็กซี่ต้องหักหลบจนเกือบตกถนน)

(a) assent    (อะ-เซ้นท)  (ตกลง, ยินยอม, ยอมรับ)   (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง การ      ตกลง, การยินยอม) 

(b) astound    (แอส-เทานด)  {ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ)}

(c) chide; defame   (ด่าว่า; ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(d) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

(e) crave     (เคร้ฟว)  (๑. กระหาย, อยากได้มาก, ต้องการ, ปรารถนา,  ๒. อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ) 

 

8. The dictator was determined to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) his unruly people with imprisonment.

(เจ้าจอมเผด็จการมุ่งมั่นที่จะ   ขู่-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   ประชาชนที่ไม่สามารถปกครองได้ (ควบคุมไม่อยู่)  ของเขาด้วยการ (จะ) จับขังคุก)   

(a) dodge    (ด๊อจ)  (๑.  หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง (อย่างเจ้าเล่ห์), หลอกลวง, ต้มตุ๋น,  ๒. บอกปัด, หลีก, หักเลี้ยว, เปลี่ยนทิศอย่างฉับพลัน, เซ, เอียง)  

(b) harass    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

(c) belabor    (บิ-เล้-เบอะ)   (ทำ – พูด – ซ้ำๆ หรือในปริมาณที่มากเกินไปจนไร้สาระ, พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ, ถกเถียง, กล่าวหา, เหยียดหยาม) 

(d) beleaguer    (บิ-ลี้-เกอะ)  (๑. รบกวน, รังควาญ, ทำให้โกรธ,  ๒. โอบล้อม, โจมตี, ล้อมรอบ, โอบตี, ล้อมรอบด้วยกองทหาร, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง หรือความลำบาก)  

(e) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้กลัว, คุกคาม)

 

9. George was sanguine (แซ้ง-กวิน)  (a) about his chances of winning the award, because, as a disable person, he had done much better than other contenders.

(จอร์ช   ร่าเริง-เบิกบานใจ-มั่นใจ-มองโลกแง่ดี-เต็มไปด้วยความหวัง   เกี่ยวกับโอกาสของเขาที่จะชนะและได้รางวัล   เพราะว่า  -  ในฐานะคนพิการ  -  เขาทำได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆอย่างมากมายทีเดียว)

(a) commensurate    (ซึ่งได้สัดส่วนกับ, ซึ่งเทียบเท่า, ซึ่งมีปริมาณหรือขนาดเท่า     กันกับ, พอเพียง)  

(b) abortive     (อะ-บ๊อร์-ทิฟว)   (ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, ที่คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง) 

(c) innate    (อิ-เน้ท)  (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

(d) fallacious    (ฟะ-เล้-ชัส)  (ผิดพลาด, ซึ่งทำให้ผิดหวัง, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ลวง)  

(e) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบาน, ยินดี, ดีใจ, ปลื้มปิติยินดี)  

 

10. The spy had inserted several forged documents among the authentic (a) ones.

(สายลับได้สอดใส่เอกสารปลอมจำนวนมากเข้าไปในเอกสาร   แท้จริง-ของแท้-ไม่ใช่ของปลอม-น่าเชื่อถือ)

(a) perverse    (เพอร์-เวิ้ร์ซ)   (๑. ผิดปกติ, ประหลาด, วิปลาส, วิปริต, ออกนอกลู่นอกทาง,  ๒. ชั่ว, ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, ไร้ศีลธรรม, เสเพล,  ๓. ดื้อรั้น, หัว แข็ง, ดื้อดึง, พยศ, ว่ายาก, ควบคุมยาก)   

(b) fruitless    (ฟรู้ท-ลิส)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน) 

(c) ostensible    (ที่เห็นภายนอก, แน่ชัด, ชัดเจน, เปิดเผยแก่คนทั่วไป, แสร้ง, โอ้อวด)  

(d) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้ตระหนี่อย่างมาก, ขี้เหนียวมากที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(e) genuine    (เจ๊น-ยู-อีน)  (๑.  แท้, แท้จริง, ไม่ใช่ของปลอม๒. จริงใจ, ไม่เสแสร้ง, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม)  

 

11. Tom’s plan to go out for a picnic during a snowstorm was inane    (อิน-เน่น) (a).

(แผนของทอมที่จะออกไปปิกนิกในระหว่างพายุหิมะ (เป็นเรื่อง)   โง่-ขาดสติ-ขาดความคิด-ว่างเปล่า)

(a) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ) 

(b) fastidious     (แฟส-ทิ้ด-เดียส)  (จู้จี้พิถีพิถัน, เอาใจยาก) 

(c) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

(d)silly;  senseless    (โง่เขลา; ไร้ความคิด-ขาดสติ)

(e) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

 

12. Susan is Professor Thomson’s temporary (เท้ม-พะ-เรอ-รี่) (a) assistant lectureship.

(ซูซานเป็นผู้ช่วยการบรรยาย  ชั่วคราว-ไม่ถาวร-เฉพาะกาล   ของศาสตราจารย์ทอมสัน)     

(a) fetid    (เฟ้ท-ทิด หรือ ฟี้-ทิด)  (ซึ่งมีกลิ่นเหม็น)

(b) immune     (อิม-มู่น)  {มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น (ไม่ต้องถูกตรวจค้น)}

(c) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

(d) unblemished    (อัน-เบล๊ม-มิชด)  (ไม่มีรอยด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไร้ราคี, บริสุทธิ์) 

(e) impermanent    (ไม่ถาวร, ชั่วคราว

 

13. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล) (a); the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม   คือ “superficiality”) 

 (ทอมถูกยิงจริงๆ  แต่ว่าบาดแผล   อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ   (เพราะ) กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable    (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด) 

(b) redundant    (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒.  ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง) 

(c) shallow, not thorough; hurried, cursory;  on the surface only    (ตื้น, ไม่ลึก, (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง; เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป; อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ) 

(e) abstemious    (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง}

 

14. Bill’s fat, garrulous (ก๊าร์-รู-ลัส) (a) wife seemed to enjoy talking and eating all day long.  

(ภรรยาที่อ้วนและ  พูดมาก-พูดจนน้ำท่วมทุ่ง-ปากจัด  ของบิล  ดูเหมือนว่าสนุกกับการสนทนาและกินตลอดทั้งวัน)

(a) ravenous    (แร้ฟ-เว-เนิส)  (๑. ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด,  ๒. โลภมาก, อยากได้ที่สุด)  

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, ชอบจ้อ, โว

(c) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  

(d) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว) 

(e) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

 

15. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น) (n), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆที่  เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย   พนักงานดับเพลิงได้ช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency    (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (๑.  ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ,  ๒.  ความสงบใจ, ความไร้กังวล) 

(b) great fire    (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)

(c) candor    (แค้น-เดอะ)  (๑. ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) peccadillo    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด หรือบาปเล็กๆน้อยๆ) 

(e) chicanery    (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น) 

 

16. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น   ต่อผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

(e) aggravates   (แอ๊ก-ระ-เวท)  (๑.  ทำให้แย่ลงหรือเลวลง, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น,  ๒.  ทำให้โมโห, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง) 

 

17. The deluge (เด๊ล-ลูจ) (n) of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย-ฝนที่เทลงมาพักใหญ่   ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

(e) apprehension   (แอพ-พริ-เฮ้น-ชั่น)  (๑. ความกลัว, ความหวาดหวั่น, ความสงสัย,  ๒. ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,  ๓.  การจับกุม) 

 

18. Most high school students look up to (v) the star player on the football team. 

(นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่  เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส  ผู้เล่นที่เป็นดารา  (คือมีฝีเท้าดี)  ในทีมฟุตบอล)

(a) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy    (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect    (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue    (ติดตาม)

(e) collide    (คะ-ไลด)  {๑.  ชนกันโครม (รถยนต์),  ๒. ปะทะกันทางความคิด, ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง (ทางความคิด)}

 

19. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา  แดง  เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

(e) vivid    (วิ้ฟ-วิด)  (เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา, ที่ชัดแจ้ง)

 

20. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี   ลำดับความสำคัญ-การมาก่อน-การมีสิทธิก่อน-สิทธิพิเศษ-บุริมสิทธิ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น) 

(หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, สิ่งที่มาก่อน, สิ่งที่มีความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

(e) discrepancy   (ดิส-เคร้พ-เพิน-ซี่)  (ความแตกต่าง, ความไม่เท่าเทียมกัน, ความคลาดเคลื่อน, ความไม่ตรงกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 188)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. They have great affection (n) for their mother.

(พวกเขามี    ความรักใคร่-ความชอบ-ความเมตตา    อย่างมากต่อแม่ของพวกตน)

(a) anxiety    (ความกังวล, ความวิตก)

(b) fondness    (ความชอบ, ความรัก, ความติดอกติดใจ)

(c) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง)

(d) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

(e) brook    (บรุ้ค)  (ลำธารเล็กๆ, ทางน้ำ)

 

2. She is a taciturn (แทส-ซิ-เทิร์น) (a) woman who says only a few words when talked to.   

(เธอเป็นผู้หญิงที่    ไม่ค่อยพูด-พูดน้อย-เงียบขรึม-สงบปากสงบคำ    ผู้ซึ่งพูดเพียงไม่กี่คำเมื่อถูกพูดด้วย)

(a) sensitive    (มีความรู้สึกไว, ใจน้อย, รับอิทธิพลภายนอกได้ง่าย)

(b) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(c) silent    (ไม่พูด, ไม่ค่อยพูด, พูดน้อย, เงียบ, นิ่งเงียบ, เงียบสงบ, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง, (วรรณยุกต์) ไม่ออกเสียง)

(d) elderly    (สูงอายุ, ชรา)

(e) unquestionable    (อัน-เคว้ส-เชิ่น-นะ-เบิ้ล)  (แน่นอน, ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัยเลย)

 

3. The politician’s speech was just an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) remark.

(สุนทรพจน์ของนักการเมืองคนนั้นเป็นเพียงคำพูดที่    คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-มีความหมายมากกว่า อย่าง)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ)  (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (สเทรท-ฟ้อร์-เวิร์ด)  (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) trustworthy    (ทรัสท-เวิร์ธ-ทิ่)  (น่าไว้วางใจ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้)

 

4. All participants were supposed to give a candid (a) opinion.

(ผู้เข้าร่วม (ประชุม, สัมมนา, งาน) ทุกคน  ได้รับการคาดหวังให้ความเห็นที่   เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-ปราศจากอคติ-ซื่อตรง-เป็นธรรม

(a) controversial    (ที่ยังโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(b) untruthful    (ไม่เปิดเผยความจริง, ไม่พูดความจริง)

(c) favorable    (เอื้ออำนวย, เห็นด้วย, เป็นที่โปรดปราน, เป็นที่นิยมชมชอบ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(d) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่แอบแฝง, ด้วยน้ำใสใจจริง, ไม่อ้อมค้อม)

(e) impudent    (อิ๊ม-พิว-เด้นท)  (หมื่นทะลึ่ง, โอหัง, อวดดี, อวดวิเศษณ์, ยโส)

 

5. Jack is a pious (ไพ้-เอิส) (a) and single man who lives alone in a downtown apartment.  

(แจ๊คเป็นผู้ชายที่   เคร่งศาสนา-มีศรัทธา   และยังโสด  ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์ในตัวเมือง)

(a) ignorant    (โง่, เขลา, ไม่รู้, ไม่ทราบ)

(b) merciful    (มีเมตตากรุณา)

(c) devout or religious    (ธรรมะธัมโม-มีใจศรัทธาเลื่อมใส  หรือ  เคร่งศาสนา)

(d) immoral    (ไร้ศีลธรรม, ผิดศีลธรรม, เลว, เสเพล)

(e) imperious    (อิม-พี้-เรียส)  (ซึ่งวางอำนาจ, แสดงอำนาจ, ซึ่งใช้อำนาจบังคับ, เย่อหยิ่ง, ยโส, วางภูมิ)

 

6. The virulent plague caused havoc (แฮ้ฟ-ว้อค)  (n) among the populace.

(โรคระบาด (โรคห่า) ที่ทำให้ตายได้  ก่อให้เกิด   ความหายนะ-ความฉิบหาย-ความเสียหาย    ในบรรดาราษฎร-ประชาชน)

(a) incursion    (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ)  

(b) dissonance    (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง)  

(c) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)   (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย)  

(d) blandishment     (แบล้น-ดิช-เมิ่นท)  (การประจบ, การเอาใจ, การป้อยอ, การยก ยอ, การโอ้โลม)  

(e) libido    (ลิ-บี๊-โด้)  (ตัณหา, ความใคร่, ราคะ)  

 

7. The vicissitudes (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด) (n) of the stock market were too much for Karen; she decided to look for a job that would stay the same from one day to the next.

(ความขึ้นๆลงๆ-การเปลี่ยนแปลง-การผันแปร-การหมุนเวียน-การสับเปลี่ยน   ของตลาดหุ้นมากเกินไปสำหรับคาเร็น  เธอจึงตัดสินใจที่จะหางานที่จะยังคงอยู่เหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)  จากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป)  (คือหางานที่มั่นคงทำ  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อวันแบบงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น)

(a) restraint    (ริส-เทร้นท)  (๑. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง,การขัดขวาง, การหักห้าม, ข้อจำกัด, การกักขังหรือคุมขัง, การอดกลั้น, การกลั้น,  ๒. การควบคุม, การตรวจสอบ, การรั้ง, การหน่วงเหนี่ยว, ขอบเขต, ขอบเขตจำกัด,  ๓. การห้ามปราม, การเตือน,  ๔. การข่มใจตนเอง, การควบคุมตนเอง, ความพอประมาณ, ความไม่เสพของมึนเมา)

(b) enmity    (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน) 

(c) ignominy    (อิ๊ก-นะ-มิ-นี่)  (ความน่าอับอาย, ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสียชื่อเสียง, ความน่าดูถูก, ความน่ารังเกียจ) 

(d) hierarchy    (ไฮ้-อะ-รา-คี่)   (การปกครองโดยลำดับชั้น หรือชั้นยศ, การจัดลำดับสูง-ต่ำตามชั้นยศในวงราชการ ทั้งพลเรือนและทหาร, ระบบสมณศักดิ์ หรือชั้นยศในการปกครอง)  

(e) natural change; change in fortune    (การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือตามปกติ; การเปลี่ยนแปลงในโชคลาภ

 

8. In the desert, nomadic (โน-แม้ด-ดิค) (a) tribes wander back and forth, enduring much privation.

(ในทะเลทราย  ชนเผ่าซึ่ง   ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว   เร่ร่อน (ตระเวน)  ไปมา  และอดทนต่อความขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพอย่างมาก)

(a) hideous    (ฮิ้ด-เดียส)  (น่ากลัว, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, น่าขยะแขยง, น่าตกใจ)  

(b) wandering    (ว้อน-เดอะ-ริ่ง)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

(c) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

(d) durable    (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน)  

(e) erudite    (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

9. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) his cold by going out in the rain.

(เขา   ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห   ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด,  ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  

(c) busts    (บัสท)   {. (คำกริยา) ทำให้ล้มเหลว, ทำให้ล้มละลาย, ล้มละลาย, ล้มลง, ทำให้ลดขั้น, ต่อย, ตี, ทำให้ระเบิด, ทำให้แตกออก, . (คำนาม) การล้มละลาย, การล้มเหลว, การจับกุม}   

(d) worsens    (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(e) stuns    (สทัน)  { ๑. (คำกริยา) ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ,  ๒. (คำนาม) การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย} 

(f) alerts    {๑. (คำกริยา) เตือนภัย,  ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว,  . (คำนาม) การเตรียมพร้อม} 

 

10. They were ushered into a sumptuous (ซั้มพ-ชู-อัส) (a) dining hall.

(พวกเขาถูกพาไปยังห้องรับประทานอาหารที่   หรูหราโอ่อ่าและมีราคาแพง-โอ่โถง-ฟุ่มเฟือย)

(a) unbecoming    (๑. ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ,  . ไม่เหมาะสม) 

(b) luxurious; magnificent    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า; โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)

(c) enterprising    (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง) 

(d) pugnacious    (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี) 

(e) perspicacious    (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

(f) sycophantic    (ซิค-โค-เฟินท-ทิค)  (ประจบสอพลอ, เลียแข้งเลียขา) 

 

11. He is conversant (คัน-เว้อ-เซิ่นท) (a) with many fields of study.

(เขา   คุ้นเคย-รอบรู้-เชี่ยวชาญ   ในหลากหลายสาขาวิชา)

(a) enervated    (เอ๊น-เนอะ-เวท-ทิด)  (หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนกำลัง) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, ซ่อนเร้น, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่พูด, เงียบ, สงวนท่าที) 

(d) acquainted    (อะ-เคว้น-ทิด)  (ที่คุ้นเคย, ที่รู้จักก่อน

(e) intrepid    (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว) 

(f) hapless    (แฮ้พ-ลิส)  (โชคไม่ดี, ไร้โชค) 

 

12. His feet were so cold that there was no sensation (n) in them.

(เท้าของเขาเย็นมากจนกระทั่ง  ไม่มี  ความรู้สึก  ในมัน (เท้า) เลย)

(a) pain    (ความเจ็บปวด)

(b) feeling    (ความรู้สึก)

(c) reaction    (ปฏิกิริยา)

(d) fracture    (การแตก, การหัก, รอยแตก)

(e) fury    (ฟิ้ว-รี่)  (ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง-ดุเดือด, คนที่โมโหร้าย-ดุร้าย)

 

13. The major function of the kidneys is the excretion (n) of metabolic wastes and excess substances through the formation of urine.

(หน้าที่หลักของไต  คือ  การกำจัด-การขับถ่ายออก-สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกเป็นของเสีย   ของเสียจากกระบวนการเผาผลาญและสสารส่วนเกิน (ในร่างกาย)  ผ่านทางการสร้างน้ำปัสสาวะ)

(a) collection    (การเก็บรวบรวม, การสะสม)   

(b) elimination    (การกำจัด, การทำลาย, การขับออก, การขับไล่, การลบทิ้ง)

(c) derivation    (การได้รับมา)

(d) manifestation    (การแสดง, การปรากฏ, การแห่แหน)

(e) uprising    (การกบฏ, การจลาจล, การปฏิวัติ, การลุกขึ้น-ลอยขึ้น-ตื่นขึ้น-ตั้งขึ้น)

 

14. Reference books are usually alphabetically arranged so that the reader can expeditiously (adv.) find specific information.

(หนังสืออ้างอิงโดยปกติแล้วจะเรียงตามลำดับตัวอักษร  เพื่อที่ว่าผู้อ่านจะสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะทางได้   อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว)

(a) accurately    (อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ)

(b) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(c) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) intentionally    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ)

(e) gravely    (อย่างร้ายแรง, อย่างรุนแรง, อย่างสำคัญ, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างขึงขัง, อย่างวิกฤติ, อย่างเศร้าซึม)

 

15. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้จะ  เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ   ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate   {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

(e) proclaim    (โพร-เคล่ม)  (ประกาศ, แถลงการณ์)

 

16. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่   รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ   ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned     (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) baleful    (เบ๊ล-ฟูล)  (มุ่งร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(f) adroit    (อะ-ดร๊อยท)  (คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีทักษะ) 

 

17. John intended to slander (v) Mr. Smith by telling everyone in school that the principal was a thief.

(จอห์นตั้งใจที่จะ  พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ-ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย   (แก่) มิสเตอร์สมิธ  โดยการบอกทุกคนในโรงเรียนว่า  ครูใหญ่ (สมิธ) เป็นขโมย)

(a) defame    (ดิ-เฟ่ม)  (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี)

(b) fetter    (เฟ้ท-เท่อะ)  (ใส่โซ่ตรวน, บังคับ, ขัดขวาง, ยับยั้ง, เป็นอุปสรรคต่อ)  

(c) edify    (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

(d) culminate    (คั้ล-มิ-เนท)  (ถึงจุดสูงสุด, ถึงจุดสุดท้าย, บรรลุถึงยอด, สิ้นสุด, ถึงขั้นสุดท้าย, สรุป, ทำให้ถึงที่สุด หรือจุดสุดยอด) 

(e) curtail    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

 

18. Billy’s decision to move the chickens into the barn turned out to be sagacious (ซะ-เก๊-เชิส) (a); about an hour later, the hailstorm hit.

(การตัดสินใจของบิลลี่ในการเคลื่อนย้ายไก่เข้าไปไว้ในยุ้งฉาง  ปรากฏเป็นเรื่อง   ฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม-มีไหวพริบ-ฉลาดในการตัดสินใจ   (เพราะ) อีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมา  พายุลูกเห็บก็จู่โจม)  (การมองการณ์ไกลของบิลลี่ทำให้ไก่ไม่ตาย)

(a) pertinent    (เพ้อร์-ทิ-เนิ่นท)  (เข้าเรื่อง, เกี่ยวข้อง, ตรงประเด็น, ตรงกับปัญหา) 

(b) perennial     (พี-เร้น-เนี่ยล)  (ตลอดปี, ตลอดกาล, ต่อเนื่อง, เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือปีแล้วปีเล่า, ซึ่งมีทั้ง  ๔  ฤดู) 

(c) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. พอเป็นพิธี, สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, ซึ่งทำไปอย่างแกนๆ หรือซังกะตาย,  ๒. เฉื่อยชา, ขาดความสนใจ, ไร้อารมณ์) 

(d) wise; shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด; มีไหวพริบ)

(e) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เป็นลักษณะเฉพาะ,  ๒. นูนขึ้น, ยื่นออก, โผล่ออก) 

 

19. The umpire (อั๊ม-ไพ-เออะ) was adamant (แอ๊ด-ดะ-แม่น) (a) about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)   ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง   เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน) 

(b) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

(c) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,  ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)

(d) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้าใจยาก, เป็นปริศนา,  ๒. มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน,  ๓. มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน, ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง) 

(e) senile   (ซี้-ไนล)  (. แก่, ชรา, สูงอายุ,  ๒. เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุด โทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

 

20. Oil can be conveyed (คัน-เว) (v) by pipeline from an oil region to a refinery.

(น้ำมันสามารถถูก   ขนส่ง-นำ-พา-นำไป-ถ่ายทอด-ถ่ายเท-โอน   โดยทางท่อ  จากบริเวณ-ภูมิภาคที่มีน้ำมันไปยังโรงกลั่น)

(a) transported    (ขนส่ง)

(b) filtered    (กรอง)

(c) connected    (เชื่อมต่อ, เชื่อมโยง)

(d) diverted    (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(e) regulated    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 187)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Throughout history, the rise of a country to a position of ascendancy  (อะ-เซ้น-แดน-ซี่) (n) has often led to overconfidence among its people.

(ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์  การขึ้นมาของประเทศหนึ่งสู่ฐานะ (ตำแหน่ง) ของ  การครองตำแหน่ง (มหาอำนาจ)-ภาวะการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น   บ่อยครั้งได้นำไปสู่  ความมั่นใจอย่างสูง (ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย, ความกล้าได้กล้าเสียจนเกินพอดี)  ในบรรดาประชาชนของประเทศนั้น)

(a) adversity    (แอด-เว้อ-ซี-ที่)  (เคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  

(b) reflection    (๑. การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรวจสอบ,  ๒. การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การตำหนิ, การกล่าวหา,  ๓. การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, สิ่งที่สะท้อนกลับ) 

(c) prosperity    (พรอส-เพ้อ-ริ-ที่)  (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่ง คั่ง, ความเฟื่องฟู) 

(d) domination    (ดอม-มิ-เน้-ชั่น)  (การมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น,  การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น, การครอบงำประเทศอื่นหรือคนอื่น, การควบคุม, การปกครอง)

(e) notion    (โน้-ชั่น)   {๑. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความรู้สึก,  ๒. ความคิดโง่ๆ, ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความตั้งใจ, ความโน้มเอียง, ความอยาก, ความปรารถนา}

 

2. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest (แม้น-นิ-เฟสท)  (v) symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆมานี้เองที่เขาเริ่ม   แสดง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง-   (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (๑. เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   ๒. เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน)

(e) display or make visible    (แสดง  หรือ ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏ)

 

3. The conspirators plotted their sordid (ซ้อร์-ดิด) (a) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่    ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม    ที่การประชุมแบบลับๆหลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,  ๒. กระจัดกระจาย, บางตา)  

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)

 

4. The murder baffled (v) the police.

(การฆาตกรรม    ทำให้งงหรือสับสน    แก่ตำรวจ)  (คือ ทำให้ตำรวจงงหรือสับสน)

(a) angered    (ทำให้โกรธ)

(b) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(c) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(d) puzzled    (ทำให้งงงวย,  ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

(e) resisted    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

 

5. The subject of nuclear power utilization is still controversial (a).

(หัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ยังคง    เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันหรือขัดแย้งกัน)

(a) arousing a lot of curiosity    (ปลุกเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก)

(b) much argued about    (โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างมาก)

(c) difficult to understand    (เข้าใจได้ยาก)

(d) causing displeasure    (ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ) 

(e) cute    (คิ้วท)  (เอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู)

 

6. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) (a – n) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ    ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน) 

(b) impromptu    (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด) 

(c) lasting     (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง  

(d) profuse    (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย) 

(e) indifferent    (อิน-ดิ๊ฟ-ฟะ-เริ่นท)  (ไม่สนใจ, ไม่แยแส, เมินเฉย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง)

 

7. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้    การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) locality    (โล-แค้-ลิ-ทิ่)  (สถานที่, ตำแหน่งที่ตั้ง)

 

8. She was far too polite to allude (อะ-ลู้ด) (v) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ   พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม   รอยเปื้อน (รอยด่าง) บนเสื้อนอกของเขา)  (คือ  สุภาพมากจนไม่กล้าบอกถึงรอยเปื้อนบนเสื้อ)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

 

9. It is customary (a) to tip a waiter or waitress. 

(มัน    เป็นธรรมเนียม-เป็นเรื่องปกติ-เป็นนิสัย-เป็นกิจวัตร-เป็นความเคยชิน   ที่จะให้ทิปแก่พนักงานเสิร์ฟชายหรือหญิง) 

(a) polite    (สุภาพ)

(b) necessary    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) usual    (เป็นเรื่องปกติ, เป็นธรรมดา)

(d) encouraged    (ได้รับการส่งเสริม-สนับสนุน)

(e) consistent    (คงเส้นคงวา, สม่ำเสมอ, เข้ากันกับ, ตรงกันกับ)

 

10. After a while the novelty (น้อฟ-เวิล-ที่) (n) of camping wore off.

(ภายหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง   ความแปลก-ความใหม่-เหตุการณ์ใหม่-ประสบการณ์ใหม่-เรื่องหรือสิ่งใหม่-สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น   ของการตั้งค่ายพักแรม  ค่อยๆเสื่อมไป)  (คือ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรกๆ)

(a) newness    (ความใหม่)     

(b) fear    (ความกลัว)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) feasibility    (ความสามารถที่จะทำได้, ความสามารถที่จะดำเนินการได้, ความเหมาะสม)

(e) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตื่นตระหนก, ความตกใจกลัว

 

11. Typically, children from a wealthy family never anticipate (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (v) numerous difficulties in their life.  

(โดยทั่วไป  เด็กๆจากครอบครัวที่ร่ำรวย  ไม่เคย   คาดหวัง-คาดคะเน-คาดการณ์-มุ่งหวัง-ทำนาย   (ว่าจะพบ) ความยากลำบากมากมายในชีวิตของพวกตน)

(a) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

(b) expect    (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า)

(c) create    (สร้าง)

(d) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) smash    (สแม้ช)  (ตีอย่างแรง, ตีจนแตกละเอียด, ชน-เหวี่ยง-ขว้าง-โยนอย่างแรงจนแตกหัก, ทำลายอย่างยับเยิน, ทำให้พ่ายแพ้อย่างยับเยิน, ตบลูกบอลหรือลูกขนไก่อย่างแรงข้ามเน็ต)

 

12. Nobody ever thought she would assault (อะ-ซ้อลท) (v) a police officer and then run away.

(ไม่มีใครเคยคิดว่า  เธอจะ   ทำร้าย-จู่โจม-โจมตี-วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือโกรธเคือง    เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีไป)

(a) attack    (ทำร้าย, จู่โจม, เล่นงาน, โจมตี, เข้าตี, ข่มขืน)

(b) rape    (ข่มขืน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) extol    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) interrogate    (ซักถาม, ซักไซ้, ไต่สวน)

 

13. She is a hospitable and gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) person who likes to make friends with the people she meets.

(เธอเป็นบุคคลที่ชอบต้อนรับแขกและ   ชอบเข้าสมาคม-ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-(สัตว์) ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม-ที่จับกันเป็นกลุ่ม   ผู้ซึ่งชอบผูกมิตรกับผู้คนที่เธอพบเจอ)

(a) sociable    (ชอบเข้าสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) meticulous    (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

(c) ill-tempered    (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

(d) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)

(e) odd    (ออด)  (แปลกๆ, ชอบกล)

 

14. Mr. Collins is known as a sensible and impartial (a) judge.

(มิสเตอร์คอลลินส์เป็นที่รู้จักกันในฐานะ (หรือว่าเป็น) ผู้พิพากษาที่ฉลาดในการตัดสินใจและ   ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ)

(a) biased    (ลำเอียง, มีอคติ)

(b) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ดีพอใช้, ปานกลาง, มาก, ใหญ่พอสมควร, สะอาด, สวยงามไม่มีจุดด่างพร้อย, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม)

(d) prominent    (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, โผล่ออก, ยื่นออก)

(e) adept    (อะ-เด๊พท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

15. An illiterate (อิ-ลิ้ท-เทอะ-ริท) (a) person is an example of underprivileged people.   

(บุคคลที่   ไม่รู้หนังสือ   เป็นตัวอย่างของคนด้อยโอกาส)

(a) unreasonable    (ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล)

(b) stupid    (โง่บัดซบ)

(c) unable to read and write    (ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ)

(d) unable to make a sound decision    (ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

(e) voluminous    (วะ-ลุ้ม-อิ๊-นัส)  (มากมาย, ใหญ่โตมโหฬาร)

 

16. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมเป็น   อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด    สำคัญที่สุด-อันดับแรก   ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)  (“Impediment to”  =  “เป็นอุปสรรคต่อ”)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c) occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

(e) rival of    (ไร้-เวิ่ล)  (คู่ต่อสู้-คู่แข่งขัน-คู่ปรับ  ของ)

 

17. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

(e) flabbergasted    (แฟล้บ-บะ-แกสท)  (ทำให้ตลึงงันด้วยความประหลาดใจ, ทำให้ทั้งประหลาดใจและตกใจ, ทำให้ตลึงงัน)

 

18. When you feel irritated (a), you are angry.

(เมื่อคุณรู้สึก   โมโห   คุณโกรธ)  (“Irritated”  ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓)

(a) sensational    (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัสหรือตื่นเต้น, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่)  

(b) bothered    (ถูกรบกวน, ถูกก่อกวน, ถูกทำให้ยุ่งใจ)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก)

(d) exasperated    (โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) shrewd    (ชรูด)  (ฉลาด, หลักแหลม, มีเชาวน์ไว, มีวิจารญาณและสามัญสำนึกดีมาก)

 

19. Some people endure (v) great suffering without complaining at all while those who cannot cope with pain complain endlessly.

(คนบางคน   อดทน-ทนทาน-ยืนยง-อดกลั้น   ความเจ็บปวด-ความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง  โดยมิได้บ่นอุทธรณ์เลย  ในขณะที่บุคคลผู้ไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวด  จะบ่น-คร่ำครวญอย่างไม่จบไม่สิ้น)

(a) perceive    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้)

(b) admit    (ยอมรับ, ยอมให้, รับสารภาพ, ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้)

(c) tolerate    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(d) abridge    (ทำให้สั้น, ย่อให้สั้น)

(e) publicize    (โฆษณา, ประกาศ, เผยแพร่)

 

20. Capital punishment has been abolished (v) in a number of developed countries.

(การลงโทษโดยการประหารชีวิตได้ถูก   ยกเลิก-เลิกล้ม-ลบล้าง-ทำลาย   ในประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมาก)

(a) adopted    (รับเอามาใช้,  รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม)

(b) eliminated    (ขจัด, กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

(c) considered    (พิจารณา)

(d) proposed    (เสนอ, เสนอขอแต่งงาน)

(e) soared    (ซอร์)  (พุ่งขึ้นสูงลิ่ว, ขึ้นสูง, ทะยาน, ลอยขึ้นสูง, ชูยอด, เพิ่มขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 186)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. I tried to speculate (v) about the reasons for their visits to her office.

(ผมพยายามที่จะ   เก็ง-เดา-คาดการณ์   เกี่ยวกับเหตุผลของการมาเยือนของพวกเขาที่ที่ทำงานของเธอ)

(a) specify    (ระบุ, ระบุรายละเอียด, อธิบายอย่างละเอียด, ระบุชื่อ, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

(b) guess    (เกส)  (คาดเดา, ทาย)

(c) state    (กล่าว, พูด)

(d) contemplate    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

(e) bequeath    (บิ-ควี้ธ)  (ยกให้, ยกมรดกให้, ทำพินัยกรรมยกให้)

 

2. He is a notable (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล) (a) and honest politician.

(เขาเป็นนักการเมืองที่   สำคัญ-มีชื่อเสียง-ดีเป็นพิเศษ    และซื่อสัตย์สุจริต)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) well-known or important    (มีชื่อเสียง หรือ สำคัญ)

(c) ordinary    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(d) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

(e) assertive    (อะ-เซ้อร์-ทิฟว)  (ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ยอมแพ้หรือว่าง่าย, แน่วแน่, ยืนกรานต่อสิทธิของตน)

 

3. They expected to encounter (v) many hardships on their way to the top of the mountain. 

(พวกเขาคาดหวังที่จะ   เผชิญกับ-พบกับ    ความยากลำบากมากมายในระหว่างทางที่จะไปยังยอดเขา)

(a) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(b) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (คาด, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) welcome    (ต้อนรับ)

(e) tranquilize    (แทร้น-ควิ-ไลซ)  (ทำให้สงบ, ทำให้นิ่ง)  (มักเกิดจากการให้ยานอนหลับ  ยาสลบ  หรือยาระงับประสาท)

 

4. We heard an incessant (อิน-เซส-เซิ่นท) (a) and loud noise coming from the building during the night. 

(เราได้ยินเสียงที่    ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน-ไม่หยุดยั้ง-ไม่จบสิ้น-ไม่หยุด   และดัง  มาจากอาคารหลังนั้นระหว่างเวลากลางคืน)

(a) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น)

(c) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(d) disturbing    (ซึ่งรบกวน)

(e) deft    {ชำนาญ, คล่องแคล่ว, สันทัด, จัดเจน (ในการทำงาน)}

 

5. On our trip to the ancient city, we had visited a little church with its elegant (เอ๊ล-ลิ-เกิ้นท) (a) tower.

(ในขณะที่เดินทางไปเที่ยวเมืองโบราณ  พวกเราได้ไปเยือนโบสถ์เล็กๆที่มีหอคอย    สง่างาม-งดงาม)

(a) enormous    (ใหญ่ผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล)

(b) slender    (สูงเรียว, ยาวเรียว, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง)

(c) graceful    (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นุ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, เมตตา, กรุณา)

(d) military    (ทางทหาร, เกี่ยวกับทหาร)

(e) ludicrous    (ลู้-ดิ-ครัส)  (เหลวไหล, แปลกๆ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, งี่เง่าหรือไร้สาระอย่างน่าหัวเราะ)

 

6. Governments should endeavor to mitigate (มิ้ท-ทะ-เกท) (v) distress of their people.

(รัฐบาลควรพยายามที่จะ    ทำให้เบาบาง-ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-แบ่งเบา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    ความทุกข์ของประชาชนของตน)  (คือ  ทำให้ความทุกข์ของประชาชนลดลง)   

(a) palliate    (แพ้ล-ลิ-เอท)  (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ลด, ผ่อนคลาย)

(b) incapacitate    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,   ๒.  ฝึกฝน, ให้การศึกษา) 

(d) ponder    (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา) 

(e) expurgate    (อิ๊ค-สเพอร์-เกท)  (ตัดข้อความที่ไม่ดี  หรือไม่สมควรออก)  (มักใช้กับหนังสือ)

 

7. The company staff’s confidence slowly dwindles as the deadline of project completion approaches.

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท   ลดน้อยลง-เล็กลง-หด-ทรุดโทรม-เสื่อมโทรม-สูญเสีย-ทำให้เล็กลง หรือหดลง    อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)  (คือ  กลัวว่าโครงการจะเสร็จไม่ทัน)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges   (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

(e) proscribes    (โพรส-ไคร้บ)  (ออกประกาศห้าม, แถลงเป็นทางการว่า (สิ่งนั้น) เป็นอันตรายและต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย)

 

8. Psychologists have found that stern disciplinary measures do not always make a child behave better. 

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่    เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน    มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

(e) halcyon    (แฮ้ล-เซี่ยน)  (เงียบสงบ, มีความสุข)

 

9. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ    ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย    ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

(e) improvised    {(ทำแบบ)ไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน}

 

10. His employer appeared to be in such an affable mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่   เป็นมิตร-กรุณา-ง่าย   อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible     (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain     (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง)

(e) isolated    (ไอ๊-สะ-เล-ทิด)  (โดดเดี่ยว, ปลีกตัวออก, แยกตัวออก)

 

11. Many people find that exercise is a good way to alleviate  (อะ-ลี้-วิ-เอท) (v) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ   บรรเทา-ทำให้น้อยลง     ผลกระทบของความเครียด)  (คือ  บรรเทาผลกระทบของความเครียด)

(a) malinger    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

(b) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)   

(c) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,  ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า) 

(d) relieve    (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  

(e) burgeon    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

12. The chef was prodigal  (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (a) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal. 

(หัวหน้าพ่อครัว    ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง    กับเงินของนายจ้างของเขา   โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (๑. พูดคล่อง, พูดจ้อ,  .  คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (๑. สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์   ๒.  มากมาย,  อุดมสมบูรณ์ )

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

หมายเหตุ    -    “Prodigal”  ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง   “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย”

 

13. On the premise  (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ) (n) that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม   สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง    ที่ว่า ผิด  ๒  ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง)  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

 

14. Sentencing people to death is a prerogative  (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (n) of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น   สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์   ของพระ ราชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

(a) entreaty    (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน) 

(b) gusto    (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  

(c) debris    (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

(d) detriment    (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย) 

(e) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)

 

15. Tim joined a monastery because he believes that worldly happiness is evanescent (เอฟ-วะ-เนส-เซิ่นท) (a), while spiritual happiness is eternal.  

(ทิมบวชเป็นพระ  เพราะว่าเขาเชื่อว่า  ความสุขทางโลก   ไม่จีรังยั่งยืน-ชั่วครั้งชั่วคราว-ซึ่งจางหายไป-ซึ่งมองแทบไม่เห็น    ในขณะที่ความสุขทางใจคงอยู่ชั่วนิรันดร)

(a) erroneous    (อิ-โร้-นี-อัส)  (ไม่ถูกต้อง, ผิด, เข้าใจผิด, เกี่ยวกับความผิด)  

(b) explicit    (เอคส-พลิ้ส-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เปิดเผย, แน่นอน, ขวานผ่าซาก) 

(c) analogous    (อะ-แน้ล-โล-กัส)  (เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน) 

(d) temporary    (เท้ม-พะ-เรอ-รี่)  (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)

(e) cordial    (ค้อร์-เจียล)  (ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยความรักใคร่, อบอุ่น, สนิทสนม) 

 

16. It is impossible for parents to shield (ชีลด) (v) their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ   ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆของตน  จากอันตราย    ทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(e) disseminate    (ดิส-เซ้-มะ-เนท)  (กระจาย (ข่าว, ความรู้, ความคิด ฯลฯ), เผยแพร่)

 

17. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) (a) suit to the party.

(โปรดสวมชุด   สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี-กรุณา-โอบอ้อมอารี-พอเพียง    ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) polite    (สุภาพ)

(c) irate    (ไอ๊-เรท  หรือ  ไอ-เร้ท)  (โกรธจัด, โมโหมาก, เดือดดาลมาก) 

(d) voracious    (วอ-เร้-เชิส)  (๑. ละโมบ, โลภ, ตะกละ, จ้องแต่จะได้,  ๒. ไม่รู้จัก พอ, ไม่รู้จักอิ่ม, หิวกระหาย, ต้องการกินอาหารมาก   ๓. ไม่รู้จักพอประมาณ, ไม่ควบคุม-ยับยั้งความอยากของตน)  

(e) shoddy    (ช้อด-ดี้)  (คุณภาพต่ำ, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ)

 

18. His ambition (n) is to be the best tennis player in the world.

(ความทะเยอทะยาน-ความปรารถนาอันแรงกล้า-ความมักใหญ่ใฝ่สูง    ของเขา  คือ  เป็นนักเทนนิสที่มีฝีมือดีที่สุดในโลก)

(a) interest    (ความสนใจ)

(b) choice    (ทางเลือก, การเลือก)

(c) anticipation    (การคาดหวัง, การทำนาย)

(d) aspiration    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, การหายใจ)  (“Aspiration”  มาจากทั้งกริยา  “Aspire”  =  “ต้องการ”   และกริยา  “Aspirate”  =  “หายใจ”)

(e) whim    (ความคิดชั่วแล่น, ความคิดเพ้อฝัน)

 

19. The wedding was expected to be in May, but now it has been put off (v) until July.

(การแต่งงานได้รับการคาดหวังว่าเป็นในเดือนพฤษภาคม  แต่ขณะนี้  มันได้ถูก   เลื่อนออกไป   จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม)

(a) cancelled    (ยกเลิก)

(b) delayed    (ล่าช้า)

(c) postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับปรุง)

(e) vacillated    (แวส-ซิล-เลท)  (สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, โยกไปโยกมา, ส่ายไปส่ายมา)

 

20. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of (v) waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร,  สืบพันธุ์,  และ  กำจัด  ของเสีย)

(a) reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c) accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d) creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

(e) hurling    (ขว้าง, ปา)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 185)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Don’t forsake (v) your friends in their time of need.   

(จงอย่า    ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ   ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

 

2. I scrutinized  (สครู้-ทิ-ไนซ)  (v) the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม     พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ    แคตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง) 

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ละเมิด, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

 

3. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (v) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม     ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง     ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง) 

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

4. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence (อ๊อพ-พิว-เลิ่นซ) (n) of the houses there is amazing. 

{ไม่มีการขาดแคลน-ไม่มี  (หรือ ความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  (และ)     ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์   ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง (น่างงงวย, น่าประหลาดใจ)}  (คือ  บ้านหรูหราของเศรษฐีที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย)

(a) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

(b) extreme wealth; luxuriousness    (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก; ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)

(c) novelty    (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น) 

(d) notoriety    (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

(e) nonchalance    (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน) 

 

5. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered (สคว้อน-เดอะ) (v) it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา    ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย-ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลือง-ถลุง    กับการเดินทางไปลาสเวกัส)  (คือ ไปเล่นการพนัน)

(a) amended    (อะ-เมนด)  (๑.  แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง,  ๒.  เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ) 

(b) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม) 

(c) evaded    (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  

(d) wasted    (เวส-ทิด)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) 

(e) stipulated    (สทิ้พ-พิว-เล-ทิด)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ) 

 

6. She frequently exasperates (อิก-แซส-พะ-เรท) (v) her friends.

(เธอ    ทำให้โกรธมาก-เพิ่มความรุนแรง    เพื่อนของเธออยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เธอทำให้เพื่อนโกรธมากอยู่บ่อยๆ)

(a) demolishes    (ดิ-ม้อล-ลิช)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)  (คำนาม คือ “Demolition” (เดม-มะ-ลิ้ช-ชั่น)  –  การรื้อ, การทำลาย, การโค่น, ภาวะที่ถูกรื้อ)

(b) infuriates    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

(c) discards    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

(d) exists    (ดำรงอยู่, มีอยู่)

(e) revenges    (รี-เว้นจ)  (แก้แค้น, ล้างแค้น)

 

7. Some scientists think that aliens are trying to annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the human race.

(นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า  มนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามที่จะ    ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง-บดขยี้-ชนะอย่างราบคาบ-ทำให้จบสิ้น    เผ่าพันธุ์มนุษย์)

(a) establish    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

(b) devastate    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) rehabilitate    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

(d) debilitate    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

(e) tolerate    (ท้อล-เลอ-เรท)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

 

8. He finally succumbs (ซะ-คั่ม) (v) to the temptation to have another drink.

(ในที่สุด  เขาก็     ยอม-ยอมจำนน-ตกอยู่ในอำนาจ-เชื่อฟัง-ได้รับโรคหรือบาดแผล-แก่-ตาย     ของความเย้ายวนให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง)

(a) fabricates    (แฟ้บ-ริ-เคท) – กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

(b) butchers    (บุ๊ช-เช่อะ) (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย)

(c) capitulates    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

(d) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(e) withers    (วิธ-เธอะ)  (เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, หดเหี่ยว, หด, ย่น, ร่วงโรย, (สี) จางลง, เน่าเปื่อย, อับเฉา, ทำให้เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-อับเฉา-หมดกำลัง-ตายไป)

 

9. The ISIS militants had a rule of never taking prisoners but decapitate (v) them all.

(นักรบของไอซิสมีกฎข้อหนึ่งคือไม่จับเชลย (นักโทษ) แต่ว่า    ตัดหัว-ตัดศีรษะ     เชลยทุกคน)

(a) precipitate    (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

(b) illuminate    (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

(c) behead    (ตัดหัว)

(d) incapacitate    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) seclude    (ปลีกตัวอยู่คนเดียว, แยกตัวออกไปอยู่คนเดียว)

 

10. When he asked her to dance, she declined (ดิ-ไคล่น) (v) politely.

(เมื่อเขาขอเธอเต้นรำ  เธอ    ปฏิเสธ-บอกปัด-ลดน้อยลง-เสื่อมลง-ใกล้จะสิ้นสุด-เอียง-ลาดลง    อย่างสุภาพ)

(a) admitted   {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง, รับ, รับสารภาพ}

(b) confessed    (สารภาพ)

(c) defied    (มาจากกริยา  “Defy”)  (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

(d) refused    (ปฏิเสธ)

(e) adorned    (อะ-ดอร์น)  (ตกแต่ง, ประดับ, ทำให้สวยงาม)

 

11. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous, (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) (a) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)     ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่มเฟือย    เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว)  {คำนาม คือ “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

(b) impecunious    (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (๑. ยากจน, ไม่มีเงิน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ซอมซ่อ, มอซอ) 

(c) cadaverous    (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว) 

(d) unnecessary; redundant; extravagant   (ไม่จำเป็น ; มากเกินต้องการ; ฟุ่มเฟือย

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (๑. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ,  ๒. หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ) 

 

12. Mrs. Smith’s method of soliciting donations from her employees was tantamount (a) to extortion; she clearly implied that she would fire them if they didn’t pitch in.

(วิธีการของนางสมิธในการหาเงินบริจาคจากลูกจ้างของเธอ     เท่ากับ-ประหนึ่งเป็น-พอๆกับ-มีความสำคัญเท่ากับ     การรีดไถ-การบีบบังคับ-การขู่เข็ญ   (เพราะ) เธอแสดงเป็นนัยอย่างชัดเจนว่า  เธอจะไล่ลูกจ้างออกถ้าพวกเขาไม่ร่วมด้วย)  (คือ  ร่วมบริจาค)

(a) inscrutable    (อิน-สครู้-เท-เบิ้ล)  (ไม่อาจที่จะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้, ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ลึกลับ, มีลับลมคมใน) 

(b) unscrupulous    (อัน-สครู้-พิว-เลิส)  (ไร้ธรรม, ไร้ศีลธรรม, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ, ไม่ระมัดระวัง)  

(c) equivalent to    (อิ-ควิฟ-วะ-เล่นท)  (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค) 

(d) sensational    (เซน-เซ้-ชัน-เนิ่ล)  (๑. เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม,  ๒.  เกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้น, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส) 

(e) garrulous    (ก๊าร์-รู-ลัส)  (พูดมาก, พูดจ้อ, พูดน้ำท่วมทุ่ง, ปากจัด) 

 

13. The manager was so irascible (อิ หรือ ไอ-แรส-ซิ-เบิ้ล) (a) that his employees were afraid to talk to him for fear that he might hurl paperweights at them.

(ผู้จัดการ    โกรธง่าย-โมโหร้าย    มากจนกระทั่งลูกจ้างของเขากลัวที่จะพูดคุยกับเขา  ด้วยเกรงว่าเขาอาจจะขว้างที่ทับกระดาษใส่พวกตน)

(a) quixotic    (ควิค-ซ้อท-ทิค)  (คลั่งอุดมคติจนเกินไป, เสียสละมากเกินไป, เพ้อฝัน, คลั่ง, เป็นไปไม่ได้) 

(b) exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (๑.  มาจากหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ๒. ผิดธรรมดา, ประหลาด)  (exotic dance = การเต้นรำรูดเสา-เปลื้องผ้า) 

(c) imperial    (อิม-เพี้ย-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรวรรดิยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, เกี่ยวกับอาณาจักร) 

(d) irritable; easily angered or provoked    (โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย; โกรธหรือยั่วให้โมโหง่าย)

(e) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (กะปลกกะเปลี้ยด้วยความชรา, อ่อนระโหยด้วยความชรา)

 

14. We must not allow fulsome praise to delude (ดิ-ลู้ด) (v) us about our actual abilities.

(เราจะต้องไม่ยอมให้คำสรรเสริญที่มากจนน่าสะอิดสะเอียน     หลอก-หลอกลวง-ลวงตา-ตบตา     เรา  เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเรา)

(a) enunciate    (อิ-นั้น-ซิ-เอท)   (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประกาศ, แถลง) 

(b) perpetuate    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ)  

(c) deceive     (ดิ-ซี้ฟว)  (หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(d) taint    (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

(e) neutralize    (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง, ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง) 

 

15. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain (n)

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย    การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ    อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) contempt;  arrogant scorn    (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)

(b) innuendo    (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ) 

(c) inadvertence    (การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท) 

(d) exigency    (เอ๊ค-ซิ-เจิน-ซี่)  (๑. ภาวะฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน, ความยุ่งยาก  ๒. ความต้องการ, ความจำเป็น) 

(e) felicity    (ฟิ-ลิ้ส-ซิ-ที่)  (ความสุข, ภาวะที่เป็นสุข, แหล่งของความสุข, โชคดี, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ) 

 

16. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่)  (n) about politics is frequently caused by so much corruption of the government.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วง-ความไร้อารมณ์หรือความรู้สึก     ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  บ่อยครั้งเกิดมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายของรัฐบาล)

(a) malediction    (แมล-ละ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)  

(b) havoc    (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย) 

(c) labyrinth    (แล้บ-บิ-รินธ)  (ทางวกวน, เขาวงกต, สิ่งที่วกเวียน, ความยุ่งยากสับสน, ห้องหูชั้นใน) 

(d) lack of interest or feeling    (การขาดความสนใจ หรือไร้อารมณ์ความรู้สึก)

(e) consternation    (คอน-สเทอ-เน้-ชั่น)  (ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว) 

 

17. The football coach often began practice with a lengthy homily (ฮ้อม-มิ-ลี่) (n) on the virtues of clean living.

(ผู้ฝึกสอนฟุตบอลมักจะเริ่มต้นการฝึกซ้อม  ด้วย     ธรรมเทศนา    ที่ยืดยาว  เกี่ยวกับคุณความดีของการมีชีวิตที่ใสสะอาด)

(a) aberration    (แอ๊บ-เบอะ-เร้-ชั่น) 

(b) accolade    (แอ๊ค-โค-เลด)  (รางวัล, เกียรติยศ) 

(c) aphorism    (แอ๊ฟ-โฟ-ริส-ซึ่ม)  (คติพจน์, คำพังเพย, สุภาษิต) 

(d) effigy    (เอ๊ฟ-ฟิ-จี้)  (หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสี หรือประณาม)

(e) sermon    (เซ้อร์-เมิ่น)  (การเทศนา, การสอน, การให้โอวาท)

 

18. The baby-sitter made herself a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส) (a) meal of lobster as soon as Mr. and Mrs. Robinson had driven away.

(พี่เลี้ยงเด็กปรุงอาหารให้ตัวเองแบบ     แอบทำ-ลอบทำ-ซ่อนเร้น-ลับๆล่อๆ-มีเลิศนัย     ด้วยกุ้งก้ามกราม  ในทันทีที่มิสเตอร์และมิสซิสโรบินสันขับรถออกไป  -  จากบ้าน)  (หมายถึงพี่เลี้ยงฯแอบปรุงอาหารทำด้วยกุ้งราคาแพง  เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน)

(a) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง, คุ้นเคยกับการนั่ง)  

(b) sneaky    (สนี้ค-คี่)  (ลับๆล่อๆ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้นอยู่ในใจ, ขี้โกง, หลอกลวง) 

(c) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

(d) overt    (โอ-เวิ้ร์ท  หรือ  โอ๊-เวิทร์ท)  (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง) 

(e) illiterate    (อิ-ลิ้ท-เทอะ-เรท)  (ไม่รู้หนังสือ , ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้, ไม่มีการศึกษา, ไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง)

 

19. Despite these initial (อิ-นิช-เชิ่ล) (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ     แรกเริ่ม-ตอนแรก-ตอนเริ่มต้น-เบื้องแรก-ดั้งเดิม     เหล่านี้,  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) stupendous    (สทู-เพ้น-ดัส)  (มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง) 

(b) inchoate    (อิน-โค้-อิท)  (แรกเริ่ม, เบื้องต้น,  เพิ่งเริ่ม, ขึ้นต้น, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(c) timorous    (ทิ้ม-เมอะ-รัส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, เต็มไปด้วยความกลัว, ขี้ตื่น) 

(d) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {๑.  สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,   ๒. ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง}

(e) deliberate    (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

 

20. The three-year-old was resolute (เร้ซ-ซะ-ลู้ท) (a) in his refusal to taste the broccoli.

(เจ้าเด็กน้อยอายุ  ๓  ขวบ     เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่-ยืนหยัด-ตัดสินใจแล้ว    ในการปฏิเสธของเขาที่จะลองชิมผักบร๊อคโคลี่)  (คือ  ปฏิเสธอย่างแข็งขันที่จะกินผักฯ)

(a) recondite    (เร้ค-เคิน-ไดท  หรือ  ริ-ค้อน-ไดท)   (ลึกลับมาก, รู้จักกันน้อย, ลึกซึ้งมาก, คลุมเครือ, ซอกแซก)  

(b) audible    (อ๊อ-ดิ-เบิ้ล)  (ดังพอที่จะได้ยิน, สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน)  

(c) arid    (แอ๊ร์-ริด)   (๑.  แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น,   ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)  

(d) determined; firm    (มุ่งมั่น-ตั้งใจ; มั่นคง-เด็ดเดี่ยว)  

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 184)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. It is difficult to keep invective (n) out of our discussion about the enemy.

(มันยากที่จะกัน    การด่าว่าอย่างรุนแรง-การประณามอย่างรุนแรง-คำประณาม-การด่าว่า-การกล่าวดูหมิ่น     ออกไปจากการประชุมปรึกษาหารือของเราเกี่ยวกับศัตรู)  (คือ อดที่จะด่าว่า-ประณามศัตรูมิได้  เมื่อพวกเรามีการประชุมกัน)

(a) paradox    (แพ้-ระ-ดอคซ)  (คำพูดหรือข้อความที่ดูเหมือนไม่ถูกต้อง  แต่ความจริงอาจถูก, สิ่ง (บุคคล, เหตุการณ์, คำพูด) ที่ขัดแย้งกัน, ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน, สิ่งที่ดูเหมือนแย้งกัน  แต่ทว่าเป็นจริง เช่น “ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า” หรือ คำกล่าวที่ว่า “เชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดโรคภัย  อาจถูกใช้ป้องกันโรคนั้นได้”  หรือ “ใช้เซรุ่ม (ได้มาจากพิษงู) แก้พิษงู  -  ข้อความเหล่านี้ล้วนเป็น  “Paradox”)

(b) paragon    (แพ้-ระ-กอน)  (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ตัวอย่างอันดีเลิศ) 

(c) promenade    (พรอม-มี-เน้ด  หรือ  นาด)  (๑. (คำนาม)  บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเดินเล่น, การเดินเล่น  -  โดยเฉพาะในที่สาธารณะ, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดง ตัว, งานเต้นรำ  -  โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย   ๒. (คำกริยา) เดินเล่น, เดินทอดน่อง, เดินพาเหรดในงานเต้นรำ) 

(d) abuse    (อะ-บิ๊วซ)  {(คำนาม๑.  การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม,  ๒.  การทารุณ, การทำอันตราย,การใช้ในทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ  (คำกริยา๑. กล่าวร้าย, ด่าว่า, ประณาม  ๒.  ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ}

(e) insurgency    (= insurgence)   (การจลาจล, การกบฏ) 

 

2. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ     ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น    ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  นักสืบทำงานได้น้อย  เนื่องจากอาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตเห็นพวกเขาได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก) 

(e) undistinguished; difficult to describe   (ไม่ต่างจากคนอื่น-ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

3. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) (a) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล (ซึ่ง)     เกิดขึ้นหลังจากการตาย-หลังการตายของผู้เขียน-ซึ่งเกิดมาหลังบิดาตาย   สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือ  ได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่เจ้าตัวได้ตายไปแล้ว  โดยมีผู้อื่นมารับรางวัลแทน)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

 

4. The tip he had been offered was a mere pittance (n), and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง     จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆ-การให้ทานเล็กๆน้อยๆ-นิตยภัต    เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,  ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสม บัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

 

5. Randy often becomes vociferous (โว-ซิฟ-เฟอะ-เริส) (a) during arguments.  He doesn’t know what he believes, but he states it loudly nevertheless.

(แรนดี้มักจะ    เสียงดังเอะอะโวยวาย-ตะโกนร้อง-ซึ่งร้องหนวกหูหรือเสียงดัง    อยู่บ่อยๆในระหว่างการโต้เถียง (การโต้คารม, การอ้างเหตุผล) (ทั้งนี้) เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาเชื่อ  แต่เขากล่าวมันด้วยเสียงดัง  แม้กระนั้นก็ตาม)

(a) vindictive    (พยาบาท, อาฆาต, แค้น, มีเจตนาร้าย, แก้แค้น, แก้เผ็ด) 

(b) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (ถากถาง, เสียดสี, เผ็ดร้อน, (คำพูด) เจ็บแสบมาก, แสบไส้, กัดกร่อนมาก) 

(c) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ไม่คงที่, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว) 

(d) loud; noisy   (เสียงดัง, อึกทึก; หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)  

(e) unremitting    (อัน-ริ-มิ้ท-ทิ่ง)  (ไม่หยุดยั้ง, ไม่ลดน้อยลง, ไม่หยุดหย่อน, ไม่ลดราวาศอก) 

 

6. Heavy rain turned the football field into such a quagmire (แคว้ก-ไม-เออะ)  (n) that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น     บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถาน การณ์ที่ลำบากมาก    จนกระทั่งไม่มีทีมใดสามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

(b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

(c) soft wet boggy land    (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)  

(d) nonchalance    (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

7. The organization’s financial situation has always been tenuous (เท้น-ยู-อัส) (a); the balance of the checking account is usually close to zero.

(สถานะทางการเงินขององค์กรมักจะ     บอบบาง-เรียวเล็ก-ละเอียดลออเกินไป-ไม่สำคัญ-จืดชืด    อยู่โดยตลอดมา  (ทั้งนี้) จำนวนเงินที่เหลือในบัญชีเช็ค  มักอยู่ใกล้ระดับศูนย์เสมอ)

(a) tentative     (เท้น-ทะ-ทิฟว)  (๑.  ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว,  ๒.  ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย, วิตก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ไม่มั่นคง)  

(b) flimsy; extremely thin    (ไม่มั่นคง-บอบบาง-อ่อนแอ; น้อยหรือบางอย่างมาก)

(c) substantive     (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)  

(d) subversive    (ซับ-เว้อร์-ซิฟว)   (เป็นการโค่นล้มหรือล้มล้าง, ซึ่งบ่อนทำลาย, มีแนวโน้มที่จะโค่นล้มหรือบ่อนทำลาย)  

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)  

 

8. He took part in an expedition  (เอคส-พิ-ดิ๊ช-ชั่น) (n) to the South Pole.

(เขามีส่วนร่วมใน    การเดินทาง-การเดินทางเพื่อสำรวจหรือทำสงคราม ฯลฯ   ไปยังขั้วโลกใต้)

(a) project    (โครงการ) 

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) dispute    (การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท) 

(d) proposal    (ข้อเสนอ) 

(e) utensil    (ยู-เท้น-เซิ่ล)  (เครื่องมือ, เครื่องใช้, ภาชนะ)  (ในบ้าน หรือในครัว)

 

9. She had a sensation (n) that something was wrong.

(เธอมี     ความรู้สึก-ประสาทสัมผัส-ความตื่นเต้น-ความเกรียวกราว    ว่าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด)

(a) report    (รายงาน) 

(b) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ) 

(c) feeling    (ความรู้สึก)

(d) scheme    (สคีม)  (. โครงการ, แผนการ, แผนผัง, แบบแผน, ระบบการจัดการ,   . แผนลับ, แผนร้าย, เพทุบาย, กลเม็ด) 

(e) amulet   (แอ๊-มิว-เล็ท)  (เครื่องราง)

 

10. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ทำความเสียหายมากที่สุดของธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย     ที่ไม่สามารถคำนวณได้-ที่นับไม่ไหว-ที่มากมายมหาศาล    ของชีวิตและทรัพย์สิน)

(a) unprofitable     (ที่ไม่มีกำไร) 

(b) invincible     (ที่ไม่สามารถเอาชนะได้, ที่ทำลายไม่ได้) 

(c) immeasurable     (ที่ไม่สามารถวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

(d) irreparable    (ที่ไม่อาจซ่อมแซมหรือเยียวยาได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้) 

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, สูง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)

(f) utilizable    (ซึ่งสามารถใช้การได้, ใช้การได้)

 

11. The chairman of the board of directors had made positive and overt efforts to eradicate (v) every trace of discrimination in the company.

(ท่านประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้ทำความพยายามเชิงบวกและเปิดเผย  ที่จะ    กำจัด-ทำลาย-ถอนรากเหง้า-ถอนรากถอนโคน    ทุกๆร่องรอยของการเลือกที่รักมักที่ชัง (ความไม่เป็นธรรม) ในบริษัท)

(a) alter    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(b) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(c) concur    (คัน-เค่อร์)  (๑.  เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,  ๒.  ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(d) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(e) eliminate    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑.  กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. ลบทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป) 

 

12. They had an impartial (อิม-พ้าร์-เชิ่ล) (a) judgment on the issue.

(พวกเขามีวิจารณญาณที่    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ    ในประเด็นนั้น)

(a) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(c) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, มีเหตุผล)

(d) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒.  มีประโยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(e) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา) 

(f) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

 

13. Jack abhorred (แอบ-ฮ่อร์) (v) having to wake up before dawn.

(แจ๊ค    เกลียดแสนเกลียด-เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง     ที่จำเป็นต้องตื่นนอนก่อนย่ำรุ่ง)

(a) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(b) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(c) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(d) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

(e) castigated    (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน) 

 

14. The four leaders will assemble (อะ-เซ้ม-เบิ้ล) (v) in Paris for a summit meeting next month.

(ท่านผู้นำทั้ง  ๔  คน  จะ    ประชุม-รวบรวม-รวมเข้าด้วยกัน-ประกอบชิ้นส่วน    ในปารีส  สำหรับการประชุมสุดยอด (ของผู้นำระดับสูงสุด) ในเดือนหน้า)

(a) admonish    (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,   ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

(b) adulterate    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้) 

(c) beset    (๑. กลุ้มรุม, รบกวน,   ๒. ห้อมล้อม, โจมตีทุกด้าน) 

(d) censure    (เซ้น-เช่อะ)  (. (คำกริยา)  = ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม)  =  การตำหนิ, การติเตียน) 

(e) congregate    (ค้อง-กรี-เกท)  (ประชุม, ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)

(f) consecrate    (ค้อน-ซิ-เครท)  (๑. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,  ๒. อุทิศให้, อุทิศตัว)  

 

15. He was a warm friendly man, with surprising modesty (ม้อด-ดิส-ที่) (n).

(เขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมด้วย     ความถ่อมตัว-ความไม่รุนแรง-ความพอประมาณ-ความไม่หรูหรา     อย่างน่าประหลาด)

(a) cache    (แคช)  (๑. ที่ซ่อน, ที่เก็บ,   ๒.  ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)  

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) longevity    (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  

(e) pinnacle    (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม) 

(f) humility    (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว)

 

16. He made a real blunder (n) when he insulted the President.

(เขาทำ    ความผิดพลาด    อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

(e) retaliation    (การโต้ตอบ, การแก้เผ็ด, การล้างแค้น)

 

17. Animals may use their voices to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ    ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย    สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

(e) pursue    (เพอร์-ซู่  หรือ  ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, เจริญรอย, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, ดำเนินการต่อไป)

 

18. Some medications cause drowsiness (เดร๊า-ซิ-เนส) (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด     ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม    และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness    (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) viciousness    (วิ้ช-เชิส-เนส)  (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเสื่อมทราม, ความเลวทราม, ความดุร้าย, ความร้ายกาจ, ความผิดพลาด, ความบกพร่อง)   

 

19. The year 1966 witnessed the beginning of the “Cultural Revolution” in China, brought about (v) by Chairman Mao.

(ปี  ๑๙๖๖  ได้เห็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน  ซึ่งถูก    ทำให้เกิดขึ้น    โดยท่านประธานเหมา)

(a) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

(b) made famous    (ทำให้มีชื่อเสียง)

(c) brought up    (เลี้ยงดู, อบรม, ให้การศึกษา)  (มาจาก  “Bring up”)

(d) caused to exist    (เป็นเหตุให้มีอยู่หรือดำรงอยู่)

(e) wiped out    (ทำลาย, กวาดล้าง)

 

20. China’s “Cultural Revolution” was the period of great upheaval (อัพ-ฮี้-เวิ่ล) (n) aimed at creating a new revolutionary spirit, and for four years the country had little contact with the outside world.

(การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน  เป็นช่วงเวลาของ     การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง-การยก ระดับขึ้น-การยกขึ้น-การสูงขึ้น    ครั้งใหญ่  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างวิญญาณแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่  และเป็นช่วงเวลา  ๔  ปี  ที่ประเทศ (จีน) มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย)

(a) progress    (ความก้าวหน้า)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) change    (ความเปลี่ยนแปลง)

(d) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(e) nomination    (นอม-มิ-เน้-เชิ่น)  (การเสนอชื่อ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 183)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Traffic had to be diverted (v) due to the accident.

(การจราจรจำเป็นต้องถูก    เบี่ยงเบน-หันเห-ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง    เนื่องมาจากอุบัติเหตุ)   (คือ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน)

(a) halted    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุดชะงัก)

(b) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(c) turned aside    (เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่ง)

(d) canceled    (ยกเลิก)

(e) bantered    (ล้อเลียน, แหย่เย้า, กระเซ้า, กระเซ้าเล่นหัว)

 

2. They performed (v) a scientific experiment.

(พวกเขา    ดำเนินการ-กระทำ-ปฏิบัติ-แสดง-บรรเลง    การทดลองทางวิทยาศาสตร์)

(a) talked over    (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) designed    (ออกแบบ)

(c) carried out    (ดำเนินการ, ลงมือทำ)

(d) postponed    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) lampooned    (ถากถาง, เยาะเย้ย, เหน็บแนม, เสียดสี)

 

3. What was the exact (a) time when the accident took place?

(เวลาที่    แน่นอน-พอดิบพอดี     เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น  คือเวลาใด)  (คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาใด)

(a) approximate    (ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง)

(b) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (แน่นอน, พอดี, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน)

(c) supposed    (คาดคะเน, คาดการ)

(d) lengthy    (ยาว, ยาวนาน)

(e) offensive    (ที่น่ารังเกียจ, น่าขุ่นเคือง, ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, ไม่พอใจ, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ)

 

4. He has been having a clandestine (แคลน-เดส-ทิน) (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว    แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น-เป็นความลับ-ลี้ลับ-ส่วนตัว-ไม่เปิดเผย    กับเลขาฯของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

(e) provocative    (พระ-ว้อค-คะ-ทิฟว)  (ที่ก้าวร้าว, ที่ยั่วยุให้โมโห, ที่เย้ายวนอารมณ์)

 

5. The boy felt disgraced (a) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก    อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า    เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) hostile    (ฮอส-เทิ่ล  หรือ  ไทล)  (มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก)

 

6. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐   ในขณะที่สงครามและ     ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย     ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าในอดีตอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

(e) periphery    (พะ-ริ้ฟ-เฟอ-รี่)  (รอบนอก, ขอบนอก, เขตรอบนอกของเมือง, เส้นรอบวง)

 

7. National governments commonly (adv.) employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ     โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน    ใช้การเพิ่มภาษี   เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง)  (เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ “Commonly”)

(e) willingly    (อย่างเต็มใจ)

 

8. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่     ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา    ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือไม่ตัดประเด็นการเจรจาหรือหาข้อตกลง  ทิ้งไป)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)

 

9. The region has had copious (a) snow and fierce storm over several months each year.

(บริเวณ (ภูมิภาค) นี้มีหิมะ    มากมาย-อุดมสมบูรณ์-จำนวนมาก-ยืดยาว    และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, ล้นเหลือ)

(b) scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c) perilous    (มีอันตราย)

(d) melting    (หลอมละลาย)

(e) apprehensive    (หวาดหวั่น, เกรงกลัว)

 

10. The engineers were immediately able to pinpoint (v) the problem with the bridge.

(วิศวกรสามารถในทันทีทันใดที่จะ     หาตำแหน่งแน่นอน-หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ-เจาะจง-ทำให้แน่ชัด-เน้น    (ของ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสะพาน)  (คือ รู้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดกับสะพาน)

(a) defy     (. ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์,  .  ต่อต้าน, ขัดขวาง) 

(b) locate with precision    (หาตำแหน่ง  -  ของปัญหาหรือเรื่องอื่นๆ  -  ได้อย่างแม่นยำ)

(c) elude    (หลบหลีก, หลบหนี, หลีก, เลี่ยง) 

(d) halt     (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด) 

(e) prohibit    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

 

11. He would hold a grudge (กรัจ) (n) against his colleagues for years.

(เขาจะเก็บ     ความขุ่นแค้น-ความเจ็บแค้นใจ-ความขัดข้องใจ-ความเสียใจ-ความอิจฉาริษยา    ที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน  เป็นเวลาหลายปี)

(a) impudence    (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส)  

(b) haughtiness    (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  

(c) rancor    (แร้ง-เค่อะ)  (ความคับแค้นใจ, ความเจ็บใจ, ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง

(d) seclusion    (ซี-คลู้-ชั่น)  (การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ) 

(e) satisfaction    (ความพึงพอใจ)

 

12. The movie star made a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (a) exit through the back door of the studio to avoid reporters.    

(ดาราหนังนายนั้นออกไปแบบ    ซ่อนเร้น-แอบๆ-แอบทำ-ลอบทำ-ลับๆล่อๆ-มีเลศนัย   ทางประตูหลังของห้อง (สถานที่) ถ่ายทำหนัง  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สื่อข่าว)

(a) hidden; done in a secret way    (ซ่อนเร้น-แอบซ่อน;  ทำในแบบลับๆ

(b) strident    (สไทร้-เดิ้นท)  (เสียงดังและห้าว, ดังแสบแก้วหู, ยืนหยัดไม่ท้อถอย)

(c) stolid    (สท้อล-ลิด)  (ไม่แสดงอารมณ์, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือก เย็น, เฉื่อยชา) 

(d) precarious    (พรี-แค้-เรียส)  (๑.  อันตราย, ไม่ปลอดภัย, เสี่ยง, ล่อแหลม, ไม่มั่นคง,   ๒. ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงง่าย, น่าสงสัย, มีปัญหา) 

(e) striking    (สไทร้-คิ่ง)  {โดดเด่น, สะดุดตา, เด่นชัด, น่าตะลึง, ประทับใจ, ยอด เยี่ยม, โจมตี, จู่โจม, หยุดงานประท้วง, ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, เคาะ, โขก)}

 

13. She was very competent (a) at her work.

(เธอ     มีความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ     มากในการทำงานของเธอ)

(a) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา) 

(b) debilitating    (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม) 

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (๑.  เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก  ๒. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว) 

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) brilliant    (บริ๊ล-เยิ่นท)  (๑.  ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก,  ๒.  สุกใส, โชติช่วง, แวววาว) 

 

14. The company has gone bankrupt (a) and had to close itself.

(บริษัทได้     ล้มละลาย-สิ้นเนื้อประดาตัว-หมดสิ้น-(ศีลธรรม) เสื่อมเสีย     และจำเป็น ต้องปิดตัวเองลง)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง  “บุคคลที่ล้มละลาย”  และเมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ทำให้ล้มละลาย”)

(a) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี) 

(b) negligible    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่) 

(c) insatiable    (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่สามารถสนองความพอใจได้, โลภอยากได้ไม่สิ้นสุด) 

(d) insipid    (อิน-ซิ้พ-พิด)  (๑. ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด,  ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง) 

(e) insolvent    (อิน-ซ้อล-เวิ่นท)  (ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, เกี่ยวกับบุคลที่ล้มละลาย)

 

15. The prosecutor prevailed  (พรี-เวล)  (v) in the murder trial; the defendant was found guilty.

(อัยการ (ผู้ฟ้องคดี)     มีชัย-เป็นต่อ-เหนือกว่า-มีมากกว่า-มีอยู่ทั่วไป-ชักชวน-เกลี้ยกล่อม   ในการไต่สวนคดีฆาตกรรม   (ทั้งนี้)  จำเลยถูกพบว่ามีความผิด)   (“Prevail”  เมื่อตามด้วย   “On, Upon, With” หมายถึง  “ชักชวน, เกลี้ยกล่อม”)

(a) relinquished    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ถอน, ปลดปล่อย) 

(b) surpassed   (เซอ-พาส)  (เหนือกว่า, ดีกว่า, แซง, ขึ้นหน้า, ล้ำ,  เลย, เกิน, เลยเถิด, ข้าม) 

(c) triumphed   (ไทร้-อั้มฟ) ; overcame rivals   (ชนะ; มีชัยเหนือคู่แข่ง

(d) tempted    (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, ยั่วใจ, หยั่งเชิง, ทดสอบ, ล่อให้ทำชั่ว) 

(e) agitated    (แอ๊จ-จิ-เทท)  (๑. ปั่น, เขย่า, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ปั่นป่วน, ก่อกวน, รบกวน,  ๒.  ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ยั่วยุ, ปลุกระดม, กระตุ้น, จุดประกาย) 

 

16. Don’t be credulous and let a mountebank (เม้านท-ที-แบงค) (n) deceive you.

(จงอย่าหูเบาและปล่อยให้     คนหลอกลวง-หมอเถื่อน-หมอกำมะลอ     หลอกต้มคุณ)

(a) accomplice    (อะ-คล้อม-พลิซ)  (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด, ผู้สมรู้ร่วมคิด) 

(b) charlatan    (ช้าร์-ละ-เทิ่น)  (คนล่อลวง, นักต้มตุ๋น, หมอเถื่อน, คนร้องขายของตามตลาด  ผู้หลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ) 

(c) fugitive     (ฟิ้ว-จิ-ทิฟว)  (๑. (คำนาม)  ผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย,  ๒. (คำคุณศัพท์)  ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, แว้บเดียว, ไม่ถาวร, ที่หลบหนี, ที่ลี้ภัย, เปลี่ยนแปลง, ร่อนเร่) 

(d) interloper     (อิน-เทอะ-โล้พ-เพ่อะ)  (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, ผู้ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย, ผู้ยุ่งเรื่องของคนอื่น, ผู้พูดสอดขึ้น) 

(e) altruist    (แอ๊ล-ทรู-อิสท)  (ผู้ปฏิบัติหรือยึดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์) 

 

17. Most of the victims (n) were shot in the back while trying to run away.                                       

(เหยื่อ-ผู้เคราะห์ร้าย-ผู้รับบาป-ผู้ถูกโกง-ผู้ถูกหลอก-สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ    ส่วนใหญ่ถูกยิงที่หลัง  ในขณะที่พยายามจะวิ่งหนี)

(a) beneficiary    (เบน-เน-ฟิ้ช-เชีย-รี่)  (๑. (คำนาม) ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ  . (คำคุณศัพท์) เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์) 

(b) casualty    (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ,  คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม,  จำนวนคนตาย,  อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย) 

(c) cynic    (ซิ้น-นิค)  (๑.  (คำนาม) คนมองโลกแง่ร้าย, บุคคลที่ระแวงสงสัยในความดี-คุณค่า-ความซื่อตรงของผู้อื่น, ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, ผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการชอบเยาะเย้ยคนอื่น,  ๒. (คำคุณศัพท์) ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, เกี่ยวกับการเกลียดสังคมมนุษย์อย่างมาก) 

(d) elite    (เอ-ลี้ท  หรือ  อิ-ลี้ท)  {(คำนาม)  คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, (คำคุณศัพท์) ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด}

(e) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย, คนหมดอาลัยตายอยาก)

 

18. The parents told their children to repress their uncouth manners and act with decorum (ดิ-ค้อ-เริ่ม) (n) at the party.

(พ่อแม่บอกให้ลูกๆ ของตนระงับ-ยับยั้งอากัปกริยาที่กะเร่อกะร่า-ป่าเถื่อนของตน  และประพฤติตัวด้วย     ความสุภาพ-ความประพฤติที่ถูกต้อง-มารยาท-สมบัติผู้ดี-ความงด งาม    ที่งานเลี้ยง)

(a) abeyance    (อะ-เบ๊-เอิ้นซ)  (การหยุด, การยั้ง, การระงับไว้ชั่วคราว, การพักเอาไว้ชั่วคราว, ความไม่แน่นอน) 

(b) aspersion    (อัส-เพ้อ-ซั่น  หรือ  ชั่น)  (การใส่ร้ายป้ายสี, การป้ายร้าย, ข้อกล่าวหา) 

(c) enormity    (อิ-น้อร์-มิ-ที่)  (๑. ความมหึมา, ความใหญ่โต, ๒. ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย,  ความชั่วช้าเลวทราม,  ๓. สิ่งชั่วร้าย, สิ่งที่ร้ายกาจ) 

(d) indignity    (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  

(e) etiquette    (เอ๊ท-ทิ-เคท  หรือ  คิท)  (สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

 

19. Gaining better housing for all was the ultimate (a) goal of the zealous reformer.

(การได้บ้านพักอาศัยที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน  เป็นเป้าหมาย     สุดท้าย-สูงที่สุด-ไกลสุด-มากสุด-ที่สุด-พื้นฐาน-รากฐาน-ทั้งหมด    ของนักปฏิรูปที่กระตือรือร้น-กระฉับกระเฉงคนนั้น)

(a) incipient    (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น) 

(b) acrimonious    (แอค-คริ-โม้-เนียส)  {(คำพูด) รุนแรง, เผ็ดร้อน, บาดหู, ขมขื่น, ดุเดือด, ถึงพริกถึงขิง} 

(c) efficacious    (เอฟ-ฟิ-เค้-เชิส)  (๑. มีประสิทธิภาพ, (ยา) ชงัด, ได้ผล, มีผล   ๒. เตะตา, เด่น, ทรงพลัง) 

(d) final    (ไฟ้-เนิ่ล)  (๑. (คำคุณศัพท์) สุดท้าย, ในที่สุด, ที่สุด, จบ, เด็ดขาด, เป็นการสรุป,   ๒. (คำนาม) สิ่งสุดท้าย, ตอนจบ, การสอบครั้งสุดท้าย, การแข่งขันรอบสุดท้าย) 

(e) precocious    (พรี-โค้-เชิส)  (แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย, แก่แดด) 

 

20. The boxing champion went down to ignominious (อิก-โน-มิ้น-เนียส) (a)  defeat at the hands of the underdog.

(แชมเปี้ยนมวยนายนั้นตกต่ำลงสู่ความพ่ายแพ้ที่      น่าอับอาย-น่าอัปยศอดสู-เสียชื่อ เสียง-น่ารังเกียจ-น่าดูถูก     ในกำมือของ (คู่ต่อสู้) ผู้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ-นักมวยรองบ่อน)  (คือ  แชมเปี้ยนพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายแก่นักมวยรองบ่อน)

(a) jubilant    (จู๊-บิ-เลิ่นท)  (ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติยินดีร่าเริง) 

(b) disgraceful    (น่าอัปยศอดสู, น่าอับอายขายหน้า, เสียหน้า, เสื่อมเสีย)

(c) pernicious    (เพอร์-นิ้ช-เชิส)  (มีอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ) 

(d) reprehensible    (เร-พริ-เฮ้น-ซิ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกดุ, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด) 

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (๑. น่าสงสัย, น่าแคลงใจ,  ๒. คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 182)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ     ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ    ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated   (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

2. Students who ask teachers to “repeat that again” are being redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) because “repeat” means “again”.

(นักเรียนผู้ซึ่งถามครูให้  “พูดเรื่องนั้นซ้ำอีกครั้ง”  กำลัง     ใช้คำมากเกินไป-น้ำท่วมทุ่ง-เหลือเฟือ-มากเกินไป-มากเกินความจำเป็น     เพราะว่า  “พูดซ้ำ” หมายถึง  “อีกครั้งหนึ่ง”)

(a) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)

(b) unctuous    (อั๊งค-ชู-เอิส)  (ประจบสอพลอ, เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่น, ลื่นเกินไป, เหมือนสบู่)

(c) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดใจจ่อ, ปรารถนาอย่างมาก, ขยันขันแข็ง, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน) 

(d) wordy; verbose; superfluous; excessive    (ใช้คำเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง; ใช้คำมากเกินไป-ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง; มากเกินพอ-มากเกินไป-ไม่จำเป็น-ฟุ่มเฟือย; มากเกินไป-มากเกินความต้องการ)

(e) avaricious    (แอฟ-วะ-ริ้ช-เชิส)  (โลภ, งก, มักได้)

(f) contumacious    (คอน-ทุ-เม้-เชิส)  (ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง)

 

3. The discovery of a vaccine for smallpox was a substantial (ซับ-สแท้น-เชิ่ล) (a) medical achievement.  

(การค้นพบวัคซีนสำหรับไข้ทรพิษเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่     สำคัญ-ยิ่งใหญ่- มากมาย-มีเนื้อหา-มีแก่นสาร-มีตัวตน-แข็งแรง-คงทน-ถาวร-มีอิทธิพล-เป็นเนื้อเป็นหนัง)

(a) gluttonous    (กลั๊ท-เทิน-เนิส)  (ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, ที่กินอย่างมูมมาม) 

(b) important; great; strong; valuable; lasting; durable    (สำคัญ; ยิ่งใหญ่; แข็งแกร่ง; มีค่า; ทนทาน-อยู่ไปนาน; คงทน-ถาวร)

(c) irrefutable    (อิ-เร้ฟ-ฟิว-ทะ-เบิ้ล)  (ที่ไม่อาจปฏิเสธได้, ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่หักล้างไม่ได้) 

(d) recalcitrant    (ริ-แค้ล-ซิ-เทริ่นท)  (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, พยศ, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

(e) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(f) ravening    (แร้ฟ-เวิน-นิ่ง)  (ตะกละและหิวโซ, ช่วงชิง, แย่งชิง, ความตะกละ, การแย่งชิง, การช่วงชิง, ของที่ถูกปล้น)

 

4. If a miner pondered over the high mortality (n) rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา    การตาย    ในอาชีพของตน  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte    (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร) 

(b) valediction    (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา) 

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination   (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด (ของชีวิต)-การยุติ-การจบลง)

(d) vainglory    (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

(f) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มี-ที่)  (ความมีใจกว้าง-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความสูง ส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, ความมีจิตใจสูงส่ง, การกระทำที่มีใจสูงส่ง)

 

5. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก     แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

(f) spilled    (ทำหก, หก, ล้นออกมา)

(g) placated    (เพล้-เคท หรือ แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก) 

 

6. The dogsled is predominantly (adv.) used by Artic peoples for long-distance transportation.  

(เลื่อนที่ใช้สุนัขลากถูกใช้    อย่างโดดเด่น-อย่างมากกว่ากัน-อย่างมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือ     โดยผู้คนเชื้อชาติต่างๆแถบอาร์คติก (ขั้วโลกเหนือ)  สำหรับการขนส่งระยะทางไกล)

(a) probably    (บางที, อาจจะ, ไม่แน่นอน)

(b) habitually    (อย่างเป็นนิสัย-เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร)

(c) typically    (โดยทั่วไป, โดยเป็นแบบอย่าง)

(d) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นที่ไว้วางใจ)

(e) chiefly    (เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด)

(f) intermittently    (เดินๆหยุดๆ, เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, มีลักษณะหมุนเวียน)

 

7. Farmers seldom attempt (อะ-เท้มพท)  (v - n) to cultivate every foot of their land.

(ชาวนาไม่ใคร่     พยายาม-ทดลอง-ความพยายาม     ที่จะเพาะปลูกบนพื้นที่ทุกตารางฟุตของตน)  (คือ ปล่อยให้มีที่เหลือว่างเอาไว้)

(a) plan    (วางแผน, มีแผน)

(b) comprehend    (เข้าใจ)  

(c) endeavor    (เอน-เดฟว-เว่อะ)  (พยายาม, บากบั่น, ความพยายาม, ความบากบั่น)

(d) portray    (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

(e) contribute    (คัน-ทริ้บ-บิ้วท)  (มีคุณูประการ, มีส่วนช่วยให้เกิด........, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้ (เงิน, อาหาร หรืออื่นๆ)

(f) aspire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน)

 

8. It is imperative (a) that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง     จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้      ที่ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous    (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential   (จำเป็น-สำคัญ-จะขาดเสียมิได้; สำคัญมาก; จำเป็นที่สุด-จะขาดเสียมิได้)

(d) panoramic    (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest    (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

9. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ) (n).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ     ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี     มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus    (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo    (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure    (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect    (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล;  ความเคารพนับถือ

(e) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

(f) maelstrom    (เม้ล-สเทริม)  (น้ำวนหรือสิ่งวนที่รุนแรงมาก, ภาวะที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ, ห้วงมหาภัย)

 

10. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล)  (a) decision to raise taxes.  

(ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ     ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง หรือทะเลาะ     ที่จะขึ้นภาษี)  (คือการตัดสินใจ ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ กันยังไม่จบ ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้)  (คำนาม คือ  "Controversy"  (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)                                                                                            

(a) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious    (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious     (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable    (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน;  ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้)

(e) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(f) exultant    (ปิติยินดี, ยินดีปรีดา)

 

11. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น     ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม     และส่งเสียงดัง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ยั่วเย้า, ล้อเล่น, ตะลกคะนอง, ขี้เล่น, ที่ขบขัน) 

(b) disobedient    (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(c) comely    (คั้ม-ลี่)  (สวยงาม, สะดุดตา, เหมาะสม) 

(d) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(e) fortuitous    (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(f) affluent    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(g) prodigious    (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

12. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด) (n)} of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว    ของคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดินไหว)

(a) size    (ขนาด)

(b) dungaree    (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีน, ชุดยีนสีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีน)

(c) dungeon    (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ) 

(d) catacomb    (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า) 

(e) veranda (= verandah)    (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า) 

(f) brigand    (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย) 

(g) potpourri    {โพ้-พู-รี่ (โพ-พะ-รี่) (พอท-พั้ว-รี่)}  (ของผสม, จับฉ่าย, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส) 

 

13. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) (n) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น     ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ     ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) iniquity    (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (ความชั่วช้า, ความเลวทราม, ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม) 

(b) larges    (ลาร์-เจส) (= largesse) (ล้าร์-จิส)  (ทาน, ของที่มอบให้, การให้ของ, การให้ปัน, ความมีใจกว้าง)

(c) victory    (ชัยชนะ

(d) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)   (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

(e) artifice    (อ๊าร์-ทิ-ฟิส)  (อุบาย, เล่ห์, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, วิธีการ, ความชำนาญ) 

(f) excursion    (เอคส-เค้อร์-ชั่น)  (การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์พิเศษบางอย่าง, การเดินทางในราคาพิเศษ, การเที่ยว, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง) 

(g) appraisal    (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา) 

 

14. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes (n – v).

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา     คุณลักษณะ-มีสาเหตุมาจาก-อ้างเหตุผล  ที่โดดเด่นหลายๆอย่างของเขา)

(a) incursion   (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี) 

(b) characteristic    (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ-เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ-เป็นนิสัยประจำ) 

(c) rhetoric    (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด) 

(d) grimace    (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด) 

(e) calumny    (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง) 

(f) beau    (โบ)  (คนรัก, แฟน, คนเจ้าชู้, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, พ่อพวงมาลัย) 

(g) ruffian    (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย) 

 

15. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) (n) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น    ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition    (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) caliber (calibre)    (แค้ล-ลิ-เบอะ)  (ขนาดของสติปัญญาความสามารถ หรือความ สำคัญ, ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง)

(c) calmness; quietness; peacefulness    (ความสงบ-สงบเงียบ; ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(d) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(e) opportunism    (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

(f) conformity    (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

 

16. His bright smile was a reflection (n) of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น     ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง     ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue    (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo    (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum    (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism    (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania    (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค)  =  คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) disciplinarian    (ดิส-ซิ-พลิ-เน้-เรี่ยน)  (ผู้ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย, เกี่ยวกับระเบียบวินัย)

 

17. Humans need some sunlight for the synthesis (ซิ้น-ธิ-ซิส)  (n) of vitamin D which takes place in the skin.  

(มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์สำหรับ      การสังเคราะห์-การรวมกัน-การผสมกัน-การปะติดปะต่อ-ส่วนประกอบทั้งหมดที่ซับซ้อนที่รวมกัน     ของวิตามินดี  ซึ่งเกิดขึ้นในผิวหนัง)

(a) production by means of chemical reactions or by a natural biological process; combination; blending    (การสร้างขึ้นโดยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี หรือโดยกระบวนการทางชีววิทยาแบบธรรมชาติ; การรวมกัน; การผสมกัน)

(b) gourmet    (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม, ผู้มีรสนิยมดีในเรื่องอาหาร)

(c) amnesia    (แอม-นี้-เซีย)  (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, การหมดความจำ)

(d) drowsiness    (เดร๊า-ซิ-เนซ)  (ความซบเซา-เซื่องซึม-ง่วง-สัปหงก-ครึ่งหลับครึ่งตื่น)    

(e) peccadillo    (เพค-คะ-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิดเล็กๆน้อยๆ, บาปเล็กๆ, มลทินน้อยๆ)

(f) disgrace    (ดิส-เกรซ)  (การขายหน้า, การเสียหน้า, ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

(g) amnesty    (การนิรโทษกรรม, การอภัยโทษ, เนรเทศไปยัง....................)

 

18. The Great Wall of China is one of the world’s marvels (ม้าร์-เวิ่ล) (n).

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา    สิ่งมหัศจรรย์-สิ่งที่น่าพิศวง-ความพิศวง-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม     ของโลก)

(a) braggadocio    (แบรก-กะ-โด๊-ซี-โอ)  (การคุยโม้, การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว)

(b) jingoism    (จิ๊ง-โก-อิ-ซึม)  (ความคลั่งชาติ, การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและโวยวาย, การแสดงความรักชาติอย่างหลับหูหลับตา, การแสดงความรักชาติแบบรุกรานชาติอื่น)   (jingoist  =  ผู้รักชาติแบบนี้)   

(c) savagery    (แซ้ฟ-วิจ-เจอ-รี่)  (ความดุร้าย-ป่าเถื่อน-โหดร้าย-โหดเหี้ยม-ทารุณ)  (คำคุณศัพท์ คือ  “savage” (แซ้ฟ-วิจ) – ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนป่า, หยาบคาย)

(d) wonder    (วั้น-เดอะ)  (สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  รู้สึกประหลาดใจ-กังขา-สงสัย-งงงวย)

(e) ferocity    (เฟ-รอส-ซิ-ที่)  (ความดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย)  (คำคุณศัพท์ คือ “ferocious” (เฟ-โร้-เชิส) – ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)   

(f) feast    (ฟีสท)  (งานเลี้ยง, พิธีฉลอง, ช่วงการจัดงานฉลอง, อาหารมากมาย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี-เพลิดเพลิน)

 

19. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) (a) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

(การสูญเสียที่ดินที่     อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด     เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  ๒. เลว,  ๓. น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (คำกริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking    (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ)    

(f) valedictory    (แวล-ลิ-ดิ๊ค-โท-รี่)  (๑. เกี่ยวกับการกล่าวคำอำลา เช่น ตอนจบการศึกษา หรือก่อนจากกัน  ๒.  การกล่าวคำอำลา, การปราศัยอำลาในพิธีรับปริญญา)  

 

20. The fugitive was caught and confined (คัน-ไฟน์) (v) to jail for another two years.

(ผู้ที่หลบหนีถูกจับและถูก     คุมขัง-กักตัว-เก็บตัว-จำกัด-ขีดคั่น-ตีวง     ในคุกเป็นเวลาอีก ๒  ปี)

(a) festered    (๑. เป็นหนอง, เกิดแผลเปื่อย, เน่าเปื่อย, ทำให้เป็นหนอง,  ๒. ระทมทุกข์, ทำให้ระทมทุกข์,  ๓.  แผลหนอง, ตุ่มหนอง, แผลเปื่อย)  

(b) deliberated    (. (คำกริยา) คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ,  ๒. (คำคุณศัพท์) รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา) 

(c) intensified    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(d) exonerated    (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่) 

(e) perpetrated    (เพ้อร์-พิ-เทรท)  (กระทำ, ดำเนินการ, ทำผิด (กฎหมาย), ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ) 

(f) imprisoned    (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)

(g) ousted    (เอาซท)  (มาจาก “oust”) (ขับไล่, ขับออก, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 181)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น    วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัพย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย     ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในระหว่างส่วนใหญ่ของศตวรรษที่  ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ; วิธีการ (แก้ปัญหา), การเข้าไปใกล้, การทาบทาม)

(f) instruction    (คำสั่ง, คำอธิบาย (การใช้), คำแนะนำ)

 

2. The usefulness of silver in such different fields as photography and solar energy makes it a practical as well as a precious (เพร้ช-เชิส) (a) metal.  

(ประโยชน์ของเงินในหลากหลายสาขา  เช่น  การถ่ายภาพและพลังงานแสงอาทิตย์  ทำให้มันเป็นโลหะที่มีประโยชน์ (ใช้งานได้) และ     มีค่า-ล้ำค่า-สำคัญมาก-เป็นที่รัก)

(a) an attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) a flexible    (ยืดหยุ่น, งอได้, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้)

(c) a valuable    (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(d) a glossy    (เป็นเงามัน, เป็นเงา, วาว, ที่ดูน่าสนใจ (แบบฉาบฉวย), ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่)

(e) ambivalent    (๒ จิต ๒ ใจ, ยังไม่ตกลงใจ, ขัดแย้งในตนเอง, มีความรู้สึกทั้งเชิงบวกและลบต่อบุคคลและสิ่งของ, จิตใจโลเล, เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา)

(f) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (พูดสั้นๆ, ใช้คำน้อย, กะทัดรัด) 

 

3. Polar bears are well equipped for life in the perpetual (a) ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่)      ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง     ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)  (คือ  แถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

(f) vegetative    (เวจ-จิ-เท-ทิฟว)  (๑. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เกียจคร้าน,  ๒. เกี่ยวกับพืช, เจริญเติบโตเป็นพืช)  (vegetable  (คำนาม)  =  ผัก,  แต่เมื่อเป็นคุณศัพท์  หมายถึง เกี่ยวกับพืช, ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก)

 

4. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล     อย่างมาก-รุนแรง-เข้ม ข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง     เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างยิ่ง, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

(f) financially    (ทางด้านการเงิน)

 

5. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v-n) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ     ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์     ตัวเขา)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (. (คำกริยา) พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต,  ๒. (คำคุณศัพท์) ประณีต, ซับซ้อน) 

(b) mastermind    (๑. (คำกริยา) วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,  ๒. (คำนาม) ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ) 

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. (คำกริยา) ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,  ๒. (คำนาม) การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส) 

(f) apportion    (อะ-พ้อร์-ชั่น)  (แบ่งปัน, แบ่งสรร) 

(g) vegetate    (เวจ-จิ-เทท)  (ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ, กินหญ้า) 

 

6. The lion is the most majestic (a) creature of the jungle.

(สิงโตเป็นสัตว์ที่     มีอำนาจ-สง่าผ่าเผย-น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ-สูงส่ง-ตระหง่าน    ที่สุดของป่า)

(a) impoverished   {. ยากจน,  . อ่อนกำลัง,  ๓. เสื่อม, (ดิน) เลว}

(b) phony (= phoney)    (โฟ้-นี่)  (๑. (คำคุณศัพท์) ปลอม, เก๊, ไม่แท้,  ๒. (คำนาม) ของปลอม, ของเก๊, ผู้ปลอมแปลง, ผู้แอบอ้าง) 

(c) kingly; stately    (เหมือนกษัตริย์-ยิ่งใหญ่แบบกษัตริย์; ยิ่งใหญ่-สง่าผ่าเผย-มีเกียรติสูงส่ง-โอ่อ่า) 

(d) berserk    (เบอ-เซ้อร์ค)  (๑. (คำคุณศัพท์) บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ,  ๒. (คำนาม) ผู้ที่บ้าบิ่น-บ้าระห่ำ) 

(e) ceaseless    (ซีส-เลส)  (ไม่หยุดนิ่ง, ไม่สิ้นสุด, ไม่ขาดสาย, ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน) 

(f) voluble    (ว้อล-ลิว-เบิ้ล)  (พูดจาคล่องแคล่ว, พูดมาก) 

 

7. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล)  (v) with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย (สัญญาณ) ที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น     ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง      พร้อมๆ กับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)

(a) augmented    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) detered    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) subjugated    (ซั้บ-จู-เกท)  (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้) 

(f) confronted    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)  

 

8. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) (n) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า    ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ    ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) outcaste    (เอ๊าท-แคสท)  (คนจัณฑาล, คนไม่มีวรรณะในอินเดีย เป็นคนสังคมรังเกียจ)  (= untouchable)

(b) outcast    (เอ๊าท-แคสท)  (ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้ถูกขับออกจากกลุ่ม, ผู้ถูก (สังคม) ทอดทิ้ง, คนจรจัด, คนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่) 

(c) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(d) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(e) agnostic    (แอก-น้อส-ทิค)  (ผู้ที่ระแวงสงสัยในพระเจ้า  ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่  เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง, ผู้ไม่นับถือพระเจ้า) 

(f) iconoclast    (ไอ-ค้อน-โน-แคลสท)  (ผู้ทำลายความเชื่อ-ลัทธิ ที่ถือปฏิบัติกันมา, คนทำลายจารีตประเพณี,  ผู้ทำลายรูป-รูปปั้นที่คนบูชา, ผู้ทำลายภาพพจน์) 

 

9. By the time the messenger (n) reached him, the damage had been done.

(เมื่อ    ผู้ส่งสาร-ผู้ถือจดหมาย-ผู้นำข่าว-ทูตสวรรค์-เครื่องบ่งชี้-ลาง    ไปถึงเขา  ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว)

(a) courier   (เค้อ-เรียร์  หรือ  คู้-ริ-เอ้อ)  (คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว)

(b) rookie (slang)    (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(c) trafficker    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(d) antagonist    (แอน-แท้ก-โก-นิสท)  (ศัตรู, ผู้เป็นปรปักษ์, ผู้ต่อต้าน, ยาต้านฤทธิ์ยาตัวอื่น) 

(e) bigot    (บิ๊ก-เกิท)  (คนดันทุรัง, คนมีอคติ, คนใจคับแคบ, คนมีทิฐิมานะ, คนหัวดื้อ-ดื้อรั้น, คนมีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้) 

(f) surrogate    (เซ้อ-โร-เกท)  (ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน)  (surrogate mother = แม่อุ้มบุญ)

 

10. After the Second World War a number of Nazi’s members were trialed as war criminals (n).

(ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  สมาชิกของนาซีจำนวนมาก  ได้รับการไต่สวนคดีในฐานะ    อาชญากร-เกี่ยวกับอาชญากรรม-เกี่ยวกับอาญา-มีความผิดทางอาญา    สงคราม)

(a) martinet   (คนที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย, คนเจ้าระเบียบ) 

(b) lexicographer   (นักเขียนพจนานุกรม) 

(c) felon   (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

(d) atheist   (เอ๊-ธี-อิสท)  (ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  คือ คิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง) 

(e) playwright    (นักแต่งบทละคร)

(f) solicitor    (โซ-ลิส-ซิ-เท่อะ)  (ทนายความ)

 

11. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely (adv.) expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าวอย่างสั้นๆ-สั้นกะทัดรัด-รัดกุม-รวบรัด     ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly    (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) blatantly    (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

 

12. Needlework has always been an elegant and costly (a) form of embroidery.  

(งานเย็บปักถักร้อยได้เป็นรูปแบบ  ของการถักลาย (งานถัก, การตกแต่งประดับประดา)  ที่สวยงาม-เก๋และ    มีราคาสูง-แพง-มีค่ามาก-เป็นบทเรียนราคาแพง-ฟุ่มเฟือย    อยู่โดยเสมอมา)

(a) complicated   (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ลำบาก)

(b) innocuous   (ไม่มีอันตราย, ปราศจากโทษ, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่น่ากลัว)

(c) expensive   (มีราคาแพง)

(d) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(e) horrendous   (ฮอ-เร้น-เดิส)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, (ราคา) แพงมากเสียจนน่ากลัว-น่าตกใจ)

(f) instrumental   (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

 

13. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่า นิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ   ความอุตสาหพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ     และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ..........)

(f) blasphemy    (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

14. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม    ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่     ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem    (คิดว่า)

 

15. The publishers of the newspaper asked the writer to truncate (ทรั้ง-เคท) (v) her report.  

(ผู้ตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ขอร้องให้ผู้เขียน    ตัดให้สั้น-ตัด-เล็ม-ตัดยอด    รายงานของเธอ)  (คือ  ขอร้องให้ผู้เขียนตัดทอนรายงานให้สั้นลง  ก่อนตีพิมพ์)

(a) acknowledge    (ยอมรับ, รับรู้, รับทราบ)

(b) berate    (บิ-เร้ท)  (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(c) abrogate    (ยกเลิก, เพิกถอน)

(d) liquidate    (ลิค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง,  ชำระหนี้หรือบัญชี, สะสาง, เปลี่ยนเป็นเงินสด)

(e) persevere    (เพอร์-ซี-เวี่ยร์)  (อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ยืนหยัด)

(f) shorten; cut; to end something suddenly   (ทำให้สั้น; ตัด; ทำให้บางสิ่งหยุดลงโดยทันทีทันใด)

 

16. The unstable government tried to woo (v) the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ     แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน    การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard    (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate    (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract    (อะ-แทร้คท); request for; implore   (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ; ร้องขอ; ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate    (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(f) imbibe    (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

 

17. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน    ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)  (คือ  การไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กแห่งนั้นเลวร้ายยิ่งขึ้น)

(a) amend    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy    (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish    (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

(f) pander    (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ ตะกละ หรือการกระทำผิดของผู้อื่น, ฉวยโอกาสจากสัญชาตญาณที่ต่ำของผู้อื่น) 

 

18. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท) (v) all her savings to buy a new computer.  

(เธอถูกคาดหวังว่าจะ     ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง     เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือถูกคาดว่า จะใช้เงินออมทั้งหมดจนหมดสิ้น)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease    (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือหรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง)

(b) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(c) prevaricate    (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ) 

(d) dabble    (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(f) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน) 

 

19.  Poor harvests have been found to debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) the economy of many agricultural countries.  

(การเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลถูกพบว่า     ทำให้อ่อนแอลง-ทำให้ทรุดโทรม-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย     เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมจำนวนมาก)  (คือ  การปลูกพืชที่ไม่ได้ผล  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฯ อ่อนแอ-ทรุดโทรมลง)

(a) denigrate    (เด๊น-นิ-เกรท)  (ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้สกปรก, ใส่ร้ายป้ายสี) 

(b) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น, การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

(c) enfeeble; enervate; weaken; exhaust; exacerbate    (ทำให้อ่อนเพลีย-หมดกำลัง; ตัดกำลัง-ทำให้อ่อนกำลัง; ทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนแอ; ทำให้หมดกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย; ทำให้ทรุดหนักลง-เลวร้ายลง)

(d) flabbergast    (แฟล้บ-เบอะ-แกสท)  (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง) 

(e) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว) 

(f) extradite    (เอ๊ค-สทระ-ไดท)  {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน} 

 

20. The conclusion of the report should underscore (v) its main ideas.

(การสรุป (บทสรุป) ของรายงานควร     เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้-เส้นใต้-เส้นที่ขีดใต้ข้อความ     ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)  (ของรายงาน)

(a) undergo    (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์) 

(b) extenuate    (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง) 

(c) implicate    (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline    (ให้ความสำคัญกับ;  เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)

(e) rehabilitate    (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ) 

(f) disconcert    (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL