หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 260)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Too much work and inadequate rest will certainly debilitate (v) your body and mind.

(การทำงานมากเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ   ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้ทรุดโทรม   ร่างกายและจิตใจของคุณ)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร)

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี)

(c) bribe    (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ) 

(d) enfeeble    (ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมดกำลัง)

(e) subjugate    (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)

 

2. Governments should endeavor to mitigate (v) distress of the people.

(รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรพยายามที่จะ  ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้เบาบาง-ทำให้บรรเทาลง-แบ่งเบา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    ความทุกข์ยากลำบากของประ ชาชน)

(a) embellish    (ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย) 

(b) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง) 

(c) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา

(d) ruin    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อา คาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(e) portray    (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

 

3. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ   ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น   ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  อาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) cantankerous    (แคน-แท้ง-เคอ-เริส)  (ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์) 

(e) undistinguished; difficult to describe    (ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

4. Some animals are physically feeble (a), with poor vision and dull senses.

(สัตว์บางชนิด   อ่อนกำลัง-อ่อนแอ-ขี้ขลาดและถูกชักจูงโดยผู้อื่น-อ่อนปัญญา-อ่อนคุณ ธรรม-ด้อย-ไม่เต็มเต็ง-เบาบาง-ไมได้ผล-ไม่ดี-ไม่จูงใจ   ทางร่างกาย, และมีสายตาที่แย่  และประสาทสัมผัสที่เชื่องช้า)

(a) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (มีเรี่ยวแรงหรือพลังงานน้อย, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ) 

(c) engrossed    (เอน-โกรส-ดึ) {หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, ดื่มด่ำ (กับการงาน)}

(d) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

5. Even the most docile (โด๊-ไซล หรือ เซิล) (a) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)

(หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(e) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

 

6. He is openly antagonistic (a) to the media, particularly newspapers.

(เขา   ไม่เป็นมิตร-เป็นปรปักษ์-ต่อต้าน   อย่างเปิดเผยกับสื่อ, โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์)

(a) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(b) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

(c) myriad    (เมี้ย-เรียด)  (๑.  (คำคุณศัพท์)  มากมายเหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน, เป็นหมื่น, ซึ่งมีหลายลักษณะ-หลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ๒.  (คำนาม)  จำนวนมากมายเหลือคณานับ, คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย 

(d) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือหรือคล่องแคล่ว, สะดวกหรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

(e) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

 

7. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) (a) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล  ที่เกิดขึ้นหลังจากการตาย-หลังการตายของผู้เขียน-เกิดมาหลังพ่อตาย-ซึ่งเกิดขึ้นหลังพ่อตาย    สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือ  ได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่ตัวเองได้ตายไปแล้ว  โดยมีผู้อื่นรับรางวัลแทน)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

 

8. People here are really nice and hospitable (a).  They invite you to their homes for Sunday dinner.

(ผู้คนที่นี่ดี และ   มีมิตรไมตรีจิต-มีอัธยาศัยดี-ที่ชอบต้อนรับแขก-มีมารยาทเจ้าของบ้าน-ที่ต้อนรับขับสู้-มีเมตตากรุณา   จริงๆ  พวกเขาเชิญคุณไปที่บ้านเพื่อทานอาหารค่ำในวันอาทิตย์)

(a) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, พอเป็นพิธี,  ๒. ทำไปอย่างซังกะตาย, ทำไปอย่างแกนๆ, ไม่มีอารมณ์, เฉยเมย) 

(b) amicable    (แอ๊ม-มิ-คะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน) 

(c) doleful    (โด๊ล-ฟูล)  (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย) 

(d) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(e) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

 

9. The tip he had been offered was a mere pittance (n), and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง  จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ-การให้ทานเล็กๆ น้อยๆ-นิตยภัต   เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

 

10. His principal adversary (n) was John Smith, who was expected to win in the election.

(คู่ต่อสู้-ปรปักษ์   สำคัญของเขา  คือ  จอห์น สมิธ, ผู้ซึ่งได้รับการคาดหวังว่าจะชนะการเลือกตั้ง)

(a) bulwark    (บู๊ล-วาร์ค)  (๑. สิ่งที่คุ้มครองป้องกัน, คนหรือสิ่งที่สนับสนุนหรือค้ำ จุน,   ๒. กำแพงต้านข้าศึก, ป้อมปราการ, เครื่องป้องกัน) 

(b) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

(c) skyscraper    (สไคส-เคร้พ-เพอะ)  (ตึกระฟ้า, ตึกที่สูงมาก) 

(d) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,   ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

(e) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)}

 

11. I could not use the bath-room because it was occupied (v).

(ผมไม่สามารถใช้ห้องน้ำ  เพราะว่ามัน (ถูก)   ครอบครอง (คือ  มีคนกำลังใช้มันอยู่)-ยึดครอง-ครอง-อาศัยอยู่)

(a) vacant    (ว่าง, ไม่มีคนเช่า, ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ได้ใช้)

(b) used by someone    (ใช้โดยใครบางคน)

(c) notified    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(d) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

12. When he reached home after walking the last eight miles, he was absolutely weary (แว้ร์-รี่) (a)

(เมื่อเขามาถึงบ้านหลังจากเดิน  ๘  ไมล์สุดท้าย  เขา  เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย-ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย-รำคาญ-เบื่อหน่าย   อย่างแท้จริง)

(a) extreme    (สุดโต่ง, สุดขีด, อย่างยิ่ง, สุดๆ)

(b) exhausted    (หมดกำลัง, อ่อนเพลีย, ใช้หมดไป, ถูกดูดออกหมด)

(c) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(d) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(e) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

 

13. The refugee camp was filled with illicit (อิ-ลิส-ซิท) (a) immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่  ผิดกฎหมาย-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-เถื่อน-ไม่ได้รับอนุ ญาต   ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal    (ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา)

(b) illegible    (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate    (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illegitimate    (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย, ผิดปกติ, ผิดทำนองคลองธรรม, ผิดหลักการ)

(e) remarkable    (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล)  (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

 

14. Jim felt abashed (a) when he spilled coffee all over his shirt.  He felt as if everyone were staring and laughing at him.

(จิมรู้สึก  อับอาย-ขวยเขิน   เมื่อเขาทำกาแฟหกรดเสื้อของเขาทั้งตัว  เขารู้สึกราวกับว่าทุกคนกำลังจ้องมองและหัวเราะเยาะเขา)

(a) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(b) humorous    (มีนิสัยเป็นคนตลก, ตลก, ขบขัน)

(c) unnoticed    (ไม่มีใครสังเกตเห็น)

(d) embarrassed    (กระดากอาย, เคอะเขิน. กระอักกระอ่วน)

(e) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

 

15. Jack cannot put up with Rose’s temper anymore.  It has become most intolerable (a).  

(แจ๊คไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ (นิสัย) ของโรสได้อีกต่อไป  มัน (อารมณ์)   เหลือที่จะทนได้-สุดที่จะทนได้-เกินไป-มากเกินไป   ที่สุด)

(a) irrelevant    (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(b) unbearable    (ไม่สามารถทนได้, ไม่อาจทนได้, ทนไม่ได้, รับไม่ได้, เหลืออด, อึดอัดใจ)

(c) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(d) lenient    (ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, กรุณา, ปรานี,โอนอ่อน)

(e) advantageous    (แอด-แวน-เท้-เจียส)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

 

16. Hundreds of workers were hired by the construction company to excavate (v) a tunnel.

(คนงานหลายร้อยคนถูกว่าจ้างโดยบริษัทก่อสร้างให้   ขุด-เจาะ-ขุดรู-ขุดอุโมงค์-ขุดดิน-ขุดคุ้ย   อุโมงค์)

(a) look for    (มองหา, ค้นหา)

(b) widen    (ทำให้กว้างขึ้น)

(c) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

(d) dig    (ขุด, ขุดหา, ขุดค้น, ขุดคุ้ย)

(e) liberate    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

 

17. One winter day in 1990, their daughter vanished (v) without trace.

(วันหนึ่งในฤดูหนาวปี  ๑๙๙๐  ลูกสาวของพวกเขา   หายไป-อันตรธารหายไป-หายไปในทันทีทันใด หรือในแบบที่ไม่อาจอธิบายได้-จากไป-สูญสิ้น-ไม่มีอยู่    โดยปราศจากร่องรอย)

(a) appeared    (ปรากฏขึ้น, โผล่มา)

(b) disappeared    (สูญหาย, สาบสูญ, หายไป, ตาย)

(c) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) proclaimed    (ประกาศ)

(e) discriminated    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รักมักที่ชัง)

 

18. It was an elaborate (a) cooling system.

(มันเป็นระบบทำความเย็นที่  ประณีต-ซับซ้อน)

(a) ridiculous    (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

(b) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะวิเคราะห์, เข้าใจ, หรืออธิบาย)

(d) vigorous     (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

 

19. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด    บ้า-วิกลจริต-วิปลาส    เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

(e) intractable    (ไม่สามารถควบคุมได้, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, ว่ายาก)

 

20. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่    เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ    ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

(e) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 259)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The police arrested the culprit (n) as he was leaving his apartment.

(ตำรวจจับ  ผู้กระทำผิด-ผู้ร้าย-นักโทษ-จำเลยในคดีอาญา  ในขณะที่เขากำลังออกจากอพาร์ตเม้นต์)

(a) leader    (ผู้นำ)

(b) suspected person    (ผู้ต้องสงสัย, ผู้ต้องหา)

(c) coroner    (ค้อ-ระ-เน่อะ) (เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ)

(d) guilty person    (บุคคลที่มีความผิด)

(e) witness    (พยาน, ผู้เห็น, ผู้เซ็นชื่อร่วมเป็นพยาน, หลักฐาน, คำให้การเป็นพยาน)

 

2. The patient’s condition has deteriorated (v) since the operation.

(อาการของผู้ป่วย  แย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย  ตั้งแต่การผ่าตัด)

(a) improved    (ปรับปรุง, ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(b) changed    (เปลี่ยนแปลง)

(c) worsened    (แย่ลง, เลวลง, ทำให้แย่ลง-เลวลง)

(d) terminated    (สิ้นสุด, ยุติ, ทำให้ยุติ)

(e) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

 

3. Is this vase a genuine (เจ๊น-ยู-อีน) (a) antique?

(แจกันใบนี้เป็นวัตถุโบราณ  แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง   หรือเปล่า)

(a) valuable    (มีค่า, มีราคา, มีคุณค่า, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(b) ancient    (เก่าแก่, โบราณ)

(c) real    (จริง, แท้, ไม่ปลอม, แท้จริง, จริงใจ)

(d) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(e) ample     (พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง)

 

4. This hospital is supported by voluntary (a) contributions.

(โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาค  โดยสมัครใจ-โดยอาสาสมัคร-ตั้งใจ-จงใจ-โดยเจตนา-อิสระ-มีอิสระในการเลือก-เกิดขึ้นเอง)

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) unexpected    (มิได้คาดฝัน, มิได้คาดหมาย)

(c) prosperous    (เจริญรุ่งเรือง)

(d) unforced    (มิได้บังคับ, สมัครใจ)

(e) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

5. During the snow storm tremendous (a) snow covered the rood of most houses.

(ระหว่างพายุหิมะ  หิมะ  มากมายมหาศาล-ใหญ่โตมาก-มหึมา-อย่างยิ่ง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม   ปกคลุมหลังคาของบ้านส่วนใหญ่)

(a) unavailable    (ไม่มี, ไม่สามารถหาได้)

(b) a great deal    (จำนวนมาก)

(c) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

(e) meager    (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, มีน้อย, ยากจน, ผอม)

 

6. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy (v).

(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยี  เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะ  ทำให้ถูกต้อง-แก้ไข-รักษา-เยียวยา-บรรเทา-ฟื้นฟู-ขจัด-กำจัด)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) correct    (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

(c) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(e) imitate    (เลียนแบบ)

 

7. A drastic change in one part of the environment is apt (a) to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else.

(การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม   มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-ง่ายสำ หรับ-เรียนเก่ง-ฉลาด-เหมาะสม-พร้อม-เต็มใจ   ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆ กัน, แต่ว่ามิได้คาดฝัน, ในที่อื่นๆ)

(a) likely    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(b) necessary    (จำเป็น)

(c) advised    (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

(d) rumored    (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

(e) confidential    (ลับ, เป็นความลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

 

8. I don’t have the slightest notion (n) of what this poem means.

(ผมไม่มี   ความนึกคิด-ความคิดเห็น-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความเชื่อ-ความคิดโง่ๆ-ความตั้งใจ   แม้แต่น้อยนิดที่สุด  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) policy    (นโยบาย)

(c) idea    (ความคิด)

(d) commentary    (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

(e) insinuation    (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

 

9. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่   ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

(e) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

 

10. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ   อย่างดีเลิศ-อย่างโอ่อ่า, งดงาม, สง่า-อย่างภาคภูมิ, ผึ่งผาย-อย่างสูงส่ง   ที่สุดของสสาร  ในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างประหลาด, อย่างผิดแปลก, อย่างไม่คุ้นเคย-ไม่เคยชิน, อย่างคาดไม่ถึง, อย่างแปลกถิ่น)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างสิ้นเชิง)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

(e) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

 

11. Censorship is one way a society can reinforce (v) the mores and customs that regulate the conduct of its members.

(การเซนเซอร์ (แก้ไขตัดตอน) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถ   เพิ่มกำลังใหม่-เสริมกำลัง-ทำให้แข็งแรง-สนับสนุน-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น-เพิ่ม-เสริม    ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

(a) monitor    (ตรวจสอบ)

(b) allow    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(c) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(d) stimulate    (กระตุ้น, เร้า)

(e) annihilate    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

12. No one ever knew the reason for the enmity (n) between the two families.

(ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของ   ความเกลียดชัง-ความเป็นศัตรูกัน-ความรู้สึกต่อต้าน-ความมีเจตนาเป็นอริ    ระหว่าง    ครอบครัวนี้)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด(ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

(c) friendship    (มิตรภาพ)

(d) remoteness    (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง)

 

13. Premature baldness in both sexes may result from a shortage (n) or imbalance of sex hormones.

(การศีรษะล้านก่อนวัยทั้งในเพศชายและหญิง  อาจเป็นผลมาจาก   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-จำนวนที่ไม่เพียงพอ-จำนวนที่ขาด    หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) excess    (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

(c) production    (การผลิต)

(d) deficiency    (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์, ภาวะที่ขาดแคลน)

(e) distribution    (การจำหน่าย, การส่ง (น้ำไปตามท่อ), การแจกจ่าย, การกระจาย)

 

14. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆ ประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่   จำเป็นอย่างยิ่ง-ที่ขาดเสียมิได้    ในการปรุงอาหาร  เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(c) useful    (มีประโยชน์)

(d) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(e) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

 

15. The demolition (n) of the old school building will be carried out in two years, prior to the construction of the electric train station.

(การรื้อ-การทำลาย-การโค่น-ภาวะที่ถูกรื้อ   อาคารโรงเรียนหลังเก่า  จะถูกดำเนินการภาย ใน    ปี  ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

(a) renovation    (การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การทำให้มีพลังหรือชีวิตชีวาใหม่)

(b) establishment    (การสร้าง, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(c) destruction    (การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย)

(d) reparation    (การซ่อมแซม, การแก้ไข, การปรับปรุง, การปฏิสังขรณ์, การฟื้นฟู, การชดเชย, การรักษาเยียวยา)

(e) prohibition    (การห้าม, การป้องกัน, การขัดขวาง)

 

16. The other committee members disapproved (v) of his methods.

(กรรมการคนอื่นๆ   ไม่พอใจ-รังเกียจ-ไม่เห็นด้วย-ไม่อนุญาต    (กับ) วิธีการของเขา)

(a) refused to reply    (ปฏิเสธที่จะตอบ)

(b) be sorry for    (เสียใจในเรื่อง)

(c) showed dislike of    (แสดงความไม่ชอบในเรื่อง)

(d) agreed to do    (ตกลงที่จะทำ)

(e) be reluctant to    (ไม่เต็มใจที่จะ)

 

17. The prime minister yielded (v) to public pressure and resigned immediately.

(ท่านนายกรัฐมนตรี   ยอม-ยอมจำนน-ยอมให้-อ่อนข้อให้-ให้ผล-ทำให้เกิด-ผลิต    ต่อแรงกดดันของสาธารณชน  และลาออกโดยทันที)

(a) surrendered    {ยอมแพ้, ยอมจำนน, มอบตัว (กับตำรวจ)}

(b) threw something    (ขว้างหรือโยนบางสิ่ง)

(c) replaced    (แทนที่)

(d) stated nothing    (ไม่พูดอะไร)

(e) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, หยั่งรู้ล่วงหน้า, ทำก่อน, ทำตัดหน้า)

 

18. She knew from experience how futile (a) it was to argue with her father.

(เธอทราบจากประสบการณ์ว่า  มัน   ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์-หาความจริงไม่ได้-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ-ไม่เอาจริงเอาจัง   เพียงใด  ที่จะโต้เถียงกับพ่อของเธอ)  (คือ  ไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับพ่อ)

(a) fertile    {(ดิน) อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด}

(b) forceful    (มีอำนาจ, มีพลัง, เข้มแข็ง, เด็ดเดี่ยว)

(c) fruitful    (มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, ที่ให้ผลดี, อุดมสมบูรณ์, มีกำไร)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล)

(e) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน, พิถีพิถัน, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้)

 

19. Cowboy films traditionally open with a view of an immense (a) spread of rugged terrain.

(หนังคาวบอยโดยธรรมเนียมแล้ว  จะเปิดฉากขึ้นมาด้วยผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่   มหึมา-ไร้ขอบเขต-มโหฬาร-ใหญ่มาก-มากมาย-เหลือคณานับ-กว้างขวาง-(ภาษาพูด) ดีมาก, ยอดเยี่ยม   ของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

(a) a beautiful    (สวยงาม)

(b) an unsettled    (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

(c) a limited    (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

(d) a vast    (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

(e) a microscopic    (เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

 

20. Two people were fatally (adv.) knifed at a subway station in Seoul last month.

(คน   คนถูกแทง  (ถึง) ตาย-ซึ่งทำให้ตายได้-ร้ายกาจ-เป็นอันตราย-เคราะห์ร้าย-ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลว-เป็นเรื่องโชคชะตา    ด้วยมีด  ที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว)

 (a) accidentally    (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้เจตนา)

 (b) on purpose    (โดยตั้งใจ)

 (c) to death    (ถึงตาย)

 (d) injured    (ได้รับบาดเจ็บ)

(e) judiciously    (อย่างฉลาด, อย่างเข้าท่า, อย่างมีวิจารณญานดี)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 258)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Her husband was always tired after doing such a laborious (a) job. 

(สามีของเธอมักจะเหน็ดเหนื่อยอยู่เป็นประจำ  ภายหลังจากการทำงานที่   ใช้แรงงานมาก-ต้องใช้ความเพียรพยายามมาก-ยาก-ลำบาก-อุตสาหะ   เช่นนั้น)

(a) obvious  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(b) illegal  (ผิดกฎหมาย)

(c) arduous  (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) odious  (น่ารังเกียจ. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง. น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์)

(e) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย, ลับๆ ล่อๆ)

 

2. They are depressed because the latest unemployment figures are so shocking (a)

(พวกเขาหดหู่ (เศร้าใจ) เพราะว่าตัวเลขการว่างงานล่าสุด   น่าตกใจ-น่าตะลึงงัน-เขย่าขวัญ-สั่นสะเทือน   อย่างมาก)

(a) unhappy    (ไม่มีความสุข)

(b) bleak    (บลี๊ก)  (ไร้ที่กำบัง, ถูกลมถูกฝน, ว่างเปล่า, โล่งเตียน, หม่นหมอง, เศร้าโศก, สิ้นหวัง)

(c) bitter    (ขม, ขมขื่น, เผ็ดร้อน, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด, หนาวจัด, สาหัส)

(d) lurid    (ลุ้-ริด)  (น่าตกใจ, น่ากลัว, น่าขนลุก, เสียวสยอง, แดงฉาน, ฉูดฉาดเกินไป)

(e) gloomy    (มืด, สลัว, เศร้า)

 

3. The armies agreed to a cease-fire (n) for Christmas.

(กองทัพต่างๆ เห็นด้วยกับ  การหยุดยิง-การพักรบ   สำหรับช่วงคริสต์มาส)

(a) treat    (การเลี้ยง, การต้อนรับ, การจัดหาอาหารให้, การกระทำ, สิ่งที่ให้ความบันเทิงหรือพอใจ)

(b) treason    (ทรี้-ซั่น)  (การทรยศ, การหักหลัง, การขายชาติ)

(c) trial    (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การไต่สวนคดี, การสอบสวน, การทดสอบ, การซ้อม, ความยากลำบาก, ความเจ็บปวด)

(d) truce    (การสงบศึก, การพักรบ, การพักผ่อน, สัญญาสงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

(e) obstacle    (อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง)

 

4. You look nice in that costume (คอส-ทูม) (n).

(คุณดูดีนะใน   เครื่องแต่งกาย-เสื้อผ้าอาภรณ์-เครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้าของสตรี-ชุดแสดงละคร   นั้น)  (คือ  คุณใส่ชุดนั้นแล้วเท่ดี)

(a) fitting    (เหมาะสม, สมควร, สอดคล้อง, สิ่งที่เหมาะสม, การกระทำที่เหมาะสม)

(b) outfit    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าทั้งชุด, เครื่องมือทั้งชุด, เครื่องประกอบทั้งชุด)

(c) unfit    (ไม่เหมาะสม)

(d) outline    (โครงร่าง)

(e) outcome    (ผลลัพธ์, ผล, ผลสุดท้าย, ผลที่ตามมา, สิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลัง, ทางออก)

 

5. They have been charged for cheating (v) the accounts.

(พวกเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่อง   โกง-หลอกลวง-ฉ้อฉล-เลี่ยง-ใช้เล่ห์   บัญชี)

(a) endearing    (ทำให้เป็นที่รัก, ทำให้ได้รับความรัก, ทำให้ได้รับความชอบพอ)

(b) enforcing    (ที่ใช้บังคับ, ที่ใช้กำลังบังคับ, ที่บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, ที่ทำให้ปฏิบัติตาม)

(c) fraying    (น่าตกใจ, น่าตกตะลึง, ซึ่งทะเลาะวิวาท, ซึ่งต่อสู้-ชกต่อย)

(d) fiddling    (หลอกลวง, ทำความผิด, แย่งของ)

(e) disturbing    (รบกวน, รื้อ, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

6. If my voice is not hearable (a), let me know, and I will speak more loudly.  

(ถ้าเสียงของผมไม่   ได้ยิน-ฟังได้ยิน-สามารถได้ยิน   บอกให้ผมรู้ด้วยนะ  และผมจะพูดให้เสียงดังมากขึ้น)

(a) authentic    (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(b) autonomous    (มีอำนาจปกครองตนเอง, มีอธิปไตย)

(c) audible    (สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน, ดังพอที่จะได้ยิน)

(d) authoritarian    (เผด็จการ, ปกครองแบบใช้อำนาจ)

(e) grisly    (น่ากลัว)

 

7. The graduate committed was of one mind (idiom) in their concordant approval of his dissertation. 

(คณะกรรมการบัณฑิต   เห็นพ้องต้องกัน-สอดคล้องกัน-ลงรอยกัน-เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กัน    ในความเห็นชอบแบบสอดคล้องกัน  สำหรับวิทยานิพนธ์ของเขา)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(b) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(c) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

(d) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

(e) controversial    (ที่โต้เถียงกัน, ที่ขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

 

8. Thai people have been criticized for placing too less significance (n) on being on time.   

(คนไทยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการให้   ความสำคัญ-ลักษณะที่สำคัญ-ความหมาย   ที่น้อยเกินไป  ในเรื่องการตรงต่อเวลา)

(a) emphasis  (การเน้นความสำคัญ, การเน้นหนัก, สิ่งที่มีความสำคัญ, ความเด่น, การเน้นคำ)

(b) hypothesis  (สมมติฐาน)

(c) synopsis  (การย่อ, เรื่องย่อ, บทสรุป)

(d) diagnosis  (การวินิจฉัยโรค)

(e) torment    (ความทรมาน, ความเจ็บปวดที่รุนแรง, สิ่งที่ทรมาน)

 

9. Bill’s former employer recommended him highly as having been a very industrious (a) worker. 

(นายจ้างคนก่อนของบิลฝากฝัง (หรือ  แนะนำในจดหมายสมัครงาน) ตัวเขา (บิล) อย่างสูง  ว่าเป็นพนักงานที่   ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะ-ชำนาญ-ฉลาด   อย่างมาก)

(a) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)

(b) opulent    (มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เจริญรุ่งเรือง, มากมาย)

(c) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ)

(d) cogent    {(คำพูด) ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น}

(e) strenuous    (ซึ่งต้องใช้แรงมาก, ซึ่งแข็งแรง)

 

10. Cruel (a) treatment of inmates instigated a riot in the prison. 

(การปฏิบัติที่   ทารุณ-โหดร้าย-เหี้ยมโหด-ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน   ต่อนักโทษ  ยั่วยุหรือก่อให้เกิดการจลาจลในเรือนจำ)

(a) Indulgent    (ผ่อนปรน, ตามใจ, หมกมุ่น, หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา)

(b) Massive    (มากมาย, ใหญ่โต)

(c) Brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(d) Comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

(e) Eccentric    (วิตถาร, พิกล, พิลึกกึกกือ)

 

11. The metal becomes breakable (a) at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ  แตกหักได้-ซึ่งแตกหักได้   ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

12. Some people think that video games have a hazardous (a) influence on children.

 (บางคนคิดว่าวีดีโอเกมมีอิทธิพลที่   เต็มไปด้วยอันตราย-มีอันตราย-เสี่ยงอันตราย    ต่อเด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) hygienic    (สะอาด, ถูกหลักอนามัย)

 

13. At the universities of Oxford and Cambridge the proportion (n) of teachers to students is very high. 

(ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์   อัตราส่วน-สัดส่วน-ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ   ของอาจารย์ต่อนักศึกษาสูงมาก)  (คือ  จำนวนอาจารย์มีมากเมื่อเทียบกับนักศึกษา)

(a) fraction    (เศษส่วน, เศษ, จำนวนเล็กน้อย, การแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย)

(b) number    (จำนวน) 

(c) ratio    (อัตราส่วน, สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ)

(d) percentage    (จำนวนร้อยละ)

(e) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวดองกัน, ญาติ, การบรรยายเรื่องราว)

 

14. The prize is a gift (n) to his achievements.

(รางวัลเป็น  ของขวัญ-สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ-พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ    ต่อความสำเร็จของเขา)

(a) trial    (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การทดสอบ, การสอบสวน, การซ้อม, การทรมาน, การไต่สวนคดี)

(b) treason    (การทรยศ, การขายชาติ, การกบฏ, การทำให้เสียศรัทธา)

(c) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(d) tribute    (ทริบ-บิ้วท)  (บรรณาการ, ของขวัญ, ของถวาย, เงินบรรณาการ, คำสรรเสริญ)

(e) valor    (ความกล้าหาญ)

 

15. The police have been ordered not to fight back (v) if the students attack them.  

(ตำรวจถูกสั่งมิให้  ตอบโต้-ต่อสู้กลับคืน   ถ้าพวกนักเรียนจู่โจมพวกเขา)

(a) flee    (หนี, หลบหนี)

(b) retaliate    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) surrender    (ยอมแพ้)

(e) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท)

 

16. The woman was dismissed (v) from hospital yesterday only a week after her operation.  

(ผู้หญิงคนนั้นถูก  ปล่อยตัว-ไล่ออก-บอกให้เลิกแถว-ไม่พิจารณา-ไม่รับฟ้อง-ยกฟ้อง   จากโรงพยาบาลเมื่อวาน  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted    (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected    (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged   (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

(e) compelled    (บังคับ, ทำให้ต้อง)

 

17. The purpose of the survey was to familiarize (v) the travelers with local conditions.  

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ  ทำให้คุ้นเคย-ทำให้เคยชิน-ทำให้รอบรู้-ทำให้รู้จัก   นักเดินทาง (นักท่องเที่ยว) กับสภาพในท้องถิ่น)  (คือ  ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(a) inform    (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)  

(c) instruct    (สอน, แนะนำ)

(d) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(e) obstruct    (กีดขวาง, ขัดขวาง, กีดกั้น)

 

18. The parents became extremely concerned (a) when their daughter had not returned by midnight. 

(พ่อแม่  เป็นห่วง-กังวล-ที่เกี่ยวข้อง-ซึ่งเป็นที่สนใจ   อย่างยิ่ง  เมื่อลูกสาวของพวกเขายังไม่กลับมาในตอนเที่ยงคืน)

(a) envious    (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(b) enticed    (ถูกล่อลวง, ถูกนำไปในทางผิด, หลงเข้าใจผิด)

(c) anxious    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(d) enthralled    (รู้สึกติดใจ, รู้สึกหลงเสน่ห์, เป็นทาส)

(e) discouraged    (ท้อถอย, หมดกำลังใจ, ถอดใจ)

 

19. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition.  

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-เหมือน-ลงรอย-ทำให้เหมือนกับ-ปรับให้เข้ากับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) interfere    (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว, สอดแทรก, ก้าวก่าย, ยุ่ง, ขัดขา, รบกวน)

 

20. Without (prep.) his advice, they would have never got the job.

(ปราศจาก-ไม่มี-นอกเหนือ-พ้น-นอก-ภายนอก   คำแนะนำของเขา, เขาเหล่านั้นคงจะไม่ได้งานทำ)  (ความหมาย คือ  เพราะเขาให้คำแนะนำ  คนพวกนั้นเลยได้งานทำ)

(a) Except    (ยกเว้น)

(b) Apart from    (นอกเหนือจาก)

(c) But for    (ปราศจาก, ไม่มี)

(d) As for    (สำหรับ  -  ผม, คุณ, เธอ, ฯลฯ)

(e) Besides    (นอกจาก, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 257)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล     ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คน  ไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้)  ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly    (อคติ; ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

(e) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

(f) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้อย่างเห็นแก่ตัว)

 

2. A prominent speaker will precede (v) the ceremony of the granting of the diplomas.  

(ผู้พูดที่มีชื่อเสียง-โด่งดัง  จะ   มาก่อน-นำหน้า-นำก่อน-เสริมหน้า   พิธีมอบประกาศนียบัตร)  (หมายถึง  จะมีการพูด  ก่อนพิธีมอบใบประกาศฯ)

(a) amplify    (ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ)   

(b) counterfeit    (เค้าน-เทอะ-ฟิต)  (ทำปลอม, ทำเทียม, ของปลอม-เทียม,  ซึ่งปลอมหรือไม่ใช่ของแท้)  (เป็นทั้งคำกริยา, คำนาม, และคำคุณศัพท์)

(c) meditate    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

(d) lead; come before    (มาก่อน, นำ; เกิดขึ้นก่อน, มาก่อน)

(e) prepossess    (ครอบงำจิตมาก่อน, หมกมุ่น, มีจิตโน้มเอียง, ไตร่ตรองมาก่อน, ถูกใจแต่แรกเริ่ม)

(f) repel    (ริ-เพ่ล)  (๑.  ขับไล่, ผลักออก, ยับยั้ง, ตีกลับ, ต้านทาน, โต้กลับ, ปฏิเสธ  ๒. รังเกียจ, สะอิดสะเอียน, ไม่สบาย) 

 

3. After Tom had been the victim of a cheat, he was wary (a) of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ทอมได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา    ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู    บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)  (คือ  ทอมระวังตัว  หลังจากโดนต้มตุ๋นไปแล้ว  โดยเฉพาะกับบุคคลที่พูดว่าต้องการจะช่วยเขา)

(a) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful    (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

(e) hackneyed    (แฮ้ค-นิด)  (ธรรมดา, สามัญ, ซ้ำซาก, เก่าแก่)

(f) degenerate    (ดิ-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม) 

 

4. Because Richard was a radical (n - a), the Conservative Party would not accept him as a candidate. 

(เพราะว่าริชาร์ดเป็น    คนหัวรุนแรง-มีหัวรุนแรง-สุดขีด-รุนแรง    พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน)  (ชิงตำแหน่งผู้แทน  หรือ  นายกเทศมนตรี)

(a) pacifist    (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย)   

(c) bully    (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist    (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

(e) optimist    (คนมองโลกในแง่ดี)

(f) philanthropist    (ผู้มีใจบุญ, คนใจบุญ, ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

 

5. The anthropologist came back with voluminous (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส) (a) material showing how life on this continent originated.

(นักมานุษยวิทยากลับมาพร้อมกับวัตถุ   มากมาย-ใหญ่โต-มโหฬาร   ที่แสดงว่าชีวิตบนทวีปนี้มีจุดกำเนิดมาอย่างไร)

(a) astute    (แอส-ทิ้วท)  (๑. ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ  ๒. มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน) 

(b) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ   ๒.  ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(c) plentiful    (มากมาย

(d) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(e) elusive    (อิ-ลู้-ซิฟว)  (๑. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

(f) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

 

6. Even the most docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) (a) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง (สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห (ชอบทะเลาะวิวาท)  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)  (หมายถึง  คนที่เคยอ่อนน้อมก็อาจโมโหได้  เมื่อได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(b) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว   ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(c) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอ วาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(d) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

(e) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(f) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

 

7. In order to mitigate (มิ้ท-ทิ-เกท) (v) the negative effects of the recession on the population, Congress passed a law increasing unemployment benefits.

(เพื่อ   ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-ทำให้เบาบาง-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    (ซึ่ง) ผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อประชาชน, สภาคองเกรส (ของสหรัฐฯ) ได้ผ่านกฎหมายที่เพิ่มผลประโยชน์ในขณะที่ว่างงาน)  (คือ  เพื่อทำให้ผลกระทบทางลบฯ ลดน้อยลง)

(a) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม) 

(b) obliterate    (อะ-บลิ้ท-เทอ-เรท)  (๑.  กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ขจัด,  ๒. ตัดทิ้ง, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

(d) lessen    (เล้ส-เซิ่น)  (ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย)

(e) incite    (อิน-ไซ้ท)  (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น) 

(f) repudiate    (ริ-พิ้ว-ดี-เอท)  (.  ปฏิเสธ, บอกปัด,  ๒. ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง) 

 

8. Dave was integral (อิ๊น-ที-เกริ้ล) (a) to the organization; it could never have gone so well without him.

(เดฟ    สำคัญ-สมบูรณ์-ทั้งหมด-ถ้วนทั่ว   ต่อองค์กร, (และ) มันคงดำเนินไปไม่ได้ดีมากเช่นนี้  โดยปราศจากเขา)

(a) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ไม่ประนีประนอม, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ดื้อ, หัวแข็ง) 

(b) essential    (จำเป็นยิ่ง, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(c) insidious     (อิน-ซิ้ด-เดียส)  (มีเล่ห์กระเท่ห์, ร้ายกาจ, ที่ทำอย่างลับๆ, ที่หลอก ลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ทรยศหักหลัง) 

(d) indolent    (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน) 

(e) indulgent    (อิน-ดั๊ล-เจิ้นท)  (ผ่อนปรน, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, หมกมุ่น, ที่หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา) 

(f) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)  

 

9. A motto is a short phrase or sentence that states (v) a guiding principle.  

(คติพจน์ (คำพังเพย, ภาษิตคำขวัญ)  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆ ที่   กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง   หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง)  (การดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts    (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides    (เป็นประธานในที่ประชุม)

(f) covets    (โลภ, ตะกละ, อยากได้อย่างมาก)

 

10. They could not convince (คัน-วิ้นซ) (v) the girl to go to the dance with them.  

(พวกเขาไม่สามารถ   ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด    แก่เด็กหญิงคนนั้น  ให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือ  ไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำกับพวกตนได้)

(a) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

(b) reminisce     (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle    (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade   (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(f) accelerate    (เร่ง (ความเร็ว), ทำให้เร็วขึ้น)

 

11. The radio communications were subject to sporadic (สเพอะ-แร้ด-ดิค) (a) sunspot interference.  

(การสื่อสารทางวิทยุ  อยู่ภายใต้การแทรกแซงของจุดบอดบนดวงอาทิตย์  (คือ  ส่งคลื่นรบกวน)    เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นพักๆ-เป็นระยะ-กระจัดกระจาย-บางตา)

(a) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย)

(c) appalling    (อะ-พ้อล-ลิ่ง)  (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(d) spiteful    (สไพ้ท-ฟูล)  (มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, อาฆาตแค้น, พยาบาท)

(e) inconsistent; irregular; occasional    (ไม่คงที่หรือสม่ำเสมอ; ไม่สม่ำเสมอ-ไม่แน่นอน-ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน; เป็นบางโอกาสหรือบางครั้ง)

(f) excessive    (มากเกินไป)

 

12. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน    ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)   (คือ  การที่คนไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กๆ แห่งนั้นเลวร้ายหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

(a) amend    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy    (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish    (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

(f) contribute    (ให้, บริจาค, มีส่วนช่วย หรือทำให้เกิด, เขียนบทความให้)

 

13. His bright smile was a reflection (n) of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น   ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง   ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue    (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo    (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum    (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism    (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania    (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค) คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) restoration    (การนำกลับคืนมา, การบูรณะ, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การคืนกลับไป)

 

14. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท)  (v) all her savings to buy a new computer.  

(เธอถูกคาดหวังว่าจะ   ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง    เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือ  ถูกคาดว่าจะใช้เงินออมจนหมด  เพื่อซื้อคอมฯ ตัวใหม่)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease    (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือหรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง)

(b) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(c) prevaricate    (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ) 

(d) dabble    (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)

(f) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

 

15. Although the former farm girl pretended to be urbane, a feeling of nostalgia (นอส-แท้ล-เจีย)  (n) always came over her when she heard country music.

(แม้ว่าอดีตเด็กหญิงชาวไร่จะแสร้งทำเป็นแบบชาวเมือง (ผู้ดี)   ความรู้สึกของ   ความคิดถึงอดีต   มักจะมาเยือนเธอเสมอ  เมื่อเธอได้ยินดนตรีบ้านนอก)

(a) yearning for the past    (การคิดถึง หรือปรารถนาอดีต)

(b) rendezvous    (ร้าน-เด (ดี-ดะ)-วู)  (การนัดพบ, ที่นัดพบ, ที่ชุมนุม, ที่ชุมนุมพล, นัดพบ, ชุมนุมกัน)  (มาจากภาษาฝรั่งเศส)

(c) felony    (เฟ้ล-ละ-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น  ฆาตกรรม, วางเพลิง, ข่มขืน)  (= crime)

(d) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก, หดหู่, ซึมเศร้า, สลดใจ, ซึ่งทำให้สลดใจ)  (= depression)

(e) equanimity   (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)  (= composure)

(f) arson   (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง)

 

16. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่    พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

17. Our chief (a) concern is to relieve poverty.

(ความวิตกกังวล   สำคัญที่สุด-หลัก   ของเรา  คือการบรรเทาความยากจน)

(a) main    (ส่วนใหญ่, สำคัญที่สุด, สำคัญ, หลัก, ชั้นนำ)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (โด่งดัง, เด่น, โด่ง, โปน, ยื่นออกมา, ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเตะตา)

(c) simple   (ง่าย, เข้าใจง่าย, เรียบๆ, ไม่ซับซ้อน)

(d) subsequent    (ต่อมา, ถัดมา)

(e) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

(f) optimistic    (ซึ่งมองโลกในแง่ดี)

 

18. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

{พิษของงูทะเลทราย   มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล   อย่างหนักที่สุด (มากที่สุด, สุดขีด)}

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic    (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ; แข็งแรง; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

19. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ   ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ   ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ;  ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

20. In some parts of the world, text messaging is more commonplace (a) than voice calling.

(ในบางส่วนของโลก  การส่งข้อความเป็นตัวหนังสือ    เป็นธรรมดาทั่วไป-สามัญ-ไม่น่าสนใจ-ซ้ำๆซากๆ    มากกว่าการโทรศัพท์)  (คือ  ยังนิยมส่งข้อความทางจดหมายหรืออีเมล์  มากกว่าใช้โทรศัพท์)

(a) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง)

(b) vital    (ไว้-เทิ่ล)  (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญมาก, จำเป็นสำหรับชีวิต)

(c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ)    

(d) wary    (แว้-ริ่)    (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, มีไม่พอ, บกพร่อง)

(f) feasible    (ปฏิบัติได้, สามารถทำได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 256)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The Ally made a heavy bombing at the enemy’s headquarters but missed (v) the target due to very poor visibility.

(ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดกองบัญชาการของศัตรูอย่างหนัก  แต่   พลาด-ทำพลาด-ปาพลาด-พลาดโอกาส-พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่นๆ-คิดถึง-ทำหาย-หลบหลีก-หนี-ไม่สา    มารถเข้าใจ   เป้าหมาย  เนื่องจากทัศนวิสัยที่แย่มาก)  (เช่น  หมอกลงจัด หรือฝนตกหนัก) 

(a) captured    (จับกุม,  จับได้, ยึดได้, ตีได้, ยึดครอง, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

(b) failed to hit    (ไม่ถูกเป้า, ไม่เข้าเป้า, พลาดเป้าหมาย)

(c) grabbed something    (คว้าหรือฉวยบางสิ่ง)

(d) bullied    (รังแก, ข่มเหง, คนขี้รังแก-ข่มเหงคน)

(e) scattered    (กระจัดกระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระเจิง,  สาด, โปรย, หว่าน)

 

2. The employees’ attempt to disclose (v) the truth was systematically blocked.

(ความพยายามของพนักงานที่จะ  เปิดเผย-เปิดโปง-ทำให้ปรากฏ   ความจริง  ถูกขัดขวางอย่างเป็นระบบ)

(a) discover    (ค้นพบ)

(b) include    (รวมไปถึง, ประกอบด้วย)

(c) explain    (อธิบาย)

(d) reveal    (เปิดเผย, เผย, แสดงให้เห็น, แสดง, ทำให้ปรากฏ)

(e) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

 

3. The new government has formulated a policy that will promote rather than hinder (v) reform.

(รัฐบาลใหม่ได้กำหนดนโยบายซึ่งจะช่วยส่งเสริม  มากกว่าที่จะ   กีดขวาง-ขัดขวาง-หยุด ยั้ง   การปฏิรูป)

(a) encourage    (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น, สนับสนุน)

(b) delay    (ทำให้ล่าช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ทำให้เสียเวลา, ถ่วงเวลา, เลื่อน)

(c) reduce    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) jeopardize    {ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, เสี่ยง (ต่อการสูญเสีย)}

(e) emancipate    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ, ปลดเปลื้อง)

 

4. Hemoglobin in the blood carries oxygen throughout (prep.) the body.

(เฮโมโกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง  พาออกซิเจน  ไปทั่ว-โดยตลอด-ทุกหนทุกแห่ง-ตั้งแต่ต้นจนจบ   ร่างกาย)

(a) away from    (ห่างจาก, หนีจาก)

(b) all over    (ไปทั่ว)

(c) associated with    (เกี่ยวข้องกับ, สัมพันธ์กับ)

(d) discarded by    (ถูกละทิ้งโดย, ถูกทอดทิ้งโดย)

(e) consumed by    (ถูกใช้หรือบริโภคโดย)

 

5. More than eight thousand magazines are published periodically (adv.) in the United States.

(วารสารมากกว่า  ๘,๐๐๐  ฉบับ  ได้รับการตีพิมพ์  เป็นระยะๆ–เป็นช่วงๆ-เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นเวลา   ในสหรัฐฯ)

(a) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

(b) exclusively    (ผูกขาด, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

(d) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตามปกติ)

(e) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

 

6. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน    มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจ

 เดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆนาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

(e) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

 

7. Because it symbolized strength, the oak was traditionally worshipped (v) and had numerous mythological associations.

(เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง (เข้มแข็ง), ต้นโอ๊กได้รับการ  บูชา-สักกา ระ-กราบไหว้-บวงสรวง   ตั้งแต่ดั้งเดิม (เป็นประเพณี)  และมีความเกี่ยวข้องกับนิทานปรัมปรา (โบราณ) มากมาย)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) transported    (ขนส่ง)

(c) engraved    (แกะสลัก, จารึก, ฝัง, ประทับใจ, ตรึงใจ, ทำเพลต)

(d) revered    (เคารพนับถือ, บูชา, ยำเกรง)

(e) deserted    (ทอดทิ้ง, ทิ้งร้าง)

 

8. Zinc ores are abundantly (adv.) distributed throughout the world.

(สินแร่สังกะสีถูกกระจายไป  อย่างอุดมสมบูรณ์-อย่างล้นเหลือ  ทั่วโลก)

(a) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อ, อย่างใจกว้าง)

(b) naturally    (เป็นธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ)

(c) conveniently    (อย่างสะดวกสบาย, อย่างเหมาะสม, อย่างใกล้มือ)

(d) scarcely    (อย่างหาได้ยาก, แทบจะหาไม่ได้)

(e) plentifully    (อย่างมากมาย, อย่างอุดมสมบูรณ์)

 

9. A fly is airborne (a) as soon as it beats its wings.

(แมลงวัน  ลอยไปในอากาศ-ลงมาจากอากาศ-ขนมาทางอากาศ   ในทันทีที่มันกะพือปีกของมัน)

(a) hatched    (ฟักออกมา, ฟักไข่, กกไข่, ฟักหรือกกไข่เป็นตัว, ผลิต, วางแผน)

(b) aloft    (ลอยขึ้นไป, ขึ้นไปในอากาศ, สูงขึ้นไป, เบื้องบน, บนสวรรค์)

(c) unruly    (ไม่ยอม, ดื้อรั้น, ปกครองยาก, ควบคุมไม่อยู่, ไม่รักษาระเบียบวินัย)

(d) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(e) obese    (อ้วนจัด, อ้วนพุงพลุ้ย)

 

10. Some sea urchins have venomous (a) spines.

(เม่นทะเลบางชนิดมีหนามซึ่ง  เป็นพิษ-มีพิษ-มุ่งร้าย-ชั่วร้าย)

(a) sensuous    (เซ้น-ชู-อัส)  (หมกมุ่นในกาม, เกี่ยวกับโลกีย์, เกี่ยวกับความรู้สึกหรืออวัยวะสัมผัส)

(b) crooked    (งอ, คด, โค้ง, เบี้ยว, โกง, เอียง, หลังค่อม, ทุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา)

(c) poisonous    (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) brittle    (เปราะ, แตกหักได้, งอไม่ได้, ปรับตัวไม่ได้)

(e) tough    (ทัฟ)  (เหนียว, แข็งแกร่ง, ทรหด, ทนความยากลำบากได้ดี)

 

11. The cougar has been spotted (v) in every Canadian province except Newfoundland and Prince Edward Island.

(สิงโตภูเขาถูก   เห็น-จำได้-ทำให้เป็นจุดเป็นแต้ม-ทำให้เปื้อนเปรอะ-เปื้อน-เปรอะ   ในทุกจังหวัดของแคนาดา  ยกเว้นจังหวัดนิวฟาวด์แลนด์ และเกาะปรินซ์เอดเวิร์ด)

(a) famed    (ทำให้มีชื่อเสียง, เลื่องลือ)

(b) sighted    (เห็น, มองเห็น, สังเกต, ทอดสายตา, ปรับภาพ, เล็ง, ส่อง, เล็งวัด)

(c) trapped    (วางกับดัก, ขุดหลุมพราง, ทำให้ติดกับดัก, ทำให้ตกหลุมพราง, จับกุม, ยึดไว้)

(d) captured    (จับ, จับกุม, เข้ายึด, ยึดครอง, ถ่ายภาพ)

(e) slaughtered    (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง, สังหารหมู่)

 

12. A statute of limitations is a law that fixes (v) the time within which various types of lawsuits may be brought.

(กฎหมายกำหนดอายุความ  คือกฎหมายซึ่ง  กำหนดแน่นอน-ทำให้แน่น-ติด-ติดแน่น-เพ่งมอง-เพ่งความสนใจ-ซ่อมแซม   เวลา  ซึ่งคดีความนาๆ ชนิดอาจจะถูกนำขึ้นสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว)

(a) sets    (กำหนด, ตั้ง, วาง, จัด, ทำให้เข้ารูป-เข้าที่, ติด, ตอก, ตั้งเข็มนาฬิกา, วาง  เพลิง, จุดไฟ, สร้าง, เคลื่อนลง, ตก)

(b) extends    (ขยายออกไป, แผ่ออกไป)

(c) questions    (ถาม, สอบถาม, สงสัย)

(d) diminishes    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดลง)

(e) consumes    (บริโภค, ใช้)

 

13. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย   ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)             

(d) redoubtable    (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

 

14. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น   ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะ เหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม   และส่งเสียงดัง)

(a) disobedient    (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(c) fortuitous    (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(d) affluent    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(e) prodigious    (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

15. It is undeniable (อัน-ดิ-ไน้-อะ-เบิ้ล) (a) that he has skill, but he needs to show more initiative.  

(มัน   ไม่อาจปฏิเสธ-ไม่อาจโต้แย้งได้-ไม่ผิดพลาดแน่นอน   ว่าเขามีทักษะ  แต่ว่าเขาจำ เป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น)

(a) unbearable    (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

(b) uncanny    (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

(c) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ)  

(d) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้

(e) derogatory    (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย) 

 

16. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ    ของผู้สมัครแข่งขัน  ณ  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

 

17. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น,   จะ   อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อน ที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว    ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

(e) inaccessible    (เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก)

 

18. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา    ด่วน-รีบด่วน    ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก)  ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

(e) oblivious    (ลืม, ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ไม่ทราบ, ซึ่งทำให้ลืม)

 

19. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์    เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ    เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

 

20. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it. 

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง  มีโอกาสดีที่คุณจะ   เข้าใจ   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน, การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน)

(e) infer     (สรุป, ลงความเห็น, อนุมาน, ส่อให้เห็น, ชี้ให้เห็นว่า, แนะนำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 255)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.  

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่   ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

 

2. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก   แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

 

3. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล    อย่างมาก-อย่างรุนแรง-อย่างเข้มข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง    เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างยิ่ง, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

 

4. The dogsled is predominantly (adv.) used by Artic peoples for long-distance transportation.  

(เลื่อนที่ใช้สุนัขลากถูกใช้   อย่างโดดเด่น-อย่างมากกว่ากัน-อย่างมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือ    โดยผู้คนเชื้อชาติต่างๆแถบอาร์คติก (ขั้วโลกเหนือ)  สำหรับการขนส่งระยะทาง ไกล)

(a) probably    (บางที, อาจจะ, ไม่แน่นอน)

(b) habitually    (อย่างเป็นนิสัย-เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร)

(c) typically    (โดยทั่วไป, โดยเป็นแบบอย่าง)

(d) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นที่ไว้วางใจ)

(e) chiefly    (เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด)

 

5. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) (a) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น   ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่   เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious    (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant    (เห็นพ้องต้องกัน, พร้อมเพรียงกัน;  สามัคคี;  ตกลงกันได้-เห็นพ้องกัน;  ซึ่งสอดคล้องกัน;  ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

6. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ)  (a) apologies to customers for the defects in its product.  

(บริษัทให้คำขอโทษ   มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย    แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งชำรุด  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable    (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant   {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat    (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious    (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

 

7. We don’t like people who are unkind (a) to animals.

(เราไม่ชอบผู้คนที่   เหี้ยม-ไม่ปรานี-ไม่เมตตา-ไร้ความกรุณา-ไม่เห็นอกเห็นใจ-รุนแรง   ต่อสัตว์)

(a) not known    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(b) unkempt    (สกปรก, หยาบ, หยาบคาย, รุ่มร่าม, ไม่มีระเบียบ, เป็นกระเซิง, (ผม) ยุ่งเหยิง)

 (c) cruel    (ทารุณ, โหดร้าย, เหี้ยมโหด)

 (d) jealous    (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(e) precise    (แน่นอน, ตรง, เผง, ชัดแจ้ง)

 

8. They went on an expedition (n) to explore the Arctic.

(พวกเขาทำ   การเดินทาง-คณะผู้เดินทาง-ความว่องไวหรือรวดเร็ว   เพื่อสำรวจบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) attempt    (ความพยายาม)

(b) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, อันตรายที่คาดไม่ ถึง, ความตื่นเต้น)

(c) trip    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การเดินพลาด)

(d) penalty    (การลงโทษ, การลงโทษทางอาญา, ค่าปรับ, ค่าสินไหมทดแทน)

(e) acumen    (แอ๊ค-คิว-เม่น)  (ความแหลมคม, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

 

9. Plenty of fresh air contributes to (v) good health.

(อากาศบริสุทธิ์จำนวนมาก  มีส่วนช่วยให้เกิด-มีคุณูปการต่อ   สุขภาพที่ดี)

(a) helps bring about    (ช่วยทำให้เกิด)

(b) results from    (เป็นผลมาจาก)

(c) demonstrates    {สาธิต (วิธีใช้), แสดง, เดินขบวนหรือชุมนุมเพื่อประท้วง, พิสูจน์, แสดงให้เห็น (ด้วยตัวอย่าง, ด้วยเหตุผล ฯลฯ)}

(d) is necessary for    (มีความจำเป็นสำหรับ)

(e) mingles with    (ปะปน, คลุกคลี, คบหา)

 

10. He overcame (v) his fear of height.

(เขา   เอาชนะ-มีชัย-พิชิต-ข่มขวัญ-ครอบงำ   ความกลัวความสูงของเขาได้)

(a) hid    (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

(b) conquered    (ปราบ, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยกำลัง)

(c) reproached    (ตำหนิ)

(d) was aware of    (ตระหนักดี, รู้ดี)

(e) compelled    (บังคับ, ทำให้ต้อง)

 

11. Mountain climbers challenge the limits of human stamina (n) in their attempts to scale the world’s highest peaks.

(นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของ   ความทรหดอดทน-ความแข็งแกร่ง-ความแข็งแรง-สุข ภาพ   ของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขาที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

(a) ability    (ความสามารถ)

(b) suffering    (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

(e) attribute    (คุณสมบัติ, คุณลักษณะ)

 

12. The demand for natural fur products began to subside (v) when environmental concerns became fashionable.

(ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ตามธรรมชาติเริ่ม   ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น    เมื่อความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มกลายเป็นแฟชั่น  หรือสมัยนิยม)

(a) escalate    (ขยายตัว, ลุกลาม, ขยายวงกว้าง)

(b) decline    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(d) fluctuate    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

(e) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

 

13. In astronomy, a scale of magnitude from one to six denotes (v) the brightness of a star.

(ในดาราศาสตร์, สเกลของขนาดจาก    ถึง    บ่งชี้-แสดงถึง-เป็นเครื่องหมาย-ชี้แนะ   ความสว่างของดาว)

(a) predicts    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์)

(b) examines    (ตรวจสอบ, สอบ, ทดสอบ, สอบสวน, พิจารณา, ไต่ถาม)

(c) signifies    (บ่งชี้, แสดงออก, มีความหมาย, บอกใบ้, เป็นลาง, เป็นนิมิต, บอกให้รู้ล่วงหน้า, มีความสำคัญ)

(d) contrasts    (แสดงความผิดแผกกันโดยการเปรียบเทียบ, เปรียบเทียบความคิดที่ผิดแผกกัน)

(e) eradicates    (กำจัด, ทำให้หมดไปโดยสิ้นเชิง)

 

14. Recent discoveries in Montana indicate that some dinosaurs may have resided (v) in colonies.

(การค้นพบเมื่อเร็วๆ มานี้ในรัฐมอนตานา (สหรัฐฯ) บ่งชี้ว่า  ไดโนเสาร์บางชนิด  อยู่อา ศัย-พำนักอยู่อย่างถาวร-อยู่ประจำ-อยู่เป็นเวลานาน   ในอาณานิคม  หรือรวมกันเป็นฝูง)

(a) lived    (อยู่, อาศัย, มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิต, อยู่ในความทรงจำ, อยู่ได้ด้วย, กิน, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, มีอายุ, ผ่านชีวิต)

(b) hunted    (ล่า, ล่าสัตว์, ค้นหา, ตามหา)

(c) died    (ตาย)

(d) bred    (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ผสมพันธ์, ทำให้เกิด, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, ทำให้ท้อง)  (มาจากกริยา  “Breed, Bred, Bred”)

(e) fed    (กิน, กินอาหาร, ป้อน, ให้อาหาร, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน, ให้, จัดให้, ทำให้พอใจ)  (มาจากกริยา “Feed, Fed, Fed”)

 

15. The beaver uses its engineering proficiency (n) to create intricate lodges and dams.

(ตัวบีเวอร์ใช้   ความเชี่ยวชาญ-ความชำนาญ-ความคล่องแคล่ว   ทางด้านวิศวกรรม  เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและเขื่อนที่สลับซับซ้อน)

(a) excavations    (การขุด, การเจาะ, รูที่เจาะ, อุโมงค์ที่ขุด)

(b) labor    (แรงงาน)

(c) skill    (ทักษะ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ)

(d) experiments    (การทดลอง)

(e) treatment    (การรักษา, การวางตัว, การปฏิบัติ (ต่อผู้อื่น), การฉาบด้วยน้ำยา, การทำให้ผ่านกรรมวิธี)

 

16. Laboratory technicians must be trained to handle delicate instruments gingerly (จิ๊น-เจอะ-ลิ) (adv.).

(เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ  จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้จัดการกับอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน (แตกง่าย)   อย่างระมัดระวัง-อย่างรอบคอบ-อย่างประณีต-อย่างเฝ้าคอยดู)

(a) adeptly    (อย่างชำนาญ, อย่างคล่องแคล่ว)

(b) firmly    (อย่างมั่นคง, อย่างเด็ดเดี่ยว, อย่างแน่วแน่)

(c) cautiously   (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

(d) confidently    (อย่างเชื่อมั่น, อย่างมั่นใจ)

(e) judiciously    (อย่างฉลาด, อย่างมีวิจารณญาณดี, อย่างเข้าท่า)

 

17. The microscope enables scientists to distinguish an incredible (a) number and variety of bacteria.

(กล้องจุลทรรศน์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเห็นความแตกต่าง  ของจำนวนและความหลากหลายที่   ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ   ของแบคทีเรีย   )

(a) a selected    (ที่ถูกเลือกมา)

(b) a verifiable    (สามารถพิสูจน์ความจริงได้, ตรวจสอบได้, ยืนยันได้)

(c) an unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

(d) an unbelievable    (ไม่น่าเชื่อถือ, เชื่อถือไม่ได้)

(e) an indisputable    (ที่ปฏิเสธไม่ได้, ที่โต้แย้งไม่ได้)

 

18. The characters in this novel are fictitious (a).

(ตัวละครต่างๆในนิยายเรื่องนั้น   ไม่จริง-ไม่มีตัวตน-เป็นเรื่องแต่งขึ้น-เป็นเรื่องโกหก-เป็นจินตนาการ)

(a) symbolic    (เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย)

(b) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(c) not real people    (มิใช่ผู้คนจริงๆ)

(d) identifiable    (สามารถจำแนกแยกแยะได้, สามารถหาเอกลักษณ์ได้, สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้)

(e) concise    (สั้น, กะทัดรัด, ไม่เยิ่นเย้อ)

 

19. The warmth (วอร์มธ) of the room made the students doze (โดซ) (v).

(ความอบอุ่นของห้องทำให้นักเรียน    ม่อยหลับ-งีบหลับ-สัปหงก-เคลิ้ม)

(a) faint    (เป็นลม, สลบชั่วคราว, ท้อแท้ใจ)

(b) fall asleep    (งีบหลับ, ม่อยหลับ)

(c) yawn widely    (หาวปากกว้าง, หาว, หาวนอน, การหาว-หาวนอน-อ้าปากกว้าง)

(d) sweat profusely    (เหงื่อออกอย่างมากมาย)

(e) commence    (เริ่มต้น)

 

20. The child groped (โกรพ) (v) for the light switch.

(เด็ก   คลำหา-ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ   สำหรับสวิทช์ไฟ)  (คือ  คลำหาสวิทช์ไฟในที่มืด)

(a) reached confidently    (เอื้อมมือถึงอย่างมั่นใจ)

(b) searched blindly    (ค้นหาอย่างมองไม่เห็น  หรือไม่สามารถมองเห็นได้  -  คือค้นหาในที่มืด)

(c) listened attentively    (ฟังอย่างเอาใจใส่-ตั้งใจ)

(d) requested for    (ร้องขอ, เรียกร้อง)

(e) yearned for    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 254)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The coming of the railways in the 1830’s transformed (v) our society and economic life.

(การปรากฏขึ้นของรถไฟในทศวรรษ  ๑๘๓๐   เปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนสภาพ-แปลงสภาพ-เปลี่ยนรูป-แปลงตัว-ปฏิรูป   สังคมและชีวิตทางเศรษฐกิจของเรา)

(a) transported    (ขนส่ง, นำส่ง, ส่ง, ลำเลียง, ขนย้าย)

(b) transferred    (ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน, โอน)

(c) transmitted    (ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ, กระจาย, กระจายเสียง, ส่งคลื่น-สัญญาณ)

(d) translated    (แปล, แปลถ้อยความ, แปลความหมาย, ให้คำนิยาม)

(e) converted    (เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนกลับ, เปลี่ยนศาสนา)

 

2. His lies are so conspicuous (a) that no one ever believes him.

(การโกหกของเขา  เด่นชัด-ชัดแจ้ง  มาก  จนกระทั่งไม่มีใครเคยเชื่อเขาเลย)

(a) funny    (น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุก, ตลก)

(b) shocking    (น่าตกใจ, น่าหวาดกลัว)

(c) credulous    (หูเบา, เชื่อคนง่าย, ไว้ใจคนง่ายเกินไป)

(d) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(e) candid    (ตรงไปตรงมา, จริงใจ)

 

3. The earthquake was a terrible catastrophe (คะ-แทส-ทระ-ฟี่) (n).

(แผ่นดินไหวเป็น  ความหายนะ-ภัยพิบัติ-เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ   ที่น่าสะพรึงกลัว – หรือร้ายแรง)

(a) punishment    (การลงโทษ)

(b) unexpected event    (เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

(c) jeopardy    (อันตราย)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

(e) misery    (มิส-เซอะ-รี)  (ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความเจ็บปวด)

 

4. It is such a stupid film that it would be a waste (n - v) of time and money to go to see it.

(มันเป็นภาพยนตร์ที่บัดซบมาก  จนกระทั่งมันจะเป็น   การสิ้นเปลือง-การเสียเวลา-สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์-ของเสีย-ขยะ-สิ่งปฏิกูล-เสียเวลา-สิ้นเปลือง-หมดเปลือง-ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์    เวลาและเงิน  ที่จะไปดูมัน)

(a) mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความนึกคิดที่ผิด)

(b) expense    (ค่าใช้จ่าย)

(c) limitation    (การจำกัด, ข้อจำกัด, จุดอ่อน)

(d) canteen    (โรงอาหาร)

(e) squandering    (การใช้สิ้นเปลือง, การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, การถลุง)

 

5. The optimal (a) temperature range for growing mushrooms is from 55F to 72F.

(ระดับอุณหภูมิซึ่ง   ดีที่สุด-เหมาะที่สุด-เป็นที่น่าพอใจที่สุด  สำหรับการปลูกเห็ด  คือ  จาก  ๕๕  ถึง  ๗๒  องศาฟาเรนไฮต์)

(a) most obvious    (เห็นได้ชัด-ชัดเจนที่สุด)

(b) most advantageous    (ได้ประโยชน์-มีประโยชน์ที่สุด)

(c) most flexible    (ยืดหยุ่น-เปลี่ยนแปลงได้ที่สุด)

(d) most convenient    (สะดวกสบายที่สุด)

(e) most temperate    (ปานกลาง-พอควรที่สุด)

 

6. The extravagant (a) housekeeper discards all leftover food.

(แม่บ้านที่  สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย  โยนอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมด)

 (a) frugal    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, กระเหม็ดกระแหม่)

 (b) wasteful    (สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, ถลุงใช้, หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, สูญเปล่า)

 (c) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, โอบอ้อมอารี)

 (d) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(e) grateful    (สำนึกบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ)

 

7. Inspired by the grandeur (แกร๊น-เจอะ) (n) of great vista, people have sought to capture them in panoramic photographs.

(ได้รับแรงบันดาลใจโดย   ความยิ่งใหญ่-ความสง่างาม-ความสูงศักดิ์-สิ่งที่ใหญ่โต-สิ่งที่สูงศักดิ์   ของทัศนียภาพ (ทิวทัศน์) ที่ยิ่งใหญ่, ผู้คนจึงเพียรพยายามที่จะเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นไว้ในภาพถ่ายทัศนียภาพทั้งหมด)  (คือ  เห็นความสวยงามของทิวทัศน์  คนจึงถ่ายภาพมันในแบบกว้าง  -  ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่)

(a) delicacy    (ความละเอียดอ่อน, ความประณีต, ความอ่อนช้อย, สิ่งบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความยากที่จะจัดการ, อาหารอันโอชะ)

(b) turbulence    (ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, ความพล่าน)

(c) scenery    (ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, ฉากทั้งหลาย)

(d) magnificence    (ความโอ่อ่า, ความงดงาม, ความสง่า, ความดีเลิศ, ความภาคภูมิ, ความผึ่งผาย)

(e) demolition    (การทำลาย, การรื้อทิ้ง)

 

8. Cut flowers soon wither (v) unless their stems are immersed in water.

(ดอกไม้ที่ถูกตัดจากต้นจะ  เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-หดเหี่ยว-ร่วงโรย-อับเฉา-(สี) จางลง-เน่าเปื่อย-ทำให้เหี่ยวแห้ง หรือร่วงโรย   ในไม่ช้า  ถ้าก้านของมันไม่ถูกจุ่มอยู่ในน้ำ)

(a) vanish    (หายไป, อันตรธาน)

(b) fall down    (หล่นลงมา)

(c) dry up    (เหี่ยวแห้ง, เฉา, แห้ง)

(d) decline    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

(e) breed   (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ผสมพันธุ์, ทำให้เกิด)

 

9. Widespread violence erupted (v) in the old city in September 1832, which witnessed the massacre of a large number of people.   

(ความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง    ปะทุขึ้น-ระเบิด-แตกออก-พุ่งออกมา-ทำให้ปะทุ-ทำให้ระเบิดออก หรือแตกออก    ในเมืองเก่าในเดือนกันยายน ปี ๑๘๓๒  ซึ่งได้ประจักษ์ (เห็น) การสังหารหมู่ผู้คนเป็นจำนวนมาก)

(a) broke out    (เกิดขึ้น)

(b) increased    (เพิ่ม, เพิ่มขึ้น)

(c) conduced    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(d) was expected    (ถูกคาดหวัง)

(e) smuggled    (ลอบขนเข้าหรือออกจากประเทศ)

 

10. She confessed (v) that she murdered her husband out of jealousy.

(เธอ  รับสารภาพ-ประกาศ-ประกาศนับถือศาสนา  ว่า  เธอสังหารสามีของเธอเนื่องจากความหึงหวง)

(a) bragged    (คุยโม้, คุยโว, คุยอวด)

(b) collapsed    {(ตึก, อาคาร) ถล่ม, ล้มครืน, พังครืน}

(c) admitted    (ยอมรับ, ยอมให้เข้ามา, รับเข้าเรียน (ในมหาวิทยาลัย), รับเข้าเป็นผู้ ป่วย)

(d) confused    (ทำให้สับสน-งุนงง, ทำให้ปั่นป่วน-วุ่นวาย)

(e) jeered    (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย)

 

11. During the American Civil War, many people in the South were forced to flee (v) their homes.

(ในระหว่างสงครามกลางเมืองอเมริกัน, ผู้คนจำนวนมากทางภาคใต้ถูกบังคับให้   หลบ หนีจาก-หนี-หลบหนี-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   บ้านของตน)

(a) return to    (กลับไปยัง)

(b) pay tax on    (จ่ายภาษีค่า......................)

(c) rebuild    (สร้างใหม่, ซ่อมแซม, ปรับปรุงใหม่, ทำให้คืนสภาพเดิม)

(d) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

(e) run away from    (หลบหนีจาก)

 

12. Social reformer Jacob Riis’s efforts to improve the rundown neighborhoods of New York City were aided by his intimate (a) friend, Theodore Roosevelt.

(ความพยายามของนักปฏิรูปสังคม  เจคอบ รีส  ที่จะปรับปรุงละแวกบ้านที่เสื่อมโทรมของกรุงนิวยอร์กให้ดีขึ้น  ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่   คุ้นเคย-สนิทสนม-ใกล้ชิด-ละเอียด-ส่วนตัว-ลึกซึ้ง   ของเขา (คือ) ประธานาธิบดีธีโอดอร์  รูสเวลท์)

(a) close    (ใกล้ชิด, สนิทสนม, แน่นแฟ้น, ใกล้, ใกล้เคียง, อยู่ใกล้, ติดกัน, แคบ, คับ, อึดอัด, มิดชิด, เป็นความลับ)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ, มีผลสะท้อน)

(d) charismatic    (มีพรสวรรค์, มีความสามารถพิเศษ, สามารถดึงดูดใจคนจำนวนมาก)

(e) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

 

13. She hoped to lengthen (v) her room by five feet.

(เธอหวังที่จะ  ทำให้ยาวขึ้น-ยาวขึ้น  ห้องของเธออีก    ฟุต)  (คือ  ขยายห้องออกไปอีก    ฟุต 

(a) eliminate    (ขจัด, กำจัด, ขับไล่, ทำลาย, คัดออก, ขับออก, ลบทิ้ง)

(b) shrink    (หดตัว, ตัวหด, ย่น, เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง, กลัว, ทำให้หดตัว-ลดลง-ย่น)

(c) take away    (เอาไป, พาไป)

(d) make longer    (ทำให้ยาวขึ้น)

(e) jeopardize    (เจ๊พ-เพอะ-ไดซ)  {ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, เสี่ยง (ต่อการสูญเสีย)}

 

14. He irritated (v) his neighbors by making a loud noise even very late at night.

(เขา  ทำให้โกรธหรือฉุนเฉียว   เพื่อนบ้านของเขา  โดยการส่งเสียงดัง  แม้กระทั่งในเวลาที่ดึกมากแล้ว)  (คือ  ทำให้เพื่อนบ้านโกรธ หรือฉุนเฉียว)

(a) disappointed    (ทำให้ผิดหวัง)

(b) confused    (ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้วุ่นวาย)

(c) annoyed    (รบกวน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ระคายเคือง)

(d) abolished    {กำจัด (สงคราม) , เลิกล้ม (การมีทาส), ทำลาย, ยกเลิก}

(e) simplified    (ทำให้ง่ายขึ้น)

 

15. The best olive oil is obtained from olives that are harvested (v) just after they ripen and before they turn black.

(น้ำมันมะกอกที่ดีที่สุด  ได้รับจากผลมะกอกซึ่งถูก   เก็บเกี่ยว-เก็บผล-ได้ผล-ได้รับ  ทันทีหลังจากที่มันสุก  และก่อนที่มันจะกลายเป็นสีดำ)

(a) preserved    (อนุรักษ์, สงวน, ดำรง, ปกปักรักษา, คุ้มครอง, ดอง, หมัก)

(b) gathered    (จัดเก็บ, รวบรวม, รวมกัน, เก็บรวม, สะสม, เพิ่ม, ค่อยๆเพิ่ม, ชุมนุม)

(c) squeezed    (บีบ, รัด, คั้น, กด, อัด, เบียด, รีด, ขูดรีด, บังคับ)

(d) sorted    (แยกประเภท, แยกกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม)

(e) pierced    (เจาะ, เจาะทะลุ, ทิ่ม)

 

16. We plan to scrutinize (v) the car for possible defects before we decide to buy it.  

(เราวางแผนที่จะ  พิจารณาอย่างถี่ถ้วน-ตรวจสอบอย่างละเอียดหรือพิถีพิถัน   รถยนต์  เพื่อ (ค้นหา) จุดเสียหาย (รอยตำหนิ) ที่อาจเป็นได้  ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อมัน)  (คือ  วางแผนที่ตรวจรถยนต์อย่างละเอียด)                                                    

(a) test    (ทดสอบ)

(b) examine    (พิจารณา, ตรวจสอบ, สอบสวน, ไต่ถาม, สอบ, ทดสอบ)

(c) approach    (เข้าไปใกล้, ทาบทาม, วิธีการ)

(d) dispose    (กำจัด, ขาย)

(e) conquer    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, พิชิต)

 

17. They thought Jennifer was a marvelous (a) name for their first-born daughter.

(พวกเขาคิดว่า  “เจนนิเฟอร์”  เป็นชื่อที่   ดีเลิศ-ดีเด่น-น่าประหลาดใจ-น่าพิศวง-เหลือ เชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-ยิ่งใหญ่   สำหรับลูกสาวคนหัวปีของตน)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) arduous    {(งาน) หนัก, ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมาก, ซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก}

(c) wonderful    (ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, มหัศจรรย์, น่าพิศวง)

(d) ambitious    (ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง)

(e) inevitable    (เลี่ยงไม่ได้, ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

 

18. The heavy rain was expected to retard (v) the construction work for over a month.

(ฝนที่ตกหนักได้รับการคาดหวังว่าจะ   ทำให้ล่าช้า-ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-เป็นอุปสรรคต่อ   งานก่อสร้างออกไปอีกกว่า    เดือน)  (คือ  ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไป)

(a) assemble    (ประกอบ (ชิ้นส่วน), ชุมนุมกัน)

(b) postpone    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) delay    (ทำให้ล่าช้า, ล่าช้า, ความล่าช้า)

(d) stop    (หยุด, ทำให้หยุด)

(e) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้บรรเทาลง, แบ่งเบา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น, อ่อนลง, ลดลง, บรรเทาลง)

 

19. It was long believed that the bed (n) of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

(มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า   พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง   ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบขนาดใหญ่มหึมาที่จมอยู่ใต้น้ำ)

(a) furniture    (เครื่องเรือน)  

(b) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep    (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom    {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทร, แม่น้ำลำคลอง)}

 

20. There was one sentence that puzzled (v) me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่   ทำให้ (ผม) งงงวย-ฉงนสนเท่ห์   อย่างมาก)

(a) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused    (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted    (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored    (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ, (“Bore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 253)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ)  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล   ในภูมิภาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่ ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

 

2. Freedom of speech is part and parcel (idiom) of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น   ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ   ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสม บูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)   

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

 

3. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่า นิทาน-เรื่องเล่าลือมากมายของ   ความอุตสาหพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ   และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ............)

(e) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น;  ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(f) blasphemy   (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

4. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ) (n).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ   ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี   มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus    (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo    (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure    (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

(e) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

(f) reputation or influence; respect    (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล;  ความเคารพนับถือ

 

5. Bill’s caution prompted (v) him to ask many questions before he consented.  

{ความระมัดระวัง (รอบคอบ) ของบิล   กระตุ้น   ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม (ยอมทำตาม, คล้อยตาม, เห็นด้วย)}

(a) convicted    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded    (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) stimulated; incited    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า; ปลุกใจ, ยุยง)   (“Prompt” เมื่อเป็นกริยา หมายถึง “กระตุ้น, ยุยง, เตือน”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”)

(d) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(e) belittled   (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

 

6. She is a conscientious (คอน-ชี-เอ๊น-ชัส) (a) representative of the student body.

(เธอเป็นตัวแทนที่   รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียด-ถี่ถ้วน-มีธรรมในใจ-ยุติธรรม-ซื่อตรง-ควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ   ของสภา (สโมสร-องค์การ) นักเรียน)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก)

(b) culpable    (คั้ล-พะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, สมควรถูกตำหนิ)

(c) extrinsic    (เอคส-ทริ้น-ซิค)  (ไม่สำคัญ, ภายนอก, มาจากภายนอก, ซึ่งเป็นของต่างประเทศ)

(d) meticulous; high-principled; scrupulous    (พิถีพิถัน-ละเอียดลออ; มีหลักการ-คุณธรรมสูง;  คิดถึงศีลธรรมจรรยา-ละเอียดรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(e) heterogeneous    (เฮท-เทอะ-โร-จี๊-เนียส)  (ต่างชนิดกัน, ไม่เหมือนกัน, ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยต่างชนิดกัน, ไม่ลงรอยกัน)

 

7. The unstable government tried to woo (v) the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ    แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน    การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard    (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate    (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract    (อะ-แทร้คท);  request for; implore  (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ; ร้องขอ;  ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate    (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

 

8. It is seldom acceptable to abbreviate (v) words in formal writing.

(มันไม่ใคร่จะสามารถยอมรับได้ที่จะ  ย่อ-เขียนย่อ  คำ  ในการเขียนอย่างเป็นทางการ)  (เช่น  งานเขียนทางวิชาการ  ไม่นิยมใช้คำย่อ)

(a) omit    (ละเว้น, เว้น, ละเลย, เอาออก, ข้ามไป, ไม่พูดถึง)

(b) shorten    (ทำให้สั้น, ย่อ)

(c) explain    (อธิบาย)

(d) invent    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(e) delete    (ลบทิ้งไป, ขีดฆ่า)

 

9. Some philosophers insist the one way to gain (v) knowledge is through an empirical approach.

(นักปรัชญาบางคนยืนกรานว่า  วิธีเดียว (เท่านั้น) ที่จะ   ได้มา-ได้รับ-บรรลุ-กำไร-ชนะ-ได้เปรียบ-ก้าวหน้า-คืบหน้า-ได้กำไร   ความรู้  คือ  โดยวิธีศึกษาทดลอง)

(a) acquire    (ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้)

(b) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

(c) classify    (แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่)

(d) test    (ทดสอบ)

(e) maintain    (รักษา (ให้อยู่ในสภาพดี), ยืนยัน, ยืนกราน)

 

10. Not all ants are diminutive (a) insects.

(มิใช่มดทุกชนิดเป็นแมลง   เล็ก-จิ๋ว-แคระ)  (คือ  มดบางชนิดมีขนาดใหญ่)

(a) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(b) swift    (รวดเร็ว, เร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ฉับไว, ทันที, ทันควัน)

(c) small    (เล็ก)

(d) sturdy    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, ทนทาน, เหนียว, ถาวร, หนักแน่น, เด็ดเดี่ยว)

(e) valiant    (กล้าหาญ)

 

11. Over thirty cities around the world boast more than ten million residents (n).

(กว่า  ๓๐  เมืองทั่วโลกอวดอ้างว่ามี   ผู้อยู่อาศัย-ผู้พักอยู่ประจำ   มากกว่า  ๑๐  ล้านคน)

(a) jobs    (งาน)

(b) dwellings    (ที่อยู่อาศัย)

(c) buildings    (อาคาร, ตึก)

(d) inhabitants    (ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก)

(e) commodities    (สินค้า)

 

12. Their formidable (ฟ้อร์-มิ-ดะ-เบิ้ล) (a) opponents gave no sign of weakness.

(คู่ต่อสู้-ฝ่ายตรงข้ามที่   น่ากลัว-น่าสะพรึงกลัว-น่าเกรงขาม-ซึ่งเอาชนะยาก-เหนือกว่ามาก-มีอำนาจหรือกำลังมาก-ยากลำบาก    มิได้แสดงสัญญานของความอ่อนแอเลย)

(a) pusillanimous    (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

(b) imperturbable    (อิม-เพอ-เท้อร์-เบ-เบิ้ล)  (ไม่หวั่นไหว, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ใจเย็น, สุขุม, เงียบ)

(c) invincible; dreadful; horrible; terrible    (ไม่สามารถเอาชนะได้-ที่ทำลายไม่ได้;  น่าหวั่นกลัว; น่ากลัว-น่าสยดสยอง; น่ากลัว-น่าเกรงขาม-สยองขวัญ-ร้ายแรง)

(d) vindictive    (อาฆาต, พยาบาท)

(e) taciturn    (แท้ซ-ซิ-เทิร์น)  (เงียบ, ขรึม, ไม่พูด, พูดน้อย, ถามคำตอบคำ)

(f) lackluster    (= lackluster)   (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

 

13. If a miner pondered over the high mortality (n) rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา   การตาย-ความตาย-การที่ต้องตาย-มนุษย์ที่ต้องตาย-ความหายนะ   ในอาชีพของตน  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte    (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)

(b) valediction   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา)

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination   (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด-การยุติ-การจบลง)

(d) vainglory    (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

(f) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มี-ที่)  (ความมีใจกว้าง-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความสูง ส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, ความมีจิตใจสูงส่ง, การกระทำที่มีใจสูงส่ง)

 

14. He predicted that this would have a negligible (a) effect on the temperature.  

(เขาทำนายว่า  สิ่งนี้จะมีผลกระทบ   เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ-จิ๊บจ๊อยมากเสียจนแทบไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่หรือวิตกกังวล    ต่ออุณหภูมิ)  (คือ  สิ่งนี้จะมีผลกระทบน้อยมากต่ออุณหภูมิ)

(a) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(b) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย)

(c) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

(d) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง)

(e) insignificant; trivial; paltry    (ไม่สำคัญ;  เล็กน้อยมาก-ขี้ปะติ๋ว-หยุมหยิม;  ไม่สำคัญ-ไม่มีสาระ-ขี้ปะติ๋ว-เล็กๆน้อยๆ)

(f) irreparable    (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

 

15. The conclusion of the report should underscore (v) its main ideas.

(การสรุป-บทสรุปของรายงานควร    เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้-เส้นใต้-เส้นที่ขีดใต้ข้อความ    ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)

(a) undergo    (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์)

(b) extenuate    (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง)

(c) implicate    (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline    (ให้ความสำคัญกับ;  เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)

(e) rehabilitate    (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(f) disconcert    (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น) 

 

16. The boy was curious (a) to know about the planets.

(เด็กคนนั้น   อยากรู้อยากเห็น-กระหาย-แปลก-ผิดธรรมดา-น่าสนใจ   ที่จะรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์)

(a) eager to know; enthusiastic    (กระหายที่จะรู้;  กระตือรือร้น)

(b) candid    (ตรงไปตรงมา, จริงใจ)

(c) immense    (ใหญ่มาก, มหาศาล, ไพศาล)

(d) vast    (วาสท)  (กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) adroit    (เออะ-ดร๊อยท)  (เก่ง, ชำนาญ, คล่อง)

(f) stale    {เหม็นอับ, (เรื่องตลก) เก่าๆ}

 

17. The teacher was very rigid (a) in his ideas about class attendance.

(ครู   เข้มงวด-กวดขัน-ตายตัว-ไม่ยืดหยุ่น-แข็ง-ไม่ยอม-ดื้อ   มาก   ในเรื่องความคิดของแก  เกี่ยวกับการเข้าเรียนในชั้นของเด็กนักเรียน)  (คือ  ครูเข้มงวดมากในเรื่องการเข้าเรียนของเด็กนักเรียน)

(a) talented    (เฉลียวฉลาด, มีพรสวรรค์)

(b) esoteric    (ลึกลับ, คลุมเครือ, เข้าใจยาก, รู้กันเพียงไม่กี่คน)

(c) obscure    (คลุมเครือ, เข้าใจยาก, ไม่โด่งดัง, มืดมัว)

(d) strict    (เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน)

(e) ambivalent    (ขัดกัน, แย้งกัน, ความรู้สึกทั้งบวกและลบในขณะเดียวกันต่อบุคคลหรือสิ่งของ)

(f) capricious    (ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้, ตามอารมณ์, เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน)

 

18. The severity (n) of the disease can be imagined from the fact that thirty percent of the town population died.

(ความรุนแรง-ความเข้มงวดกวดขัน-ความเคร่ง-การเอาจริงเอาจัง   ของโรค  สามารถจินตนาการได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า  ๓๐  เปอร์เซ็นต์ของประชากรของเมืองตาย  -  ด้วยโรคนี้)

(a) harshness; violence    (ความรุนแรง; ความดุเดือดหรือการทำลาย)

(b) altercation    (การทะเลาะวิวาท)

(c) compliance    (การยินยอม, การทำตาม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วม มือ, การเชื่อฟัง)

(d) explanation    (การอธิบาย, คำอธิบาย)

(e) proliferation    (การแพร่หลาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี. การขยาย, การงอก, การแพร่พันธุ์)

 

19. Further explanations will be presented in subsequent (a) lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้นจะถูกนำเสนอในการบรรยาย   ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal    (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous    (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious    (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious    (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later   (ต่อมา;  ซึ่งตามมา)

 

20. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น   วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัพย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย    ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในช่วงส่วนใหญ่ของศตวรรษที่  ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 252)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The man listened to reports of the approaching hurricane with mounting anxiety (n).  

(ชายคนนั้นฟังรายงานเกี่ยวกับพายุเฮอร์ริเคนที่กำลังใกล้เข้ามาด้วย   ความวิตกกังวล-ความกังวลใจ   ที่เพิ่มมากขึ้น)

(a) depression    (พายุโซนร้อน, ความซึมเศร้า, ความหดหู่)

(b) absorption    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

(c) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(d) uneasiness    (อัน-อี๊-ซี-เนส)  (ความไม่สบายใจ, ความเป็นห่วง, ความเป็นทุกข์, ความกระสับกระส่าย, ความไม่สบาย)

(e) habitat    (ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติ)

 

2. The president appears to have been in earnest (เอิ๊ร์น-นิสท) (idiom) when he promised to try to balance the national budget. 

(ท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าได้   เอาจริงเอาจัง-มุ่งมั่น   เมื่อเขาสัญญาว่าจะพยายามทำให้งบประมาณของชาติมีความสมดุล)

(a) dreaming    (ฝัน)

(b) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(c) serious    (จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่ล้อเล่น, ไม่เหลาะแหละ, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง)

(d) lying    (พูดโกหก)

(e) avid    (แอ๊ฟ-วิด)  {หิวกระหาย (ความรู้), ปรารถนาอย่างมาก, ต้องการ, อยาก, ละโมบ, โลภ, งก}

 

3. During the 1930’s a long period of drought (n) turned the Midwestern United States into a dustbowl.  

(ในระหว่างทศวรรษ  ๑๙๓๐  ช่วงเวลายาวนานของ    ความแห้งแล้ง-การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน-ฤดูแล้ง   ได้เปลี่ยนภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ  ให้กลายเป็นสนาม (แบบมีลักษณะเป็นชาม) ของฝุ่นละออง)  (คือ   มีแต่ดินทรายและฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง)

(a) flash floods    (น้ำท่วมฉับพลัน)

(b) monsoon winds    (ลมมรสุม)

(c) dry weather    (อากาศแห้งแล้ง)

(d) rain and sleet    (ฝน และฝนลูกเห็บหรือหิมะ)

(e) blizzard    (พายุหิมะ)

 

4. The boy had looked up to (idiom) his older brother all his life.

(เด็กชายคนนั้น   ยกย่อง-ชื่นชม-เคารพ-ให้เกียรติ-ถือเป็นตัวอย่างที่ดี   (ใน) พี่ชายของเขาตลอดชีวิต)

(a) despised    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) admired    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(c) safeguarded    (ปกป้อง, คุ้มครอง, เฝ้าระวัง)

(d) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน, การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

(e) prolonged    (ทำให้ยาวนานขึ้น, ยืดเวลาออกไป, ต่อไม้ให้ยาวขึ้น)

 

5. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ   ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

(e) accelerate    (เร่งความเร็ว, ทำให้เร็วขึ้น, เร่งรัดให้เร็วขึ้น)

 

6. The reindeer is probably the only deer that people have ever tamed (v).

(กวางเรนเดียอาจจะเป็นกวางเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  ที่ผู้คนได้เคย   ทำให้เชื่อง-ทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง-ทำให้อ่อนน้อม-ทำให้คล้อยตาม-ควบคุม-หักร้างถางพง-เพาะปลูก)

(a) eaten    (กิน)

(b) captured    (จับได้, ยึดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

(c) ridden    (ขี่)

(d) annihilated    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(e) domesticated    (ทำให้เชื่อง, ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน, ทำให้สนใจงานบ้าน, ทำให้เคยชิน)

 

7. Franklin Roosevelt’s New Deal policy assisted (v) farmers by buying surplus crops.

(นโยบายนิวดีลของประธานาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลท์   ช่วยเหลือ-สงเคราะห์-สนับสนุน   ชาวนา  โดยการซื้อพืชผลส่วนเกิน)  (คือ  ส่วนที่เหลือจากขาย  หรือเก็บไว้บริโภค)

(a) undermined    (บ่อนทำลาย, ทำลายอย่างลับๆ, ทำลายทีละน้อย, ทำให้อ่อนลง, เซาะ, ขุด, ขุดอุโมงค์)

(b) discouraged    (ทำให้ท้อถอย, ทำให้หมดกำลังใจ)

(c) aided    (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน)

(d) satisfied    (ทำให้พึงพอใจ)

(e) alleviated    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

 

8. The dinner conversation was so banal (บะ-แน่ล) (a) that Amanda fell asleep in her dessert dish.

(การสนทนาที่อาหารมื้อเย็น   ซ้ำๆซากๆ-น่าเบื่อหน่าย-ไม่น่าสนใจ-เก่าแก่-ไร้ความสดชื่น   มาก  จนกระทั่ง อแมนด้าเผลอหลับไป  บนจานของหวานของเธอ)

(a) affable    (เป็นมิตร, มีอัธยาศัยดี, คบง่าย)

(b) relevant    (ตรงประเด็น)

(c) ordinary; unoriginal    (ธรรมดาๆ;  ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เองโดยเฉพาะ, เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาพูด)

(d) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ก่อนถึงเวลาอันควร, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)

(e) precious    (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า)

 

9. The most common parental admonition (n) surely is “Don’t stay out late.”  

(การตักเตือน-คำตักเตือน   ของพ่อแม่  ที่ธรรมดาสามัญ (หรือเหมือนๆ กัน) มากที่สุด,  แน่นอน  คือ  “อย่าออกไปข้างนอก (บ้าน) จนดึกจนดื่นนะ”)

(a) offering    (สิ่งที่เสนอให้-ถวายให้, ของบูชา, ของขวัญ, สิ่งที่เสนอให้ตรวจดูหรือเพื่อขาย, การเสนอ-มอบ-ถวาย-บูชา)

(b) reprimand    (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง, ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(c) warning    (การเตือน)

(d) prohibition    (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

(e) ultimatum    (คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป)

 

10. The witnesses’ testimony absolved (v) her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน   ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป   เธอจากการตำหนิ (หรือ  ความรับผิดชอบ)  ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

 

11. A number of people including children have been maimed (v) for life by these bombs.  

(ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆ  ได้ถูก   ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย-ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย-ทำให้พิการ-ทำให้เสื่อมเสีย   ไปตลอดชีวิต  โดยระเบิดเหล่านี้)

(a) massacred    (สังหารหมู่)

(b) assaulted    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) extradited    {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(d) assassinated    (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

(e) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

 

12. He wasn’t trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ทิ่ง) (v).

(เขามิได้กำลังพยายามหลอกต้มคุณ  เมื่อเขาพูดว่ารถของเขาเป็นรถที่ดีที่สุดในโลก,  เขาเพียงแต่กำลัง   พูดเกินความจริง-คุยโม้-โอ้อวด)

(a) evaporating    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(b) victimizing    (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้ถูกสังเวย)

(c) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(d) boasting or overstating    (คุยโม้ หรือ พูดเกินความจริง)

(e) accomplishing    (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

 

13. Hurricanes usually move toward the west during their formative (a) stages.

(พายุเฮอริเคนโดยปกติแล้วจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตก  ในระหว่างระยะ (ขั้นตอน)  การก่อตัว-ซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  ของมัน)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)

(b) essential    (จำเป็นยิ่ง, จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบสำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นพื้นฐาน)

(c) developmental    (ซึ่งกำลังพัฒนาหรือก่อตัวขึ้น, ค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้น)

(d) critical    (วิกฤติ, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ซึ่งชอบวิพากษ์วิจารณ์, ซึ่งติเตียน, เกี่ยวกับการวิจารณ์, อันตราย)

(e) awful    (น่ากลัว)

 

14. Oil can be conveyed (คัน-เว) (v) by pipeline from an oil region to a refinery.

(น้ำมันสามารถถูก  ขนส่ง-นำ-พา-นำไป-ถ่ายทอด-ถ่ายเท-โอน   โดยทางท่อ  จากบริเวณ(ภูมิภาค) ที่มีน้ำมันไปยังโรงกลั่น)

(a) transported    (ขนส่ง)

(b) filtered    (กรอง)

(c) connected    (เชื่อมต่อ, เชื่อมโยง)

(d) diverted    (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(e) regulated    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

 

15. In arithmetic, a number stands for (v) the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”  แทน  ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures    (วัด)

(b) estimates    (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces    (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents    (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce    (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

 

16. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing (n) by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ-ป่าวประกาศ-ป่าวร้อง  ความมั่งคั่งและ   สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)

(a) events   (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility   (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise   (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium   (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status   (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

 

17. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) (v) as the American Indian capital of the United States. 

(แกลลัพ  รัฐนิวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ  ได้รับการ   รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า   ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised    (โฆษณา)

(b) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known    (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดอง กัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

 

18. Willa Cather wrote about immigrant women who braved the arduous and lonely (a) life of the prairies.

(วิลล่า คาเธอร์  เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงอพยพ  ผู้ซึ่งเสี่ยงอันตราย-ผจญภัย  กับชีวิตที่ตรากตรำ-ใช้แรงงาน  และ   โดดเดี่ยว-หงอยเหงา-ไร้เพื่อน-วังเวง-สันโดษ-คนเดียว   ในทุ่งหญ้าที่ปราศจากต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ)  (หมายถึง  ผู้หญิงอพยพชาวอเมริกันสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

(a) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary    (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

 

19. Controversy (n) continues to exist over the issue of whether there are inherent presidential powers that are not mentioned in the United States Constitution.  

(การโต้แย้ง-ถกเถียง-เถียงทะเลาะ   ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเด็นที่ว่า  มีอำนาจของประธานาธิบดีที่มีอยู่อย่างถาวร (ประจำตัว)  ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ  หรือไม่)

(a) Doubt    (ข้อกังขา, ข้อสงสัย, ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์-ไม่แน่ใจ-ไม่ไว้วางใจ, สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

(b) Dispute    (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) Policy    (นโยบาย)

(d) Intervention    (การแทรกแซง, การก้าวก่าย)

(e) Copulation    (ค้อพ-พิว-เล้-ชั่น); Sexual intercourse   (การร่วมประเวณี; การสังวาส)   

 

20. The growth of medical specialties has resulted in seriously (adv.) ill patients receiving much more effective treatment than ever before.

(การเติบโตของการแพทย์แบบเฉพาะทาง (คือ  หมอมีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้าน)  ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วย   อย่างหนัก-อย่างรุนแรง   ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเป็นอย่างมาก  กว่าที่เคยเป็นมา)

(a) intermittently    (อย่างไม่ต่อเนื่อง-เดินๆหยุดๆ-เป็นพักๆ-ไม่สม่ำเสมอ-มีลักษณะหมุนเวียน)

(b) mildly    (อย่างแผ่วเบา-อ่อนโยน-ละมุนละไม)

(c) moderately    (อย่างปานกลาง-พอสมควร-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-เพลาๆ)

(d) gravely    (เกร้ฟว-ลี่)  (อย่างรุนแรง-ร้ายแรง-วิกฤต-เอาจริงเอาจัง-ขึงขัง-สำคัญ-มืดมัว-เศร้าซึม)

(e) equivocally    (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมี ๒ นัย, อย่างมีเล่ห์นัย, อย่างไม่แน่นอน, อย่างไม่แน่ชัด, อย่างน่าสงสัย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                 

                          ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 251)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition

 

1. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท) (a)  his adventures.

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)  (บอก-เล่า; อธิบาย; ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate     (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate    (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สัง เวช, เวทนา)

(e) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

 

2. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely (adv.) expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เก็ตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าว  อย่างสั้นๆ   ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly (ซัค-ซิ้งค); briefly    (อย่างสั้นๆ)

(d) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample”  =  มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

 

3. It is imperative (a) that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง   จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้    ที่ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous    (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential   (สำคัญมาก, จำเป็นอย่างยิ่ง)

(d) panoramic    (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest    (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

4. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) (a) decision to raise taxes.  

(ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ   ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ   ที่จะขึ้นภาษี)   (คือการตัดสินใจ  ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ กันยังไม่จบ  ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้)                                                                                                                                                            

(คำนามคือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious    (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious    (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable   (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน;  ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้)

(e) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

5. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) (n) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น   ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition    (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) calmness; quietness; peacefulness    (ความสงบ-สงบเงียบ;  ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(c) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(d) opportunism    (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

(e) conformity    (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

 

6. Randy often becomes vociferous (โว-ซิฟ-เฟอะ-เริส) (a) during arguments.  He doesn’t know what he believes, but he states it loudly nevertheless.

(แรนดี้มักจะ  เสียงดังเอะอะโวยวาย-ตะโกนร้อง-ซึ่งร้องหนวกหูหรือเสียงดัง  อยู่บ่อยๆ ในระหว่างการโต้เถียง (การโต้คารม, การอ้างเหตุผล)  เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาเชื่อ  แต่เขากล่าวมันด้วยเสียงดัง  แม้กระนั้นก็ตาม)

(a) vindictive    (พยาบาท, อาฆาต, แค้น, มีเจตนาร้าย, แก้แค้น, แก้เผ็ด) 

(b) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (ถากถาง, เสียดสี, เผ็ดร้อน, (คำพูด) เจ็บแสบมาก, แสบไส้, กัดกร่อนมาก) 

(c) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ไม่คงที่, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว) 

(d) loud; noisy   (เสียงดัง, อึกทึก; หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)  

(e) unremitting    (อัน-ริ-มิ้ท-ทิ่ง)  (ไม่หยุดยั้ง, ไม่ลดน้อยลง, ไม่หยุดหย่อน, ไม่ลดราวาศอก) 

 

7. Business executives must be swift (a) with their judgment.

(ผู้บริหารธุรกิจจะต้อง  รวดเร็ว-เร็ว-ว่องไว-ฉับไว-ฉับพลัน-ทันที-ทันควัน   ในการพิจารณา-วินิจฉัย (การลงความเห็น) ของตน)

(a) unconscionable    (อัน-ค้อน-เชิน-นะ-เบิ้ล)  (๑. ไร้ธรรมะ, ไร้ยางอาย, ขาดสติ, ขาดจิตสำนึก,  ๒. ไม่มีเหตุผล, มากเกินไป, รุนแรง) 

(b) terse    (เทิร์ส)  (สั้นแต่จุใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด) 

(c) quick    (รวดเร็ว, เร็ว, ไว, ฉับไว, ฉับพลัน, ปราดเปรียว, คล่องแคล่ว, หลักแหลม)

(d) transitory    (แทร้น-ซิ-ทอ-รี่)  (ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วคราว, มีอายุสั้น, ชั่วประ เดี๋ยว) 

(e) extenuating    (อิค-สเทน-นิว-เอ๊-ทิ่ง)  (ซึ่งลดหย่อน, ซึ่งบรรเทา, ซึ่งลดโทษ, ซึ่งทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบางลง) 

(f) propitious    (โพร-พิ้ช-เชิส)  (เอื้ออำนวย, เป็นมงคล, นิมิตดี, ราบรื่น) 

 

8. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous, (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) (a) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)   ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่มเฟือย   เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว)  {คำนาม  คือ “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

(b) impecunious    (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (๑. ยากจน, ไม่มีเงิน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ซอมซ่อ, มอซอ) 

(c) cadaverous    (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว) 

(d) unnecessary; redundant; extravagant    (ไม่จำเป็น; มากเกินต้องการ; ฟุ่มเฟือย

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (๑. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ,   ๒.  หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ) 

(f) decadent    (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย) 

 

9. The increase in oil prices was the result of collusion (คะ-ลู้-ชั่น) (n) by the oil-producing nations.  

(การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเป็นผลของ   การสมรู้ร่วมคิด-การรวมหัวกันคิดอุบาย   โดยประเทศผู้ผลิตน้ำมัน)

(a) iniquity    (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (๑. ความอยุติธรรม,   ๒. การไร้ศีลธรรม, ความชั่วร้าย, ความไม่ซื่อตรง) 

(b) lethargy    (เล้-ธาร์-จี้)  (ความเฉื่อยชา, ความเมินเฉย, ความเซื่องซึม, ความง่วงเหงาหาวนอน, ความเกียจคร้าน) 

(c) conspiracy; secret cooperation    (การสมคบคิดกันกระทำความผิด;  การร่วมมือกันอย่างลับๆ)

(d) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความรังเกียจ, ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(e) compunction    (คัม-พั้ง-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้กระทำไป) 

(f) skirmish    (สเค้อร์-มิช)  {๑. (คำนาม)  การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร หรือกลุ่มเล็กๆ,   ๒. (คำกริยา) สู้รบกันประปราย  หรือระหว่างกลุ่มเล็กๆ}

 

10. My best friend exhibited candor (n) when he told me that for many years now he has believed me to be a jerk.

(เพื่อนที่ดีที่สุดของผมได้แสดง   ความซื่อตรง-ความจริงใจ-ความตรงไปตรงมา-ความเปิดเผย   เมื่อเขาบอกผมว่า  เป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้   เขาเชื่อว่าผมเป็นคนโง่-เซ่อ)

(a) frankness; truthfulness;  sincere honesty    (๑.  ความเปิดเผย, ความจริงใจ , ความตรงไปตรงมา-ไร้เล่ห์เหลี่ยม   ๒.  ความซื่อตรง,  การพูดความจริง, ความสุจริต,  ความซื่อตรงแบบจริงใจ

(b) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความองอาจ) 

(c) oppression    (ออพ-เพร้ซ-ชั่น)  (การกดขี่, การบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกกดขี่, ความ รู้สึกถูกกดขี่, เผด็จการ)  

(d) fury    (ฟิ้ว-รี่)  (๑. ความโกรธจัด, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล,   ๒. ความดุเดือด, ความรุนแรง)  

(e) allegation     (แอล-ลิ-เก๊-ชั่น)  (การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้อ อ้าง, ข้อยืนยัน)  

(f) cupidity    (คิว-พิ้ด-ดิ-ที่)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก, ความอยากได้) 

 

11. Currently, a number of people in European countries are confronted with the incredible misery (มิส-เซอะ-รี) (n) of unemployment.

(ในปัจจุบัน  ประชาชนจำนวนมากในประเทศยุโรป  เผชิญหน้ากับ  ความทุกข์ยาก-ความยากเข็ญ-ความไม่มีความสุขอย่างมาก-ความเจ็บปวด   อย่างไม่น่าเชื่อ  จากการว่างงาน)

(a) temerity    (เท-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ, ความบุ่มบ่าม) 

(b) scrutiny    (สครู้-ที-นี่)  (การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียด, การตรวจสอบอย่างละเอียด) 

(c) scuffle    (สคั้ฟ-เฟิ่ล)  (การตะลุมบอน, การชุลมุนต่อสู้, การต่อสู้พัลวัน, การเดินลากขา  -  คำนี้เป็นกริยาด้วย) 

(d) mockery    (ม้อค-เคอ-รี่)  (๑.  การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน, การหัวเราะเยาะ,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่ถูกเย้ยหยัน หรือเป็นตัวตลก,  ๓. การเลียนแบบ หรือเอาอย่าง) 

(e) scruple    (สครู้-เพิ่ล)  (ศีลธรรม, จรรยา, ความยับยั้งชั่งใจ, ความกระดากใจ-ตะขิดตะขวงใจ, ความลังเลใจ, ความไม่แน่นอน, ความระมัดระวัง, ความละเอียดรอบคอบ) 

(f) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (ความทุกข์ยากลำบาก, ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ) 

 

12. Russell’s response to her request seemed gratifying (a).

(การตอบสนองของรัสเซลต่อคำขอร้องของเธอดูเหมือน   น่าพอใจ-น่าปลื้มปิติ)

(a) shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(b) pleasing    (น่าพอใจ, เป็นที่พอใจ-ถูกใจ, น่ายินดี)

(c) threatening    (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)  

(d) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

(e) economical    {ประหยัด (เงิน, แรงงาน, เชื้อเพลิง)}

 

13. Social and economic democracy in Japan was expected to mitigate (v) competition for social status, but instead it made the competition stronger. 

(ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการคาดหวังว่าจะ    ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง    การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม   แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น   มันทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น )  (คือ  คาดว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยให้การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคมในญี่ปุ่นลดน้อยลง  แต่ไม่ใช่  กลับกลายเป็นตรงกันข้าม)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish    (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) regret    (เสียใจ, เสียดาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเสียใจ, ความเสียดาย)

 

14. The death of her husband was a calamity (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น   ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ   ซึ่งทิ้งให้มิสซิส  ซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary    (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune  (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity    (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)    (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไป ตรงมา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)    (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

(e) fable     (นิทานแฝงคติ, เรื่องไม่จริงหรือแต่งขึ้นมา)

 

15. Jim’s spontaneous (a) resentment at the mention of his sister was noted by some of his colleagues. 

(ความไม่พอใจ (ขุ่นเคืองใจ) ของจิมที่   เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ-เป็นไปเอง-โดยสัญชาต ญาณ-เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ    เมื่อมีการกล่าวถึงน้องสาวของเขา  ถูกสังเกตเห็นโดยเพื่อนร่วมงานของเขาบางคน)   (คือ  ความไม่พอใจของจิมถูกสังเกตเห็น  เมื่อมีผู้กล่าวถึงน้องสาวของเขา)

(a) not planned or arranged, natural    (ไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการ, เป็นธรรมชาติ)

(b) malignant    (มะ-ลิก-เนิ่นท)    (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(c) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(d) quarrelsome    (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล)

 

16. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) (v) their inheritance.  

(ในพินัยกรรมของเขา  มิสเตอร์ลาร์สัน  เตือนลูกๆ ของเขามิให้    ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง    มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา)}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

(e) surmount    (เอาชนะ, พิชิต, ปีน, ป่าย, ขึ้น, อยู่เหนือ, อยู่ข้างบน, ข้าม)

 

17. Steadfast love is love that never wavers.

(ความรักที่   แน่วแน่-แน่นอน-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-ยึดมั่น   คือความรักซึ่งไม่เคยหวั่น ไหว-ผันแปร-วอกแวก)

(a) stoic    (สโท้-อิค)  (ไม่สนใจหรือแยแสกับความเพลิดเพลินหรือความเจ็บปวด  ความสนุกหรือความเศร้า  กับโชคดีหรือโชคร้าย, ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของกรีกโบราณ  คือประพฤติตัวเหมือนพระที่เคร่งจัด)

(b) loyal; faithful    (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์;  ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ)

(c) transient    (ชั่วคราว, ไม่จีรังยั่งยืน, ไม่ได้ตั้งอยู่นาน)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ในสภาพเดิม)

 

18. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง แห่งนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation    (ความร่วมมือ)

(b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(e) stagnation    (การหยุดนิ่ง, การหยุดไหล, การอยู่เฉยๆ, การซบเซา, การหยุดเจริญ, การไม่เจริญ)

 

19. This is the fifth consecutive weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

(นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่   ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ   ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และผมรู้สึกสะอิดสะเอียน (เบื่อ, รังเกียจ)  นิดหน่อยกับมัน)  (หมายถึง  กับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious    {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific    {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

 

20. She was not cognizant of the ramification of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง (รู้ถึง, รับรู้)   ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา   ของความผิดของเธอ)

(a) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result    (ผลลัพธ์)

(c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL