หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 280)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The senator’s hopes for victory soared (ซอร์) (v) after his television appearance.

(ความหวังของวุฒิสมาชิกสำหรับชัยชนะ (ในการเลือกตั้ง)   สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น-ร่อนสูง-บินสูง-บินถลา-ทะยาน-มีความหวังสูง-ทะเยอทะยาน   หลังจากการปรากฏตัวทางทีวีของเขา)

(a) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)

(b) heeded    (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)

(c) rose; flied upward or at a greater height    (เพิ่มขึ้น; บินขึ้นหรือบินสูงขึ้น)

(d) nullified    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(e) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้น)

 

2. The majority of students understand that they cannot flee (v) from their responsibilities.

(นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่า  พวกเขาไม่สามารถ   หนี-หลบหนี (จาก)-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   จากความรับผิดชอบของตน)

(a) abolish    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) facilitate    (ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(c) escape;  run away    (หลบหนี;  หลบหนี)

(d) esteem    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

(e) champion    (สนับสนุน, ป้องกัน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน)

 

3. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้รับการเสนอ  ในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ, ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

4. We pursued (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว) (v) the bicycle thief until he vanished from our vision.

(เรา   ติดตาม-ไล่ตาม-ตามจับ-ดำเนินตาม-ปฏิบัติตาม   เจ้าโจรขโมยรถจักรยานไป  จนกระทั่งเขาหายไปจากสายตาของเรา)

(a) followed; proceeded along    (ติดตาม;  ดำเนินตาม)

(b) protruded    (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

(c) enhanced    (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

(d) incited    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) garnered    (รวบรวม, สะสม)

 

5. Those old buildings were demolished to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก   รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

6. He is unwilling (a) to accept advice.

(เขา   ไม่เต็มใจ-ลังเลใจ-ต่อต้าน-ดื้อรั้น-หัวรั้น-แข็งข้อ   ที่จะรับคำแนะนำ)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน)

(c) ample    (อุดมสมบูรณ์, พอเพียงและยังมีเหลือ, กว้างขวาง)      

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

 

7. He then abandoned (v) her and went off to live in Australia.

(เขาต่อมาได้   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ปล่อย-พลัดพรากจาก-ปล่อยตามอารมณ์   เธอไป  และเดินทางไปอาศัยในประเทศออสเตรเลีย)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) roamed    (โรม)  (ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่)     

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

8. Robin Hood was valiant (แว้ล-เยิ่นท) (a) and faced his opponents without fear.

(โรบินฮู้ด   กล้าหาญ-องอาจ-อาจหาญ-มีคุณค่า-ดีเลิศ    และเผชิญหน้ากับศัตรูของตนโดยไม่กลัวเกรง)

(a) aggressive    (ก้าวร้าว, ชอบรุกราน)

(b) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(c) devoted    (อุทิศตัว, จงรักภักดี)

(d) fake    (ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่จริง)

(e) resolute    (เร้ซ-ซะ-ลู้ท)  (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว)  

 

9. He abominates (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) all kinds of gambling and illegal acts.

(เขา   เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประเภท)

(a) excels    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviates    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) detests    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(d) discriminates    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(e) aggregates    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

 

10. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน   โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น   จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) wanders    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

(c) surpasses    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

(d) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(e) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

11. Three workers were maimed (เมม) (v) when the ladder collapsed.

(คนงาน    คน  ถูก   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป-ทำให้เสื่อมเสีย    เมื่อบันไดลิงล้มคว่ำลง)  (หมายถึง  คนงานหล่นลงมา  เมื่อบันไดสำหรับปีนไต่ทรุดตัว)

(a) amassed    (รวบรวม, สะสม)

(b) disabled; crippled    (ทำให้พิการ;  ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย)

(c) mimicked    (มิ้ม-มิค)  (ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง)

(d) strived    (พยายาม)

(e) slandered    (พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย) 

 

12. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง (ละเอียดอ่อน) ชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ   ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  ทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

(e) delete    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

 

13. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้,   ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ    ของผม  ได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

(e) desire for knowledge    (ความต้องการความรู้)

 

14. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  มิได้   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด    สำหรับผู้คนในยุคนั้น)  (คือ  การเชื่อว่าโลกแบน  เป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคนในสมัยโบราณ  ที่มีความเชื่อแบบนี้)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) moderate    (ม้อด-เดอะ-ริท)  (ปานกลาง)

 

15. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี   ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-อย่างตั้ง ใจ    ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปี  ของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(e) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาติญาณ)

 

16. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น) (n), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆ ที่   เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย    พนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency    (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ, ความสงบใจ, ความไร้กังวล) 

(b) great fire    (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)

(c) candor    (แค้น-เดอะ)  (ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) peccadillo    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด  หรือบาปเล็กๆ น้อยๆ) 

(e) chicanery    (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น) 

 

17. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่    แพร่หลาย-กว้างขวาง-กระจาย-กางออก-ขยายออก)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common   (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

(e) vehement    (วิ-เออะ-เมิ่นท)  (รุนแรง)

 

18. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (ลุ-เออะ) (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัต  เป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง)  –  ล่อ-ดึงดูดใจ-ล่อใจ    ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ  ด้วยความประหลาดใจ)

(e) emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)      

 

19. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า   นำทาง   ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

(e)advocated    (สนับสนุน)

 

20. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล-อย่างมหึมา-อย่างใหญ่โต)

(a) immensely    (อย่างมากมายมหาศาล, อย่างมหึมา, อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, อย่างกว้างขวาง, อย่างไม่มีขอบเขต, อย่างเหลือคณานับ)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e) deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 279)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In the midst of the chaos (เค๊-ออส) (n) which followed the shooting, the gunman escaped.

(ในท่ามกลางของ  ความสับสนวุ่นวาย-ความอลหม่าน-ความไม่มีระเบียบ-ความคลุมเครือ   ซึ่งตามมาภายหลังการยิงกัน, มือปืนได้หลบหนีไป)

(a) malfunction   (ไม่ทำงาน, ไม่ปฏิบัติหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่ผิด)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) incursion   (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ) 

 

2. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง  รุนแรง-ดุเดือด-เร่าร้อน-แรงกล้า-มีพลังสูง-กระตือรือร้น-โกรธเคือง   กับเพื่อนของเขา)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(e) cryptic    (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส)  

 

3. The mother soothed (v) the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่   ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ   ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก   ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged   (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) startled    (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)  

 

4. The union’s grievance (n) committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ   การอุทธรณ์-ร้องทุกข์ (ในเรื่องความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ-ความข้องใจ)   ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง (คัดค้าน) การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

(e) dissonance    (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง)  

 

5. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว,  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ชอบด้วยกฎหมาย-มีสิทธิตามกฎหมาย -ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือประเพณี    มากกว่า (ที่จะได้มา) โดยการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

(e) erudite    (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

6. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (อิน-ทรี้ก-กิ้ง) (a) mystery.

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่   มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating     (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) auxiliary    (อ็อก-ซิ้ล-เยอ-ริ่)  (เป็นองค์ประกอบ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นเครื่องสนับสนุน, เป็นสิ่งสำรอง)

 

7. The President convened a meeting of US senators and other prominent (พร้อม-มะ-เนิ่นท) (a) American personalities.

(ท่านประธานาธิบดีเรียกประชุมวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ  และบุคคลชาวอเมริกันซึ่ง   มีชื่อเสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก   คนอื่นๆ)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา, (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ, มืดมัว, มืดมน, มัว, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์) 

(e) considerable    (มากมาย)

 

8. A sealed bottle thrown into the ocean often floats (v) aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุด หมาย   ก่อนที่มันจะไปถึงแผ่นดิน)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(e) overthrows    (โค่น (อำนาจ), ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

 

9. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันโดยปกติแล้ว  มีการจู่โจม (โจมตี) ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด   ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

(e) terse    (เทิร์ส)  {สั้น, (คำพูด) กะทัดรัด}

 

10. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ   พยาน-หลักฐาน   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

(e) territory    (เขตแดน)

 

11. A miserly person cannot comprehend (v) the joy of sharing.

(บุคคลที่ตระหนี่-ขี้เหนียว  ไม่สามารถ   เข้าใจ   ความปลื้มปิติของการแบ่งปัน)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) banish    (แบ๊น-นิช)  (เนรเทศ)

(c) allot    (อะ-ล้อท)  (แจก, แบ่งปัน, จัดแบ่ง, จัดสรร)

(d) understand    (เข้าใจ)

(e) relinquish    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ละทิ้ง)

 

12. The policeman was commended (v) for his bravery in capturing the armed outlaw.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นได้รับการ   ยกย่อง-สรรเสริญ   สำหรับความกล้าหาญของเขา  ในการจับกุมผู้ร้าย (อาชญากร) ที่มีอาวุธ)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) opposed    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

(c) praised    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) scared    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(e) ambushed    (ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ดักทำร้าย)

 

13. The parents were unable to pacify (v) their crying baby.

(พ่อแม่ไม่สามารถ  ปลอบขวัญ-ทำให้สงบ-ทำให้เงียบ-ทำให้สุขุม   ลูกน้อยที่ร้องไห้)

(a) beat    (ตี, ทุบ, กระแทก, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน, ดีกว่า, เก่งกว่า, รบชนะ, พิชิต)

(b) soothe    (ปลอบขวัญ, ปลอบโยน, ปลอบ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด)

(c) shut the mouth of    (ปิดปากของ)

(d) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

(e) encourage    (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ยุ, กระตุ้น)

 

14. The new taxes were a major impediment (n) to economic growth.

(ภาษีตัวใหม่เป็น   อุปสรรค-การหน่วงเหนี่ยว-การขัดขวาง-การต้านทาน-ความบกพร่องในการพูด-การพูดติดอ่าง    สำคัญ  ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) discrimination    (การเลือกที่รักมักที่ชัง, การมองเห็นความแตกต่าง, การปฏิบัติ (ต่อผู้อื่น) แบบแตกต่างกัน)

 

15. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) (a) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้น   หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง   เป็นเวลานานหลายเดือน) 

(คำนาม คือ  “Despondence”  หรือ “Despondency”)

(a) insolent   (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) inimical   (อิ-นิ้ม-มิ-เคิ่ล)  (ไม่เป็นมิตร, เป็นปฏิปักษ์, มีเจตนาร้าย, เป็นอันตราย, บ่อนทำลาย, ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นมงคล) 

(c) rebellious   (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(d) extremely depressed; full of despair   (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)

(e) diffident   (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

16. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain (n)

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย   การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ    อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) trauma    (ทร้อ-ม่ะ)  (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

(e) contempt; arrogant scorn   (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)

(f) innuendo   (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ) 

 

17. New legislation makes it possible for the Government to restrain (v)  political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ   ยับยั้ง-หยุดยั้ง-ห้ามปราม-หน่วงเหนี่ยว -จำกัด-คุม-ควบคุม-รั้ง    การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

 

18. They showed great acumen (อะ-คู้-เม่น) (n) in solving the problem. 

(พวกเขาได้แสดง   ความมีไหวพริบเฉียบแหลม    อย่างใหญ่หลวง  ในการแก้ไขปัญหา)

(a) ingenuity    (อิน-จะ-นู้-อิ-ที่)  (ความเฉลียวฉลาด, ความเป็นเจ้าความคิด, ความเป็นช่างประดิษฐ์, ความแคล่วคล่อง)

(b) incredulity    (ความไม่หูเบา, ความไม่เชื่ออะไรง่ายๆ)

(c) proximity     (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

(e) vicissitudes    (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด)  (ความขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การผันแปร, การหมุนเวียน, การสับเปลี่ยน)  

 

19. The guide was compelled to admit he had blundered (v) far from the intended route.

(มัคคุเทศก์ถูกบังคับให้ยอมรับว่า  เขาได้   ทำผิดพลาด-พูดออกมาอย่างโง่-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม    ห่างไกลจากเส้นทางที่ได้ตั้งใจเอาไว้)  (หมายถึง  ใช้เส้นทางผิด  ห่างไกลจากเส้นทางที่ตั้งใจไว้ว่าจะไป)

(a) made a mistake    (ทำผิดพลาด)

(b) blended    (ผสม, คลุก, กลมกลืน, คลุกเคล้าให้เข้ากัน, ทำให้เหมาะกับ)

(c) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(d) swindled    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)

(e) admonished   (แอด-ม้อน-นิช)  (ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม, ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

 

20. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง-น่าขยะแขยง    มากที่สุด  ที่นักเรียนแพทย์จำเป็นจะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

(e) deplorable    (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 278)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Economists distinguish between perishable and durable (a) goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้  และสินค้า   คงทน-ทนทาน)

(a) lasting    (แลส-ทิ่ง)  (คงทน, ทนทาน, ทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(b) duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c) enduring    (ที่อดทน, ทนทาน, ยืนนาน, อมตะ, ไม่ตาย, อยู่ชั่วกาลนาน)

(d) saleable    (ที่สามารถขายได้)

(e) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

หมายเหตุ  -  Durable goods”  หมายถึง  สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสินค้าที่ใช้ได้นาน  ซึ่งต่างกับสินค้าที่ใช้บริโภค  ซึ่งเน่าเสียได้

 

2. As soon as we heard the news about the accident, we rushed (รัชด) (v)   to the hospital to see our friend.

(ในทันทีที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ,  เรา   เร่งรีบ-ทำอย่างเร่งรีบ-พรวดพราด-กรูกันไป-ทำอย่างฉุกละหุก-วิ่ง-วิ่งเข้าไป-พุ่ง-ถลัน-กรูเข้ายึด-ยื้อแย่ง-แย่งซื้อ   ไปยังโรงพยาบาล  เพื่อเยี่ยมเพื่อนของเรา)

(a) hurried    (รีบเร่ง)

(b) strolled    (เดินทอดน่อง, เดินเล่น, เดินเตร่, ร่อนเร่, พเนจร)

(c) lingered    (อ้อยอิ่ง, เกร่, เอ้อระเหย, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, ยังเหลืออยู่, ไม่รู้จักหาย, อืดอาด)

(d) crawled    (ครอล)  (คลาน, เลื้อย, แล่นแบบคลาน, เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า, เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน, รู้สึกขนลุกขนพอง)

(e) alleviated    (อะ-ลี้-วิ-เอท) (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)  

 

3. Meteorologists issue tornado watches when they become aware of conditions leading to the unusually severe thunderstorms that spawn (v)  tornadoes.

(นักอุตุนิยมวิทยาออกประกาศการเฝ้าระวังพายุทอร์นาโด  เมื่อพวกเขาตระหนักถึงสภาวะต่างๆ  ที่นำไปสู่พายุฟ้าคะนองรุนแรงผิดปกติ  ซึ่ง   ให้กำเนิด-ก่อให้เกิด-วางไข่-สร้างเป็นจำนวนมาก-(สัตว์) ออกลูก   พายุทอร์นาโด)

(a) generate    (ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, แพร่พันธุ์)

(b) accompany    (ไปเป็นเพื่อน, มากับ, ไปกับ, ติดตาม, (เพลง) ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

(c) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(d) precede    (มาก่อน, นำหน้า, นำหน้า, เสริมหน้า)

(e) collide   (คะ-ไลด)  {(รถ) ชนกันโครม, ประสานงา, ปะทะกันทางความคิด, ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง (ทางความคิด)}

 

4. The new office building was warmly welcomed by all the company’s employees but its cost was prodigious (a).

(อาคารสำนักงานหลังใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงานของบริษัททุกคน  แต่ค่าใช้จ่าย (ในการก่อสร้าง) ของมัน    มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny    (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, มหาศาล, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา)

(e) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, แอบๆ, แอบทำ, ลอบทำ, ลับๆล่อๆ, มีเลศนัย)  

 

5. We were forced by the heavy rain to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับโดยฝนที่ตกหนัก  ให้   เลื่อนออกไป-เลื่อน-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา   การไปปิกนิก)  (หมายถึง  เลื่อนการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

6. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่   สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก    ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

(e) unabridged    (อัน-อะ-บริดจท)  (ไม่ได้ย่อ, ไม่ได้ตัดทอน, สมบูรณ์เหมือนเดิม)

 

7. Pilfering (n) by company employees costs many businesses thousands of dollars each year.  (มาจากคำกริยา  “Pilfer”)

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย    โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลลาร์  ในแต่ละปี)

(a) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration    (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing    (การลักขโมย)

(d) absenteeism    (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

(e) assaulting    (อะ-ซ้อล-ทิ่ง)  {การทำร้ายอย่างรุนแรง (ทางกาย, ทางวาจา), การจู่โจม, การโจมตี}

 

8. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง (เคย)   แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น    ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยมในการใช้สัตว์เป็นตัวทดลอง)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular   (กลายเป็นที่นิยม)

(e) aspired    (มุ่งมาดปรารถนา, อยากมีอยากเป็น, ทะเยอทะยาน)

 

9. She left her little children to perish (เพ้อ-ริช) (v) from starvation and disease.

(เธอปล่อยให้ลูกเล็กๆ ของเธอ   ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เน่า-เน่าเปื่อย-เหี่ยวแห้ง   จากการอดอาหาร (ความหิวโหย) และโรคภัยไข้เจ็บ)

(a) die    (ตาย, หมดอายุ, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ, สงบลง, สลายตัว)

(b) wail    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admit to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulate    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยัก ย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

(e) crave    (เคร้ฟ)  (อยากอย่างแรงกล้า, ปรารถนาอย่างรุนแรง)

 

10. A cautious warden (ว้อร์-เดิ้น) (n) always has to anticipate the possibility of an escape.

(พัศดี-ผู้คุม-ผู้คุมนักโทษ-ยาม-ผู้พิทักษ์-ผู้อุปถัมภ์-ผู้ปกครอง   ที่ระมัดระวัง (รอบคอบ) จำเป็นต้องคาดหวังอยู่เสมอ  ถึงความเป็นไปได้ของการหลบหนี  -  ของนักโทษ)

(a) prisoner    (นักโทษ)

(b) guard; person in charge of a prison    (ผู้ดูแลหรือยาม; บุคคลผู้รับผิดชอบคุก  คือ  พัศดี)

(c) exhibitionist    (เอค-ซะ-บิ๊ช-ชะ-นิสท)  (ผู้ชอบแสดงออก, ผู้ชอบอวด, ผู้ชอบอวดอวัยวะเพศของตนแก่ผู้อื่น  เช่น  ผู้แก้ผ้าวิ่งในสนามฟุตบอลขณะกำลังมีการแข่งขัน)

(d) hermit    (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

(e) dermatologist    (หมอรักษาโรคผิวหนัง)

 

11. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก   ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค    โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

(e) aggravated    (แอ๊ก-กระ-เวท)  {ทำให้ (สถานการณ์, โรคภัย, ปัญหา, ฯลฯ) เลวร้ายยิ่งขึ้น  หรือทรุดหนักลง}

 

12. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ,  ค้างคาว   หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก    สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล)  (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(e) charm    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์เคลิบเคลิ้ม, ทำให้ถูกใจ-ต้องใจ, ใช้เสน่ห์ผูกใจ, ทำเสน่ห์)

 

13. Everyone had to persevere (เพอร์-ซะ-เวี่ยร์) (v) and face up to innumerable setbacks.

(ทุกคนจำเป็นต้อง   มุมานะ-อุตสาหะ-พยายาม-บากบั่น-พากเพียร   และเผชิญกับความล้มเหลว (การชะงักงัน) นับครั้งไม่ถ้วน)

(a) persist    (เพียร, ยืนหยัด, ยืนกราน, ดื้อ, ดื้อรั้น, ทนทาน, ฝังแน่น) 

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

(c) bribe    (ไบรบ)  {(คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน, (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ} 

(d) weaken    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง) 

(e) delude    (ดิ-ลู้ด)  (หลอกลวง, หลอกให้หลงเชื่อ, ตบตา)

 

14. You can give more if you are feeling generous (a).

(คุณสามารถให้ (เงิน, สิ่งของ หรืออื่นๆ) ได้มากขึ้น  ถ้าคุณกำลังรู้สึก   ใจกว้าง-กรุณา-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่-มีน้ำใจ-ใจดี-ไม่เห็นแก่ตัว-อุดมสมบูรณ์-มากมาย)

(a) brutal    (โหดร้าย, ทารุณ)

(b) magnanimous    (ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง)

(c) drastic    (แดรส-ทิค)  (เข้มงวดมาก, รุนแรงมาก, ดุเดือดมาก, อย่างสุดขีด)

(d) dirty    (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า, เปื้อน, ลามก, น่าเกลียด)  

(e) idiotic    (อิ-ดิ-อ๊อ-ทิค)  (ที่โง่เขลาเบาปัญญา, ที่ปัญญาอ่อน)

 

15. Our solar system is made up of planets that follow relatively stable (a) oval orbits around the sun.

(ระบบสุริยะของเราประกอบขึ้นด้วยดาวเคราะห์  ซึ่งเดินไปตามวงโคจรรูปไข่ที่ค่อนข้าง  มีเสถียรภาพ-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-สม่ำเสมอ-ไม่ขึ้นไม่ลง-แน่วแน่    รอบดวงอาทิตย์)

(a) fixed    (คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) independent    (อิสระ, มีเอกราช)

(c) pacific    (สงบ, สงบเงียบ, นิ่มนวล, รักสันติ, มีสันติภาพ, อ่อนโยน)

(d) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ, เกือบไม่พอ)

(e) trustworthy    (มีคุณค่าควรแก่การไว้วางใจ, เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

 

16. The property on which money has been lent is redeemed (v) when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดิน  ซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไป  จะถูก   ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป    เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา;  เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต, กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) ascertained    (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)  

 

17. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (ไซ-มัล-เท้-เนียส-ลี่) (adv.) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน-ในเวลาเดียวกัน-ในขณะเดียวกัน    ในหลายๆ ประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

(e) cautiously    (ค้อ-ชัส)  (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)  

 

18. Most of the effects of science are really beneficial (เบน-นะ-ฟิ้ช-เชี่ยล) (a) to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์   เป็นประโยชน์-มีประโยชน์-เป็นผลดี-ซึ่งช่วยเหลือ   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

19. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ   เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาดแคลน, บกพร่อง, มีไม่พอ)

(e) defective    (ดิ-เฟ้ค-ทิฟว)  (มีข้อบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, พิการ, ขาด, เสีย)  

 

20. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ   เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว-ไม่ต้องให้ความสนใจหรือเอาใจใส่    ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) fickle    (ฟิ้ค-เคิ่ล)  (เปลี่ยนแปลงง่าย, ไม่คงเส้นคงวา, เอาแน่ไม่ได้, เหลาะแหละ, แล้วแต่อารมณ์, หลายใจ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 277)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. At midnight the train crossed the border (n) and we were in a foreign country.

(เมื่อตอนเที่ยงคืน  รถไฟได้ข้าม   พรมแดน   และเราก็ได้มาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง)  (หรือมาอยู่ต่างประเทศ  ที่ไม่ใช่ประเทศของเรา)

(a) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) edge    (ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ด้านคมของใบมีด, ความคม)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม)

(e) bridge    (สะพาน)

 

2. Minute (ไม-นิ้วท) (a) energy demands allow computers to be used in a wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart.

(ความต้องการพลังงาน   เล็กน้อยมาก-เล็กมาก-ไม่สำคัญ-สำคัญเล็กน้อย-เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว-เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ    ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

(a) considerable    (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(b) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ)

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิยูล)  (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

(d) consistent    (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(e) novel    (น้อฟ-เวิ่ล)  (ใหม่และแปลก)

 

3. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนังฟอก  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) circulates    (เซ้อ-คิว-เลท)  (หมุนเวียน)

 

4. Some experts believe that the functions (n) of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า  บทบาท-หน้าที่-ภาระกิจ-งาน-พิธี-การปฏิบัติงาน   ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ถูกแทนที่ด้วยยูทู้บ,  เว็บไซต์,  หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) burdens    (เบ๊อ-เดิ้น)  (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก)

 

5. Because poultry is as nutritious (a) as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก   บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง-ให้อาหาร    ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า,  คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตนเพิ่มมากขึ้น)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c) hard to digest    (ย่อยยาก)

(d) nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)

(e) ridiculous    (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส)  (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไม่เอาไหน, ไร้สาระ)

 

6. When she slipped in the shower, Judy was scalded (สค็อลด) (v) by the hot water.

(เมื่อเธอลื่นล้มในการอาบน้ำฝักบัว,  จูดี้ถูก  ลวก-ใช้น้ำร้อนหรือของเหลวร้อนราด-ใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อน   โดยน้ำร้อน)  (หมายถึง  น้ำร้อนจากฝักบัว) 

(a) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศสงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย, ประกาศสรรเสริญ)

(b) reproached    (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

(c) camouflaged    (แค้ม-มะ-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(d) burned with hot liquid or steam    (ถูกลวกด้วยของเหลวร้อน  หรือไอน้ำร้อน)  

(e) dispersed    (ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป)    

 

7. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น  ความสำเร็จ-การบรรลุผล   สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire   (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge   (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement   (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy   (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

(e) requisite    (เร้ค-ควะ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)  

 

8. He was the kind of man who could sew on buttons and mend (v) socks.

(เขาเป็นผู้ชายประเภทที่ว่าสามารถเย็บกระดุมและ  ซ่อมแซม-ปะ-ชุน-แก้ไข-ปรับปรุง   ถุงเท้า)

(a) wash   (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate   (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair   (ซ่อมแซม)

(d) mold   (หล่อ)

(e) renounced    (ริ-เน้านซ)  (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละบุตร, สละกรรมสิทธิ์)  

 

9. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke (v)  laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก (เรื่องตลก),  ซึ่งเป็นรูปแบบการละคร  ที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือ  เพื่อ  กระตุ้น-ก่อให้เกิด   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น,  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(e) endorse    (เอน-ดอร์ส)  (รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, เซ็นชื่อรับรอง, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน)

 

10. His extreme nervousness impeded (v) his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆ (สุดโต่ง) ของเขา   กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค    (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สกัดกั้น)

(d) fostered    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์)

(e) mollified    (ม้อล-ลิ-ไฟ)  (ทำให้อ่อนโยน, ทำให้สงบ, ปลอบ, ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ผ่อนคลายลง, บรรเทา, ระงับ)  

 

11. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)   มากมาย-ค่อนข้างมาก-ค่อนข้างใหญ่-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  (แต่)  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่า  ทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, แพร่หลาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว)

(e) opportune    (ออพ-เพอร์-ทู่น)  (เหมาะเจาะ, เหมาะสม, เหมาะพอดี, เหมาะกับเวลา, ถูกกาละ, ได้เวลา)

 

12. Sporadic (a) attacks continued throughout the night.

(การโจมตี   เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว   ดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืน)

(a) continuous    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆ หยุดๆ)

(c) frequent    (บ่อยๆ)

(d) distant    (ไกล)

(e) conspicuous    (เคิน-สปิ๊-คิว-อัส)  (เห็นได้ชัด, เห็นได้โทนโท่, เป็นเป้าสายตา, ให้เป็นที่สังเกต)

 

13. The experts reluctantly acknowledged (v) that their estimate of food costs was not accurate.

(เหล่าผู้เชี่ยวชาญ   ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   อย่างไม่เต็มใจ  ว่าการประมาณการของพวกตนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ไม่ถูกต้อง)

(a) perished    (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เน่าเปื่อย, เหี่ยวแห้ง)

(b) wailed    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admitted to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulated    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

(e) craved    (เคร้ฟ)  (อยากอย่างแรงกล้า, ปรารถนาอย่างรุนแรง)

 

14. When a husband prospers in his business, his spouse (สเพาซ) (n) benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ  คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา   ของเขา  ก็ได้รับประ โยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

(e) opportunist    (ผู้ที่ฉวยโอกาส)

 

15. One should try to pick an appropriate vocation (n) that suits him or her.

(คนเราควรพยายามเลือก  อาชีพ  ที่เหมาะสม  ซึ่งเหมาะกับเขาหรือเธอ)

(a) vacation    (การเดินทางไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน)

(b) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

(c) attire    (อะ-ไท้-เออะ)  (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(d) occupation; profession    (อาชีพ; อาชีพ, วิชาชีพ, การนับถือศาสนา)

(e) expansion    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

16. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี,  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด)

(a) a commitment   {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน, ความผูกพัน (กับงานหรือหน้าที่)}

(b) an enemy    (ศัตรู)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(e) a propaganda     (การโฆษณาชวนเชื่อ)

 

17. The whole system has to be reorganized (v) and improved.

(ระบบทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการ  จัดระบบใหม่-ปฏิรูป-ปรับปรุง   และปรับปรุงให้ดีขึ้น)

(a) overmanned    (ใช้กำลังคนมากเกินไป)

(b) overtaken    (ตามทัน, ไล่ทัน, โจมตีอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด)

(c) overhauled    (ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง)

(d) overdone    (ทำมากเกินไป, ทำเกินไป, ทำเลยเถิด)

(e) terminated    (ทำให้สิ้นสุด, ทำให้ยุติ, สิ้นสุด, ยุติ, จบลง)

 

18. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) (n) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า   ความจุ (ผู้โดยสาร)-ปริมาณความจุ-ปริมาณ-ความสามารถ-สมรรถภาพ-สติปัญญา   ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริมาณที่ว่างหรือพื้นที่ข้างใน; ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

 

19. There is a large area of swamp (สวอมพ) (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) notoriety   (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ความรู้จักกันทั่วไป  หรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

 

20. Since his business became more successful, Jim decided to extend (v) it and opened new branches in many different parts of the city.

(เพราะว่าธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น,  จิมจึงตัดสินใจ   ขยายออก-เพิ่มขึ้น-ยืดออก-แผ่ออก-กางออก-ทำให้กว้างขึ้น-ไปถึง    ธุรกิจ  และเปิดสาขาใหม่ในอีกหลายๆ ส่วนของเมือง)

(a) apologize    (ขอโทษ, ขออภัย)

(b) disprove    (พิสูจน์หักล้าง, พิสูจน์แย้ง, พิสูจน์ว่าไม่จริง)

(c) expand    (ขยาย, เพิ่ม, แผ่, ทำให้กว้างออก, ยืดออก, คลี่ออก, บาน, ขยายความ)

(d) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 276)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน   ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

(e) inevitable    (มิอาจหลีกเลี่ยงได้)

 

2. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช   ผิดธรรมดา-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ-ประหลาด   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(e) a prosperous    (เจริญรุ่งเรือง, ประสบความสำเร็จ, ร่ำรวย)

 

3. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่   มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก-ออกลูกมาก-มีผลมาก-แพร่หลาย-อุดมสมบูรณ์   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

(e) adventurous    (ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง)

 

4. Mountain ranges influence (v – n) the development of deserts by creating rain shadows.

{เทือกเขา-ทิวเขา   มีอิทธิพล-มีผลกระทบ-มีอำนาจโน้มน้าว-อิทธิพล-อำนาจชักจูง-สิ่งชักจูง-ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว    ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการก่อให้เกิดที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)}  -  (หมายถึง  กันมิให้ฝนตกเข้าไปถึงพื้นที่หลังภูเขา  ซึ่งทำให้เกิดทะเล ทรายขึ้นมาในบริเวณนั้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) proscribe    (ห้าม, ประณาม, เนรเทศ, ไล่ออก, เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง)

 

5. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง   ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำ ไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์)

 

6. After several hours, Robin abandoned his search to depart (v) for home.

(หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง,  โรบินละทิ้งการค้นหาเพื่อจะ  จากไป (กลับ)   บ้าน)

(a) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

(b) recite    (ท่อง, ท่องจำ, ท่องให้ครูฟัง, ว่าปากเปล่า, ท่องอาขยาน, อ่านออกเสียง)

(c) leave    (จากไป, จาก, ออกจาก, ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย)

(d) augment    (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) crave    (อยาก, ปรารถนาอย่างยิ่ง, ใฝ่ฝัน, อ้อนวอนขอ)

 

7. Since the disease is so contagious (คัน-เท้-เจิส) (a), it is essential to identify the carrier.

(เนื่องจากโรค  สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-แพร่กระจายได้ง่าย-มีลักษณะของโรคติดต่อ   อย่างมาก,  มันมีความจำเป็นที่ต้องระบุพาหะ  -  หรือตัวนำโรค)

(a) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) easily spread from one to another    (แพร่กระจายอย่างง่ายดาย  จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

(c) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก)

(d) indolent    (เกียจคร้าน)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ติดแน่น)

 

8. Since their interests do not coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), there is still lingering doubt in my mind whether they should enter into matrimony.

(เพราะว่าความสนใจของพวกเขาไม่   สอดคล้องต้องกัน-ตรงกัน-ลงรอยกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-เกิดขึ้นพร้อมกัน,   ยังคงมีความสงสัยไม่รู้จักหายในใจของผมว่า  เขา (ทั้ง  ๒  คน) ควรเข้าสู่พิธีสมรสหรือไม่)  (คือ  ชาย-หญิงคู่นี้มีความสนใจไม่เหมือนกัน  ผมเลยสงสัยว่า  เขาควรจะแต่งงานกันหรือไม่)  

(a) correspond exactly    (ตรงกันหรือสอดคล้องกันเป๊ะ  หรือพอดิบพอดี)     

(b) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

(c) withstand    (ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัด, กลั้น, อดกลั้น, อดทน)

(d) deteriorate    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

(e) persevere    (อุตสาหะ, บากบั่น, เพียร, ไม่ลดละ)

 

9. Her husband was always tired after doing such a strenuous (a) job. 

(สามีของเธอมักจะเหน็ดเหนื่อยอยู่เป็นประจำ  ภายหลังจากการทำงานที่   ใช้กำลังมาก-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ   เช่นนั้น)

(a) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(b) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(c) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) odious    (น่ารังเกียจ. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง. น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์)

(e) distinctive    (มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ, เด่น)

 

10. The power station produces ample (a) supplies of electricity.

(สถานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่   อุดมสมบูรณ์-พอเพียงและยังมีเหลือ-กว้างขวาง)

(a) pernicious   (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(c) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) meager (meagre)    (มี้-เกอะ)  (ขาดแคลน, น้อย, ไม่พอเพียง, ยากจน, ผอม)

 

11. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด-การตรวจสอบอย่างละเอียด-การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด    คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบ  และลงรายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล (เกี่ยวกับสิ่งนั้น) มา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

(e) contrast    {ความต่างกัน, ความตรงกันข้าม, ความตัดกัน (ของสี)}

 

12. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a)  issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม  เป็นประเด็นที่   เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา    ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

(e) antique    (แอน-ที้ค)  (โบราณ, เก่า)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  ของเก่า, โบราณวัตถุ)

 

13. My grandmother is such a forgetful person that I have to remind (v) her of everything.

(ย่าของผมเป็นคนที่ขี้ลืมมาก  จนกระทั่งผมจำเป็นต้อง   เตือนความจำ-เตือนให้ระลึกถึง-ทำให้จำได้    ท่าน (ย่า) ในทุกๆ เรื่อง)  (คือ  ต้องเตือนความจำย่าในทุกเรื่อง)

(a) warn    (เตือนสติ, เตือนให้ระวัง, แจ้งให้ทราบ)  (ความหมายไม่เหมือนกับ  “Remind”)

(b) bring to mind    (ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

(c) remember    (จำได้)

(d) relieve    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(e) defy    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

 

14. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม   รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)    กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬ  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

(e) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

 

15. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง,  แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้-การจำได้-การหวนคิด-การคิดคำนึง-การจดจำ    ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี – ความทรงจำ  -  เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  (การปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาล, การปลุกปั่นให้เป็นกบฏหรือก่อจลาจล, การแยกตัวออกเพื่อต่อต้านรัฐบาล หรือก่อความไม่สงบ)

 

16. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์,  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)  กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(e) impudent    (ทะลึ่ง, อวดดี, อวดวิเศษณ์)

 

17. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่   มั่งคั่ง-ร่ำรวย   มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) timely (a)    (เหมาะกับเวลา, เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, ทันกาลเวลา)

 

18. The interaction of heredity and environment is intimately (adv.) involved in the development of every plant and animal.   

(ปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม  เกี่ยวพันกัน   อย่างใกล้ชิด-อย่างลึกซึ้ง-อย่างสนิทสนม-อย่างคุ้นเคย-อย่างละเอียด-อย่างเป็นส่วนตัว   ในพัฒนาการของพืชและสัตว์ทุกชนิด)

(a) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมาก)

(b) closely    (อย่างใกล้ชิด)

(c) approximately    (โดยประมาณ, โดยใกล้เคียง)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ)   

(e) scandalously   (สแค้น-ดะ-เลิส-ลี่)  (น่าอาย, น่าอัปยศอดสู, อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  

 

19. The metal becomes fragile (แฟร้จ-ไจล) (a) at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ   เปราะ-หักง่าย-แตกง่าย-เสียหายง่าย-อ่อนแอ-บอบบาง   ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) substantive    (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)  

 

20. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่,  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง   ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually   (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately   (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly   (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

(e) tentatively    (เท้น-ทะ-ทิฟว-ลี่)  (ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง  ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว, ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย)    

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 275)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Highly proficient (a) athletes earn the privilege of competing in the Olympics.

(นักกีฬาที่   มีความสามารถ-มีทักษะหรือประสบการณ์   อย่างสูง  ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก)

(a) paramount    (แพ้-ระ-เมาท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) competent or skilled    (มีความสามารถ  หรือ  มีทักษะ)  

(c) conscientious    (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส)  (มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, มีเป้าหมายจริงจัง, รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(d) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, (งาน) หนัก)

(e) anonymous    (อะ-น้อ-นิ-มัส)  (ที่ไม่เผยชื่อ, (จดหมาย) ที่ไม่ลงชื่อผู้เขียน, (การบริจาค) ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม)

 

2. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท) (a).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง),  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

(e) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (บ้าๆบอๆ, เหลวไหลน่าหัวเราะ, แปลกๆ, งี่เง่าอย่างน่าหัวเราะ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, ไร้สาระ)

 

3. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิด  ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)    จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, มีอำนาจเหนือ, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

(e) flabbergasted    (แฟล้บ-บะ-แกสท)  (ทำให้ตลึงงันด้วยความประหลาดใจ, ทำให้ทั้งประหลาดใจและตกใจ, ทำให้ตลึงงัน)

 

4. His feet were so cold that there was no sensation (n) in them.

(เท้าของเขาเย็นมากจนกระทั่ง  ไม่มี  ความรู้สึก   ในมัน (เท้า) เลย)

(a) pain    (ความเจ็บปวด)

(b) feeling    (ความรู้สึก)

(c) reaction    (ปฏิกิริยา)

(d) fracture    (การแตก, การหัก, รอยแตก)

(e) fury    (ฟิ้ว-รี่)  (ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง-ดุเดือด, คนที่โมโหร้าย-ดุร้าย)

 

5. The major function of the kidneys is the excretion (n) of metabolic wastes and excess substances through the formation of urine.

(หน้าที่หลักของไต  คือ  การกำจัด-การขับถ่ายออก-สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกเป็นของเสีย   ของเสียจากกระบวนการเผาผลาญและสสารส่วนเกิน (ในร่างกาย)  ผ่านทางการสร้างน้ำปัสสาวะ)

(a) collection    (การเก็บรวบรวม, การสะสม)   

(b) elimination    (การกำจัด, การทำลาย, การขับออก, การขับไล่, การลบทิ้ง)

(c) derivation    (การได้รับมา)

(d) manifestation    (การแสดง, การปรากฏ, การแห่แหน)

(e) uprising    (การกบฏ, การจลาจล, การปฏิวัติ, การลุกขึ้น-ลอยขึ้น-ตื่นขึ้น-ตั้งขึ้น)

 

6. Nobody ever thought she would assault (อะ-ซ้อลท) (v) a police officer and then run away.

(ไม่มีใครเคยคิดว่า  เธอจะ  ทำร้าย-จู่โจม-โจมตี-วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือโกรธเคือง    เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีไป)

(a) attack    (ทำร้าย, จู่โจม, เล่นงาน, โจมตี, เข้าตี, ข่มขืน)

(b) rape    (ข่มขืน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) extol    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) interrogate    (ซักถาม, ซักไซ้, ไต่สวน)

 

7. She is a hospitable and gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) person who likes to make friends with the people she meets.

(เธอเป็นบุคคลที่ชอบต้อนรับแขกและ   ชอบเข้าสมาคม-ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-(สัตว์) ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม-ที่จับกันเป็นกลุ่ม    ผู้ซึ่งชอบผูกมิตรกับผู้คนที่เธอพบเจอ)

(a) sociable    (ชอบเข้าสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) meticulous    (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

(c) ill-tempered    (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

(d) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)

(e) odd    (ออด)  (แปลกๆ, ชอบกล)

 

8. Mr. Collins is known as a sensible and impartial (a) judge.

(มิสเตอร์คอลลินส์เป็นที่รู้จักกันในฐานะ (หรือ ว่าเป็น) ผู้พิพากษาที่ฉลาดในการตัดสินใจและ   ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ)

(a) biased    (ลำเอียง, มีอคติ)

(b) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ดีพอใช้, ปานกลาง, มาก, ใหญ่พอสมควร, สะอาด, สวยงามไม่มีจุดด่างพร้อย, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม)

(d) prominent    (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, โผล่ออก, ยื่นออก)

(e) adept    (อะ-เด๊พท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

9. All participants were supposed to give a candid (a) opinion.

(ผู้เข้าร่วม (ประชุม, สัมมนา, งาน) ทุกคน  ได้รับการคาดหวังให้ความเห็นที่   เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-ปราศจากอคติ-ซื่อตรง-เป็นธรรม)

(a) controversial    (ที่ยังโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(b) untruthful    (ไม่เปิดเผยความจริง, ไม่พูดความจริง)

(c) favorable    (เอื้ออำนวย, เห็นด้วย, เป็นที่โปรดปราน, เป็นที่นิยมชมชอบ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(d) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่แอบแฝง, ด้วยน้ำใสใจจริง, ไม่อ้อมค้อม)

(e) impudent    (อิ๊ม-พิว-เด้นท)  (หมื่นทะลึ่ง, โอหัง, อวดดี, อวดวิเศษณ์, ยโส)

 

10. Jack is a pious (ไพ้-เอิส) (a) and single man who lives alone in a downtown apartment.  

(แจ๊คเป็นผู้ชายที่   เคร่งศาสนา-มีศรัทธา   และยังโสด  ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์ในตัวเมือง)

(a) ignorant    (โง่, เขลา, ไม่รู้, ไม่ทราบ)

(b) merciful    (มีเมตตากรุณา)

(c) devout or religious    (ธรรมะธัมโม-มีใจศรัทธาเลื่อมใส  หรือ  เคร่งศาสนา)

(d) immoral    (ไร้ศีลธรรม, ผิดศีลธรรม, เลว, เสเพล)

(e) imperious    (อิม-พี้-เรียส)  (ซึ่งวางอำนาจ, แสดงอำนาจ, ซึ่งใช้อำนาจบังคับ, เย่อ หยิ่ง, ยโส, วางภูมิ)

 

11. Despite his effort to combat his fear of height, the alarming speed at which the roller coaster plunged downhill terrified (v) Peter.

(ทั้งๆ ที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับความกลัวความสูง,  ความเร็วที่น่ากลัวขณะที่รถไฟเหาะกระโจนลงมาตามรางที่ลาดลง   ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก-ทำให้สยองขวัญ   แก่ปีเตอร์)

(a) thrilled    (ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้เร้าใจ, ทำให้เสียวซ่าน)

(b) infuriated    (ทำให้โกรธอย่างมาก)

(c) perplexed    (ทำให้งง, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่งยากใจ)

(d) scared   (ทำให้ตกใจ, ทำให้อกสั่นขวัญหาย)

(e) eroded    (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

 

12. In certain parts of the world, women are considered inferior (a), and are therefore not granted equal rights as men.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้หญิงถูกถือว่า  ด้อยกว่า-แย่กว่า-(คุณภาพ) เลวกว่า  และ  ดังนั้น  มิได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนผู้ชาย)

(a) superior    (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) second-rate; insignificant    (อันดับสองหรือรอง-ด้อยคุณภาพ; ไม่สำคัญ)

(c) glamorous    (มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ, ที่ทำให้หลงใหล, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

(d) isolated    (แยกตัวออกมา, ปลีกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างไกล)

(e) penitent    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

 

13. Jimmy was dismissed (v) because he had leaked confidential company information to the press.

(จิมมี่ถูก  ไล่ออกจากงาน-เลิก-บอกให้เลิกแถว-ไม่รับฟ้อง-ยกฟ้อง   เพราะว่าเขาได้ทำให้ข้อมูลของบริษัทซึ่งเป็นความลับ  รั่วไหลไปสู่หนังสือพิมพ์)

(a) nominated    (เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ)

(b) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) fired    (ไล่ออก, เลิกจ้าง, ยิง, ปล่อยขีปนาวุธ, จุดไฟ, ใส่เชื้อเพลิง, ทำให้ร้อน, เผาไหม้, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้นอารมณ์, ทำให้ระเบิด)

(d) reiterated    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(e) scoffed    (พูดเยาะเย้ย, ล้อเลียน, เสียดสี)

 

14. The government’s reassurances have done nothing to quell (v) the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ   ความสงสัย (ความฉงน) ของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

(e) convene    (ชุมนุมกัน, เรียกประชุม)

 

15. The sport of wrestling tests nimbleness (n), strength, and stamina.

(กีฬามวยปล้ำทดสอบ  ความแคล่วคล่องว่องไว-ความเฉียบแหลม-ความฉลาด,   พละกำลัง,  และความแข็งแรงทรหด)

(a) courage    (ความกล้าหาญ)

(b) intelligence    (ความเฉลียวฉลาด, สติปัญญา)

(c) agility    (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

(d) confidence    (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ)

(e) incoherence    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นซ)  (ความไม่เข้ากัน, ความไม่ปะติดปะต่อ, ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน, การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน)

 

16. Living in the vicinity (n) of New York, we were near many museums.

(อาศัยอยู่ใน  บริเวณใกล้เคียง-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง   เมืองนิวยอร์ก,  พวกเราอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)  (คือ  มีพิพิธภัณฑ์จำนวนมากในนิวยอร์ก)

(a) suburb    (ซับ-เบิร์บ)  (ชานเมือง, รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) neighborhood; region near a place    (ละแวกบ้าน, บริเวณข้างเคียง, ย่าน, บริเวณ, ถิ่น;  บริเวณใกล้เคียงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง)

(d) heart    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(e) panorama    (ทัศนียภาพทั้งหมด, ภาพที่กว้างมาก, ภาพกว้างที่เปิดให้ดูทีละส่วน, ภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, การสำรวจอย่างละเอียด)

 

17. Following the weather report of the approaching tempest (n), we were prompted to seek immediate shelter.

(ภายหลังจากรายงานอากาศเรื่อง  พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน, หิมะ, ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย   ที่กำลังใกล้เข้ามา,  เราได้ถูกกระตุ้นให้เสาะหาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ๆ)

(a) violent storm with much wind; a violent disturbance    (พายุจัดที่มีลมแรง; ความปั่นป่วน-วุ่นวายอย่างรุนแรง)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) blizzard    (พายุหิมะ)

 

18. His face showed no sign of fatigue (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ  ความเหนื่อยล้า-อ่อนเพลีย   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา    คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) indifference    (ความเฉยเมย, ความเมินเฉย, การขาดความสนใจ, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)

 

19. A variety of animals once roamed (โรม) (v) our land.

(สัตว์จำนวนมากมายหลายชนิด  ครั้งหนึ่งเคย  ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย-เดินเตร่   บนผืนแผ่นดินของเรา)  (บัดนี้ไม่มีแล้ว)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) wandered    (ว้อน-เดอะ)  (ท่องเที่ยว, เดินเตร่, เตร็ดเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไปในแนวทางที่ไม่แน่นอน)

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) justified    (ให้เหตุผลที่ดีสำหรับพิสูจน์ว่าถูกต้อง, แสดงว่าเป็นการสมควร  หรือเหมาะสมแล้ว)

 

20. The machines of the twentieth century surely surpass (v) those of earlier times.

(เครื่องจักรกลในศตวรรษที่  ๒๐  แน่นอนเลยว่า  เหนือกว่า-ดีกว่า-เลย-ล้ำ-เกิน-ข้าม   เครื่องจักรกลในสมัยก่อนหน้านั้น)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) exhaust    (เอก-ซ้อสท)  (ทำให้หมดกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย, ใช้หมด, ทำให้หมด, สูบหรือดูดออกหมด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 274)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The young man was so bashful (a) that he did not speak to the pretty girl.  

(ชายหนุ่มคนนั้น   อาย-เหนียมอาย-กระดาก-ประหม่า-ขวยเขิน   มากเสียจนกระทั่ง  เขาไม่พูดกับเด็กหญิงสาวสวยคนนั้น

(a) shy    (ขี้อาย, อาย, เหนียมอาย, ขี้ประหม่า, ขี้ตื่น, ตกใจง่าย, ขี้ขลาด, ใจฝ่อ)

(b) haughty    (ฮ้อท-ที่)  (หยิ่งยโส, โอหัง, อวดดี, จองหอง)

(c) moribund    (ม้อ-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่)

(d) upset    (ถูกก่อกวน, สับสน, ว้าวุ่น, ใจไม่สงบ, ยุ่งเหยิง)

(e) detrimental    (เดท-ทริ-เม้น-เทิ่ล)  (เป็นภัย, เป็นอันตราย, ทำให้เสียหาย)

 

2. The officer compelled (v) the suspect to wait at the scene of the crime.  

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ   บังคับ-ใช้วิธีบังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ต้อน   ผู้ต้องหา (ผู้ต้องสงสัย)  ให้รออยู่ที่สถานที่เกิดอาชญากรรม)

(a) beseeched    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

(b) inspired    (ดลใจ, เร้าใจ, ปลุกปั่น, กระตุ้น, ผลักดัน, ทำให้เกิด, หายใจเข้า)

(c) tortured    (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่กายและจิตใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(d) forced     (บังคับ, ผลักดัน, ใช้กำลัง, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)  (“Force”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อนุภาพ, อำนาจจูงใจ, กองทัพ, อำนาจจิต, พลังจิต)

(e) traversed    (แทร้ฟ-เวิร์ส)  (เดินข้าม, ข้าม, เดินขึ้นลงข้ามเขา, ตัดผ่าน, ผ่าน, ตัดทะลุ, ขวาง, ขัดขวาง)

 

3. The water trickles (v) over the edge of the basin.

(น้ำ   หยด-หยดติ๋งๆ-ไหลเป็นหยด   อยู่เหนือขอบอ่างล้างหน้า-อ่างน้ำ)

(a) pours rapidly    (เท-ริน-หลั่งอย่างรวดเร็ว)

(b) floods   {(น้ำ) ท่วม, (ข้อมูลข่าวสาร) ท่วมท้น}

(c) rushes    (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

(d) drips steadily    (ไหลเป็นหยดอย่างสม่ำเสมอ)

(e) scolds    (ด่า, ตำหนิ, ดุ)

 

4. The scientist thought he had solved a huge riddle (n) of the universe.   

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคิดว่าเขาได้คลี่คลาย   ปริศนา-สิ่งที่ทำให้ฉงน-คำปริศนา-บุคคลที่เป็นปริศนา-ปัญหา-คำถามที่ทำให้งง   ของจักรวาล)

(a) peril    (อันตราย, ภัย)

(b) generosity    (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

(c) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

(d) recklessness    (ความสะเพร่า, ความประมาท)

(e) phobia    (โฟ้-เบีย)  (ความกลัว, โรคกลัว)

 

5. There is a flaw (n) in this cloth, but it is a tiny one.

(มี   รอยตำหนิ-จุดด่างพร้อย-ข้อบกพร่อง-รอยร้าว-มลทิน-ช่องโหว่    ในผ้าชิ้นนี้,  แต่มันเล็กนิดเดียว)

(a) feature    (หน้าตา, ลักษณะโฉมหน้า, ภูมิประเทศ, ลักษณะเฉพาะ, รูป, แบบ, หนังจริง (ไม่รวมหนังตัวอย่าง)

(b) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง, ปมด้อย)

(c) fame    (ชื่อเสียง)

(d) remedy    (ยา, สิ่งที่ช่วยเยียวยาหรือแก้ไข)

(e) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

 

6. Her adviser gave her a sensible (a) suggestion. 

(อาจารย์ที่ปรึกษาของเธอให้คำแนะนำที่   ฉลาด-มีเหตุผล-มีไหวพริบ    แก่เธอ)   

(a) significant    (สำคัญ)

(b) delectable    (อร่อย)

(c) imaginative    (ช่างคิด, ช่างจินตนาการ)

(d) reasonable    (มีเหตุผล, เหมาะสม, พอสมควร, ไม่แพงเกินไป, ราคาพอสมควร)

(e) valiant    (กล้าหาญ)

 

7. He is such an arrogant (a) man that he won’t talk to poor people.

(เขาเป็นคนที่  หยิ่ง-ยโสโอหัง-จองหอง   มากจนกระทั่ง  ไม่ยอมพูดคุยกับคนยากคนจน)

(a) proud    (ลำพองใจ, ถือดี, มีทิฐิ, ภูมิใจ, สง่างาม)

(b) busy    (มีงานยุ่ง)

(c) obese    (อ้วนมาก)

(d) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอาการเอางาน)

(e) frugal    (ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ราคาถูก, มีค่าเล็กน้อย)

 

8. The Mississippi River is one of the principal (a - n) rivers of America.

(แม่น้ำมิสซะซิพีเป็นหนึ่งในแม่น้ำสาย   หลัก-สำคัญที่สุด-อันดับหนึ่ง-อันดับแรก-รายใหญ่-เงินต้น-ต้นทุน-ครูใหญ่-ตัวการสำคัญ   ของอเมริกา)

(a) long    (ยาว)

(b) hazardous    (มีอันตราย)

(c) winding    (ไว-ดิ้ง)  (คดเคี้ยว)

(d) main    (สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ส่วนใหญ่, มีกำลังมาก)

(e) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ,กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

 

9. It is vital (a) to keep an accurate record of every transaction.

(มัน   จำเป็นสำหรับชีวิต-จำเป็น-สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-เกี่ยวกับความเป็นความตาย-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง   ที่จะต้องเก็บรักษาประวัติ (หรือบันทึก) ที่ถูกต้องของการทำธุรกรรมทุกชนิด)

(a) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

(b) insignificant    (ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป)

(c) excessive    (มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

(d) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดันทุรัง)

(e) impervious    (ไม่สะดุ้งสะเทือน, ไม่หวั่นไหว, ไม่รู้สึกรู้สา)

 

10. They are minorities whose suffering cannot be alleviated (อะ-ลิ-วิ-เอท) (v) in the present social systems.

(พวกเขาเป็นคนกลุ่มน้อย  ผู้ซึ่งความเดือดร้อน-ทุกข์ยากของตน  ไม่สามารถได้รับการ   บรรเทา-ทำให้น้อยลง    ในระบบสังคมปัจจุบัน)

(a) relieved    (บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

(b) allocated    (จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ)

(c) admonished    (ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม)

(d) victimized    (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้สังเวย)

(e) enchanted    (เอ็น-แช้นท)  (ทำให้หลงใหล, ทำให้ติดอกติดใจ, ทำให้เคลิบเคลิ้ม)

 

11. The detective accumulated (อะ-คิ้ว-มิว-เลท) (v) evidence to catch the thief.

(นักสืบ   สะสม-เพิ่มพูน-รวบรวมจนมีจำนวนมากขึ้น   หลักฐานเพื่อจับตัวขโมย)

(a) adored    (รักใคร่, บูชา, นิยม, ยกย่อง)

(b) canceled    (ยกเลิก)

(c) assembled    (อะ-เซ้ม-เบิ้ล)  (รวบรวม, ชุมนุม, นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบ)

(d) reproached    (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ตำหนิ)

(e) enslaved    (เอ็น-สเล้ฟ)  (ทำให้ตกเป็นทาส, ทำให้ลุ่มหลงอย่างหนัก)   

 

12. The company disseminates (v) information to its customers through the company’s website and various kinds of media.

(บริษัท   เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข่าวสารไปยังลูกค้า  โดยทางเว็บ ไซต์ของบริษัทและสื่อหลายชนิด)

(a) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(b) spreads    (ทำให้กระจาย, แพร่, เผยแพร่, กระจาย, กาง, คลี่, ปู (เสื่อ), ละเลง, ทา, แยกออก, ยืดออก, ลาม, ซึม)

(c) obtains    (ได้รับ)

(d) follows up    (ติดตาม)

(e) tempts    (ล่อ, ยั่วยวน, ชวนใจ, ชักนำ, โน้มน้าว, ดึงดูด)

 

13. The government is determined to accelerate (v) the construction project and complete it before Christmas.

(รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะ   เร่งรัด-เร่งให้เกิดขึ้น-เพิ่มขึ้น-ก่อให้เกิด   โครงการก่อสร้าง  และทำมันให้แล้วเสร็จก่อนคริสต์มาส)

(a) slow down    (ทำให้ช้าลง)

(b) resume    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

(c) speed up    (เร่ง, ทำให้เร็วขึ้น)

(d) prohibit    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(e) magnify    (แม็ก-นะ-ไฟ)  (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

 

14. She made a cry that mingled (v) fright with surprise.

(เธอส่งเสียงร้องซึ่ง  ผสม-ปน-รวมกัน-ประสาน-เข้าร่วม   ความตกใจกลัวกับความประหลาดใจ)  (คือ  เสียงร้องที่รวมความตกใจไว้กับความประหลาดใจ)

(a) distinguished    (บอกความแตกต่าง, แยกความแตกต่าง)

(b) damaged badly    (ทำให้เสียหายอย่างมาก)

(c) mixed or blended    (ผสม-ปน  หรือ  คลุกเคล้า)

(d) indicated    (บ่งชี้, บ่งบอก)

(e) assaulted    (เออะ-ซ้อลท)  (จู่โจม, โจมตีอย่างรุนแรงและไม่คาดหวัง)

 

15. Reference books are usually alphabetically arranged so that the reader can expeditiously (adv.) find specific information.

(หนังสืออ้างอิงโดยปกติแล้วจะเรียงตามลำดับตัวอักษร  เพื่อที่ว่าผู้อ่านจะสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะทางได้   อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว)

(a) accurately    (อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ)

(b) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(c) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) intentionally    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ)

(e) gravely    (อย่างร้ายแรง, อย่างรุนแรง, อย่างสำคัญ, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างขึงขัง, อย่างวิกฤติ, อย่างเศร้าซึม)

 

16. The inventor hopes to modify (v) his original design to increase the efficiency of the machine.

(นักประดิษฐ์หวังที่จะ   เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-แปร-ปรับปรุง   (การออก) แบบดั้งเดิมของตน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

(a) develop    (พัฒนา)

(b) produce    (ผลิต)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(e) astonish    (แอส-ท้อ-นิช)  (ทำให้ประหลาดใจ)

 

17. In severe cases a Malaria attack usually begins with chills, which become increasingly intense (a).

(ในกรณีรุนแรง  การจู่โจมของไข้มาลาเรียมักเริ่มต้นด้วยการหนาวสะท้าน  ซึ่งจะ  เข้ม ข้น-รุนแรง-เร่าร้อน-หนาแน่น-ลึกซึ้ง   เพิ่มมากขึ้น)

(a) frequent    (บ่อยๆ)

(b) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(c) harmful    (มีอันตราย)

(d) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

(e) fraudulent    (ฟร้อ-จิว-เลิ่นท)  (ฉ้อโกง, ฉ้อโกงอย่างผิดกฎหมาย, ต้มตุ๋น-หลอก ลวง)

 

18. He finally succumbs (ซะ-คั่ม) (v) to the temptation to have another drink.

(ในที่สุด  เขาก็  ยอม-ยอมจำนน-ตกอยู่ในอำนาจ-เชื่อฟัง-ได้รับโรคหรือบาดแผล-แก่-ตาย    ต่อความเย้ายวนให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง)  (คือ  ยอมแพ้ความเย้ายวน  จนต้องดื่มอีกแก้วหนึ่ง)

(a) fabricates    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

(b) butchers    (บุ๊ช-เช่อะ) (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย)

(c) capitulates    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

(d) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(e) withers    (วิธ-เธอะ)  (เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, หดเหี่ยว, หด, ย่น, ร่วงโรย, (สี) จางลง, เน่าเปื่อย, อับเฉา, ทำให้เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-อับเฉา-หมดกำลัง-ตายไป)

 

19. Typically, children from a wealthy family never anticipate (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (v) numerous difficulties in their life.  

(โดยทั่วไป  เด็กๆ จากครอบครัวที่ร่ำรวย  ไม่เคย   คาดหวัง-คาดคะเน-คาดการณ์-มุ่งหวัง-ทำนาย   (ว่าจะพบ) ความยากลำบากมากมายในชีวิตของพวกตน)

(a) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

(b) expect    (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า)

(c) create    (สร้าง)

(d) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) smash    (สแม้ช)  (ตีอย่างแรง, ตีจนแตกละเอียด, ชน-เหวี่ยง-ขว้าง-โยนอย่างแรงจนแตกหัก, ทำลายอย่างยับเยิน, ทำให้พ่ายแพ้อย่างยับเยิน, ตบลูกบอลหรือลูกขนไก่อย่างแรงข้ามเน็ต)

 

20. An illiterate (อิ-ลิ้ท-เทอะ-ริท) (a) person is an example of underprivileged people.   

(บุคคลที่   ไม่รู้หนังสือ-อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    เป็นตัวอย่างของคนด้อยโอกาส)

(a) unreasonable    (ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล)

(b) stupid    (โง่บัดซบ)

(c) unable to read and write    (ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ)

(d) unable to make a sound decision    (ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

(e) voluminous    (วะ-ลุ้ม-อิ๊-นัส)  (มากมาย, ใหญ่โตมโหฬาร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 273)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The hunter tried to feign (เฟน) (v) death until the bear left and caused no harm to him.  

(นายพรานพยายาม   แสร้งทำ-แกล้งทำ    เป็นตาย  จนกระทั่งหมีจากไป  และไม่ได้ทำอันตรายกับตัวเขา)

(a) dread    (เดรด)  (หวั่นกลัว, เกรงกลัว, ลังเลที่จะทำ, ความหวาดกลัว-เกรงกลัว-เกรงขาม)

(b) flee    (หนี, หลบหนี)

(c) pretend    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง, อ้างสิทธิ)

(d) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยาก)

(e) tempt    (ล่อ, ยั่วยวน, ชวนใจ, ชักนำ, โน้มน้าว, ดึงดูด)

 

2. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) about politics are sometime caused by politicians’ widespread corruption.  

(ความไม่สนใจ-ความไม่กระตือรือร้น-การไร้อารมณ์-ความไม่เป็นห่วง   ของประชาชน  เกี่ยวกับการเมือง  บางครั้งเกิดขึ้นจากการทุจริตที่แพร่ไปทั่วของนักการเมือง)           

(a) awareness    (ความตระหนักรู้, ความรู้ตัว, ความรู้สึกตัว, การรู้)

(b) curiosity    (คิว-ริ-ออส-ซิ-ที่)  (ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ความแปลก, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ)

(c) indifference    (ความไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความไม่แยแส)

(d) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(e) propaganda    (โพร หรือ พรอพ-พะ-แก๊น-ดะ)  (การโฆษณาชวนเชื่อ)

 

3. A confession of this nature would bewilder (บิ-วิ้ล-เดอะ) (v) and perhaps anger some of my Chinese friends.

(คำสารภาพในลักษณะนี้จะ   ทำให้งงหรือสับสน-ทำให้ยุ่งใจ-ทำให้ลำบากใจ    และสร้างความโกรธเคือง  ให้กับเพื่อนชาวจีนของผมบางคน)  (คือ  ทำให้เพื่อนชาวจีนงงหรือสับสน  และโกรธ)

(a) depress    (ทำให้หดหู่ใจ, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง, กดต่ำ, ยับยั้ง)

(b) implement    (ลงมือทำ, ดำเนินการ, ปฏิบัติให้ลุล่วง)

(c) intimidate    (ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม)

(d) perplex    (ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่งยากใจ)

(e) horrify    (ฮ้อ-ระ-ฟาย)  (ทำให้สยดสยอง, ทำให้ตกใจและขวัญเสีย)

 

4. The champion will have to confront (คัน-ฟรั้นท) (v) his formidable opponent in the ring soon.

(แชมเปี้ยนจำเป็นจะต้อง   เผชิญหน้ากับ-พบกับ    คู่ต่อสู้ที่น่ากลัว (เอาชนะได้ยาก) ของตนบนเวที (มวย) ในเร็วๆ นี้)  (คือ  ต้องชกกับคู่ต่อสู้)

(a) confuse    (ทำให้งงหรือสับสน, ทำให้วุ่นวาย)

(b) encounter    (เผชิญหน้า, ปะทะ, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ)

(c) berate    (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(d) admonish    (เตือน, ตักเตือน, ว่า, ตำหนิ)

(e) dismay    (ทำให้สลดใจและตกใจ, ทำให้หดหู่, ทำให้ใจหาย, ทำให้อกสั่นขวัญหาย)  (มักมีเรื่องความผิดหวังปนอยู่ด้วยมาก)

 

5. It was a superb (ซู-เพิ้ร์บ) (a) performance of the year and was awarded an outstanding performance award voted by the audiences.  

(มันเป็นการแสดงที่   ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม-มากมาย-ใหญ่ยิ่ง-โอ่อ่า-สง่างาม    แห่งปี  และได้รับรางวัลการแสดงดีเด่น  ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ชม)

(a) outstanding    (โดดเด่น-มีชื่อเสียง, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้าง, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) excellent     (ดีเด่น, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม)

(d) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์)

(e) captivating    (น่าหลงใหล, จับใจ, ดึงดูดใจ, น่าประทับใจ, น่าติดใจ)

 

6. It was an obscure (ออบ-สเคี่ยว) (a) statement given by the country’s prime minister.  

(มันเป็นคำพูดที่   คลุมเครือ-ไม่ชัดเจน-มืดมัว-มืดมน-มัว-ไม่มีชื่อเสียง-ห่างไกล-ไกลลิบลับ    ซึ่งกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศ)

(a) boring    (น่าเบื่อ)

(b) unclear    (ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ชัดถ้อยชัดคำ, ขุ่น, ไม่ใส, ไม่ใสสะอาด, ไม่สว่าง, เข้าใจยาก, ไม่เปิดเผย)

(c) impressive    (น่าประทับใจ)

(d) courteous    (เค้อ-เทียส)  (มีมารยาท, สุภาพ, มีความเอื้อเฟื้อ, มีอัธยาศัย)

(e) ashamed    (อะ-เช่มด)  (ละอายใจ)

 

7. He is an adroit (อะ-ดร้อยท) (a) speaker who always convinces most people he talks to.   

(เขาเป็นผู้พูดที่   คล่องแคล่ว-ชำนาญ    ผู้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาพูดคุยด้วยเชื่อเสมอ)  (คือ  เชื่อในสิ่งที่เขาพูด)

(a) skillful    (คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ช่ำชอง, มีฝีมือ, มีความสามารถ)

(b) dull    (ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ)

(c) awkward    (งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง, อึดอัดใจ, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(d) rapid    (รวดเร็ว)

(e) mean    (มีน)  (ใจแคบ, ขี้เหนียว, ต่ำช้า, หยาบช้า, น่าทุเรศทุรังมาก)

 

8. His cap was as indispensable (a) to him as the nose on his face.

(หมวกแก๊ปของเขา  สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้   สำหรับเขา  เท่าๆ กับจมูกบนใบหน้าเขา)

(Indispensable  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

(a) adequate    (พอเพียง)

(b) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(c) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

(e) maximum    (มากที่สุด, สูงสุด)

 

9. He owed colossal (a) sums of money to the bank.

(เขาเป็นหนี้เงินจำนวน   มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมาก   แก่ธนาคาร)

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic    (มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์, ใหญ่โตผิดปกติ)

(e) meager (meagre)    (มี้-เกอะ)  (ขาดแคลน, น้อย, ไม่พอเพียง, ยากจน, ผอม)

 

10. The conspirators plotted their sordid (ซ้อร์-ดิด) (a) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด  วางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่   ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม    ที่การประชุมแบบลับๆ หลายครั้ง  ณ  โกดังที่ถูกทิ้งร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ, กระจัดกระจาย, บางตา) 

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)

 

11. The umpire  (อั๊ม-ไพ-เออะ)  was adamant (แอ๊ด-ดะ-แม่น) (a) about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)   ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง   เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน) 

(b) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

(c) inflexible    (ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว, งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)

(d) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้า ใจยาก, เป็นปริศนา, มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน, มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน, ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง) 

(e) senile   (ซี้-ไนล)  (แก่, ชรา, สูงอายุ, เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

 

12. Some medications cause drowsiness (เดร๊า-ซิ-เนส) (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด   ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม    และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness    (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) viciousness    (วิ้ช-เชิส-เนส)  (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเสื่อมทราม, ความเลวทราม, ความดุร้าย, ความร้ายกาจ, ความผิดพลาด, ความบกพร่อง)   

 

13. They performed (v) a scientific experiment.

(พวกเขา   ดำเนินการ-กระทำ-ปฏิบัติ-แสดง-บรรเลง   การทดลองทางวิทยาศาสตร์)

(a) talked over    (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) designed    (ออกแบบ)

(c) carried out    (ดำเนินการ, ลงมือทำ)

(d) postponed    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) lampooned    (ถากถาง, เยาะเย้ย, เหน็บแนม, เสียดสี)

 

14. What was the exact (a) time when the accident took place?

(เวลาที่   แน่นอน-พอดิบพอดี-ตรงเผง    เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น  คือเวลาใด)  (คือ  อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาใด)

(a) approximate    (ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง)

(b) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (แน่นอน, พอดี, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน)

(c) supposed    (คาดคะเน, คาดการ)

(d) lengthy    (ยาว, ยาวนาน)

(e) offensive    (ที่น่ารังเกียจ, น่าขุ่นเคือง, ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, ไม่พอใจ, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ)

 

15. His ambition (n) is to be the best tennis player in the world.

(ความทะเยอทะยาน-ความปรารถนาอันแรงกล้า-ความมักใหญ่ใฝ่สูง   ของเขา  คือ  เป็นนักเทนนิสที่มีฝีมือดีที่สุดในโลก)

(a) interest    (ความสนใจ)

(b) choice    (ทางเลือก, การเลือก)

(c) anticipation    (การคาดหวัง, การทำนาย)

(d) aspiration    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, การหายใจ)  (“Aspiration”  มาจากกริยา  “Aspire”  =  “ต้องการ”   และกริยา  “Aspirate”  =  “หายใจ”)

(e) whim    (ความคิดชั่วแล่น, ความคิดเพ้อฝัน)

 

16. The wedding was expected to be in May, but now it has been put off (v) until July.

(การแต่งงานได้รับการคาดหวังว่าเป็นในเดือนพฤษภาคม  แต่ขณะนี้  มันได้ถูก   เลื่อนออกไป-ผัดเวลาออกไป    จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม)

(a) cancelled    (ยกเลิก)

(b) delayed    (ล่าช้า)

(c) postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับปรุง)

(e) vacillated    (แวส-ซิล-เลท)  (สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, โยกไปโยกมา, ส่ายไปส่ายมา)

 

17. When you feel irritated (a), you are angry.

(เมื่อคุณรู้สึก   โมโห   คุณโกรธ)

(a) sensational    (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัสหรือตื่นเต้น, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่)  

(b) bothered    (ถูกรบกวน, ถูกก่อกวน, ถูกทำให้ยุ่งใจ)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก)

(d) exasperated    (โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) shrewd    (ชรูด)  (ฉลาด, หลักแหลม, มีเชาวน์ไว, มีวิจารญาณและสามัญสำนึกดีมาก)

 

18. While I am on holiday, ring me at my home only if there are urgent (a) messages for me.

(ขณะที่ผมหยุดพักผ่อน,  ให้โทรศัพท์ไปที่บ้านของผม  เฉพาะเมื่อมีข่าวสาร   เร่งด่วน-รีบด่วน-เร่งรีบ-ฉุกเฉิน-เร่าร้อน    สำหรับผมเท่านั้น)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) compelling    (รีบด่วน, เร่งด่วน, ซึ่งบีบบังคับ)

(c) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(d) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(e) accessible    (เข้าถึงได้, สามารถเข้าถึงได้)

 

19. The actress said that her favorite forms of recreation (n) were swimming and playing badminton.

(นักแสดงหญิงกล่าวว่า  รูปแบบที่โปรดปรานของ   การสันทนาการ-การพักผ่อนหย่อนใจ   ของเธอ  คือ  การว่ายน้ำและเล่นแบดมินตัน)

(a) survival    (การอยู่รอด, การรอดชีวิต)

(b) research    (การวิจัย)

(c) abhorrence    (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(d) relaxation    (การผ่อนคลายอารมณ์, การพักผ่อนหย่อนใจ, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน, การผ่อนผัน)

(e) disgrace    (ดิส-เกรส)  (การเสียหน้า, การขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, ความอัปยศอดสู, การถอดถอนยศ, เรื่องที่อับอายขายหน้า)

 

20. The fact that she had not arrived by midnight agitated (แอ๊จ-จิ-เทท) (v) her parents.

(ข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอยังมาไม่ถึง (บ้าน) เมื่อตอนสองยาม   รบกวน-ทำให้ไม่สงบ-ทำให้ปั่นป่วน    พ่อแม่ของเธอ)  (คือ  ลูกยังไม่กลับบ้านตอน    ยาม  ทำให้พ่อแม่ไม่สงบ-ปั่นป่วน (ใจ)  หรือ  รบกวนใจพ่อแม่)

(a) inundated     (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)  

(b) exhausted     (เอก-ซ้อสท)   (ใช้หมด, ทำให้หมดไป, สูบหรือดูดออกหมด, ทำให้หมดกำลังหรืออ่อนเพลีย) 

(c) scared     (ทำให้ตกใจ, ทำให้อกสั่นขวัญหาย) 

(d) disturbed     (รบกวน, กวน, ทำให้ไม่เป็นสุข, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้เป็นทุกข์, ก่อกวน, ทำให้ยุ่งใจ, ทำให้ลำบากใจ) 

(e) acknowledged    (ยอมรับ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 272)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The dictator was determined to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) his unruly people with imprisonment.

(เจ้าจอมเผด็จการมุ่งมั่นที่จะ  ขู่-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   ประชาชนที่ไม่สามารถปกครองได้ (ควบคุมไม่อยู่, ดื้อรั้น) ของเขา  ด้วยการ (จะ) จับขังคุก)   

(a) dodge    (ด๊อจ)   (หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง (อย่างเจ้าเล่ห์), หลอกลวง, ต้มตุ๋น, บอกปัด, หลีก, หักเลี้ยว, เปลี่ยนทิศอย่างฉับพลัน, เซ, เอียง) 

(b) harass    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

(c) belabor    (บิ-เล้-เบอะ)   (ทำ – พูด – ซ้ำๆ หรือในปริมาณที่มากเกินไปจนไร้สาระ, พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ, ถกเถียง, กล่าวหา, เหยียดหยาม) 

(d) beleaguer    (บิ-ลี้-เกอะ)  (รบกวน, รังควาญ, ทำให้โกรธ, โอบล้อม, โจมตี, ล้อมรอบ, โอบตี, ล้อมรอบด้วยกองทหาร, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง  หรือความลำบาก)  

(e) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้กลัว, คุกคาม)

 

2. The spy had inserted several forged documents among the authentic (a) ones.

(สายลับได้สอดใส่เอกสารปลอมจำนวนมากเข้าไปในเอกสาร   แท้จริง-ของแท้-ไม่ใช่ของปลอม-น่าเชื่อถือ)

(a) perverse    (เพอร์-เวิ้ร์ซ)   (ผิดปกติ, ประหลาด, วิปลาส, วิปริต, ออกนอกลู่นอกทาง, ชั่ว, ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, ไร้ศีลธรรม, เสเพล, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อดึง, พยศ, ว่ายาก, ควบคุมยาก)  

(b) fruitless    (ฟรู้ท-ลิส)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน) 

(c) ostensible    (ที่เห็นภายนอก, แน่ชัด, ชัดเจน, เปิดเผยแก่คนทั่วไป, แสร้ง, โอ้อวด)  

(d) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้ตระหนี่อย่างมาก, ขี้เหนียวมากที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(e) genuine    (เจ๊น-ยู-อีน)  (แท้, แท้จริง, ไม่ใช่ของปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม)  

 

3. Billy was just an innocent and artless (a) countryman.

(บิลลี่เป็นเพียงคนบ้านนอกที่ไร้เดียงสาและ   ซื่อ-ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม-ไร้มารยา-ไร้ศิลปะ-ไร้ความชำนาญ-หยาบ-เลว)

(a) impetuous    (อิม-เพ้ช-ชู-เอิส)  (หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก)  

(b) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)  

(c) worthless    (ไร้ค่า)

(d) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี)

(e) lenient     (ลี้-เนี่ยนท)  (ผ่อนผัน, ผ่อนหนักผ่อนเบา, กรุณา, ปรานี, โอนอ่อน)  

 

4. The airlines had to cancel an inordinate (a) number of flights due to the fog.

(สายการบินต่างๆ จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวน  มากมาย-มากเกินไป-เกินควร   เนื่องมาจากหมอกลง)

(a) remarkable    (เด่น, ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, พิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่คาดฝัน, แปลก, น่าประหลาดใจ, เหลือเชื่อ) 

(b) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น

(c) inadvertent     (ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่ได้เจตนา, ขาดความสนใจ, เลินเล่อ, ประมาท) 

(d) exhaustive     (ที่ทำให้หมดกำลัง, ที่ละเอียดถี่ถ้วน, ครอบคลุมทั้งหมด, ลึกซึ้ง) 

(e) principal    (สำคัญที่สุด, หลัก)

 

5. There has been a gradual (a) change in the climate over the past decade.

(ได้มีการเปลี่ยนแปลง   ทีละน้อย-แบบค่อยเป็นค่อยไป-ต่อเนื่องกันไป   ในภูมิอากาศ  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา)

(a) conspicuous     (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ, มีชื่อเสียง, ดีเป็นพิเศษ, น่าสังเกต) 

(b) deliberate     (โดยเจตนา, รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ใคร่ครวญ) 

(c) occurring slowly over time    (เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง, ซึ่งเกิดติดต่อกันไปอย่างช้าๆ)

(d) durable     (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน) 

(e) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง)

 

6. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอม  เป็น   อุปสรรค-การขัดขวาง-การต้านทาน-การหน่วงเหนี่ยว-การพูดติดอ่าง    สำคัญที่สุด (อันดับแรก)   ต่อ  การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)  (“Impediment to”  =  “เป็นอุปสรรคต่อ”)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c) occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

(e) rival of    (ไร้-เวิ่ล)  (คู่ต่อสู้-คู่แข่งขัน-คู่ปรับ  ของ)

 

7. Some people endure (v) great suffering without complaining at all while those who cannot cope with pain complain endlessly.

(คนบางคน   อดทน-อดกลั้น-ทนทาน-ยืนยง   ความเจ็บปวด (ความทุกข์ยาก) อย่างใหญ่หลวง  โดยมิได้บ่นอุทธรณ์เลย  ในขณะที่บุคคลผู้ไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวด  จะบ่น (คร่ำครวญ) อย่างไม่จบไม่สิ้น)

(a) perceive    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้)

(b) admit    (ยอมรับ, ยอมให้, รับสารภาพ, ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้)

(c) tolerate    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(d) abridge    (ทำให้สั้น, ย่อให้สั้น)

(e) publicize    (โฆษณา, ประกาศ, เผยแพร่)

 

8. Capital punishment has been abolished (v) in a number of developed countries.

(การลงโทษโดยการประหารชีวิตได้ถูก   ยกเลิก-เลิกล้ม-ลบล้าง-ทำลาย   ในประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมาก)

(a) adopted    (รับเอามาใช้,  รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม)

(b) eliminated    (ขจัด, กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

(c) considered    (พิจารณา)

(d) proposed    (เสนอ, เสนอขอแต่งงาน)

(e) soared    (ซอร์)  (พุ่งขึ้นสูงลิ่ว, ขึ้นสูง, ทะยาน, ลอยขึ้นสูง, ชูยอด, เพิ่มขึ้น)

 

9. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้วจะ   เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ    ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate   {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

(e) proclaim    (โพร-เคล่ม)  (ประกาศ, แถลงการณ์)

 

10. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ   แพทย์   จำนวนมาก, (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

(e) astronomers    (แอส-ทร้อน-โน-เม่อะ)  (นักดาราศาสตร์)

 

11. She had a sensation (n) that something was wrong.

(เธอมี   ความรู้สึก-ประสาทสัมผัส-ความตื่นเต้น-ความเกรียวกราว   ว่าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด)

(a) report    (รายงาน) 

(b) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ) 

(c) feeling    (ความรู้สึก)

(d) scheme    (สคีม)  (โครงการ, แผนการ, แผนผัง, แบบแผน, ระบบการจัดการ, แผนลับ, แผนร้าย, เพทุบาย, กลเม็ด) 

(e) amulet   (แอ๊-มิว-เล็ท)  (เครื่องราง)

 

12. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐   ในขณะที่สงครามและ   ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย    ได้มาถึงความเข้มข้น (รุนแรง) แบบใหม่)  (คือ  รุนแรงมากกว่าในอดีตอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

(e) periphery    (พะ-ริ้ฟ-เฟอ-รี่)  (รอบนอก, ขอบนอก, เขตรอบนอกของเมือง, เส้นรอบวง)

 

13. The engineers were immediately able to pinpoint (v) the problem with the bridge.

(วิศวกรสามารถในทันทีทันใดที่จะ  หาตำแหน่งแน่นอน-หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ-เจาะจง-ทำให้แน่ชัด-เน้น    (ของ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสะพาน)  (คือ  รู้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดกับสะพาน)

(a) defy    (ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์, ต่อต้าน, ขัดขวาง) 

(b) locate with precision    (หาตำแหน่ง  -  ของปัญหาหรือเรื่องอื่นๆ  -  ได้อย่างแม่นยำ)

(c) elude    (หลบหลีก, หลบหนี, หลีก, เลี่ยง) 

(d) halt     (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด) 

(e) prohibit    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

 

14. Psychologists have found that stern (a) disciplinary measures do not always make a child behave better. 

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่   เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน    มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

(e) halcyon    (แฮ้ล-เซี่ยน)  (เงียบสงบ, มีความสุข)

 

15. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) (a –n) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ   ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน) 

(b) impromptu    (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด) 

(c) lasting     (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง)  

(d) profuse    (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย) 

(e) indifferent    (อิน-ดิ๊ฟ-ฟะ-เริ่นท)  (ไม่สนใจ, ไม่แยแส, เมินเฉย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง)

 

16. It is difficult to keep invective (n) out of our discussion about the enemy.

(มันยากที่จะกัน   การด่าว่าอย่างรุนแรง-การประณามอย่างรุนแรง-คำประณาม-การด่าว่า-การกล่าวดูหมิ่น    ออกไปจากการประชุมปรึกษาหารือของเราเกี่ยวกับศัตรู)  (คือ  อดที่จะด่าว่า-ประณามศัตรูมิได้  เมื่อพวกเรามีการประชุมกัน)

(a) paradox    (แพ้-ระ-ดอคซ)  (คำพูดหรือข้อความที่ดูเหมือนไม่ถูกต้อง  แต่ความจริงอาจถูก, สิ่ง (บุคคล, เหตุ การณ์, คำพูด) ที่ขัดแย้งกัน, ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน, สิ่งที่ดูเหมือนแย้งกัน  แต่ทว่าเป็นจริง  เช่น “ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า”  หรือ  คำกล่าวที่ว่า  “เชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดโรคภัย  อาจถูกใช้ป้องกันโรคนั้นได้”  หรือ  “ใช้เซรุ่ม (ได้มาจากพิษงู) แก้พิษงู  -  ข้อความเหล่านี้ล้วนเป็น  “Paradox”)

(b) paragon    (แพ้-ระ-กอน)  (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ตัวอย่างอันดีเลิศ) 

(c) promenade    (พรอม-มี-เน้ด  หรือ  นาด)  {(คำนาม)  บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเดินเล่น, การเดินเล่น  -  โดยเฉพาะในที่สาธารณะ, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดงตัว, งานเต้นรำ  -  โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย, (คำกริยา)  เดินเล่น, เดินทอดน่อง, เดินพาเหรดในงานเต้นรำ} 

(d) abuse    (อะ-บิ๊วซ)  {(คำนาม)  การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม, การทารุณ, การทำอันตราย, การใช้ในทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ  (คำกริยา)  กล่าวร้าย, ด่าว่า, ประณาม, ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ}

(e) insurgency    (= insurgence)   (การจลาจล, การกบฏ) 

 

17. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous, (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) (a) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)   ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่ม เฟือย    เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว) 

{คำนาม  คือ  “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

(b) impecunious    (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (ยากจน, ไม่มีเงิน, ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ซอมซ่อ, มอซอ) 

(c) cadaverous    (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว) 

(d) unnecessary; redundant; extravagant   (ไม่จำเป็น; มากเกินต้องการ; ฟุ่มเฟือย

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ, หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ) 

 

18. Governments should endeavor to mitigate (มิ้ท-ทะ-เกท) (v) distress of their people.

(รัฐบาลควรพยายามที่จะ   ทำให้เบาบาง-ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-แบ่งเบา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    ความทุกข์ของประชาชนของตน)   

(a) palliate    (แพ้ล-ลิ-เอท)  (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ลด, ผ่อนคลาย)

(b) incapacitate    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,  ฝึกฝน, ให้การศึกษา) 

(d) ponder    (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา) 

(e) expurgate    (อิ๊ค-สเพอร์-เกท)  (ตัดข้อความที่ไม่ดี  หรือไม่สมควรออก)  (มักใช้กับหนังสือ)

 

19. China’s “Cultural Revolution” was the period of great upheaval (อัพ-ฮี้-เวิ่ล) (n) aimed at creating a new revolutionary spirit, and for four years the country had little contact with the outside world.

(การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน  เป็นช่วงเวลาของ   การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง-การยกระดับขึ้น-การยกขึ้น-การสูงขึ้น   ครั้งใหญ่  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างวิญญาณแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่  และเป็นเวลา    ปี  ที่ประเทศ (จีน) มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย)

(a) progress    (ความก้าวหน้า)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) change    (ความเปลี่ยนแปลง)

(d) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(e) nomination    (นอม-มิ-เน้-เชิ่น)  (การเสนอชื่อ)

 

20. He has been having a clandestine (แคลน-เดส-ทิน) (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว   แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น-เป็นความลับ-ลี้ลับ-ส่วนตัว-ไม่เปิดเผย    กับเลขาฯ ของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด, สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล)  (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

(e) provocative    (พระ-ว้อค-คะ-ทิฟว)  (ที่ก้าวร้าว, ที่ยั่วยุให้โมโห, ที่เย้ายวนอารมณ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 271)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Though chess players may now compete against computers, they still follow (v) rules that were used over 800 years ago.

(แม้ว่าผู้เล่นหมากรุกในปัจจุบันอาจจะแข่งขันกับคอมพิวเตอร์ได้, พวกเขายังคง   ทำตาม-ปฏิบัติตาม-ติด ตาม-ตามหลัง-ยอมตาม-เดินตาม-เอาอย่าง-เชื่อฟัง   กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งถูกใช้มามากกว่า  ๘๐๐  ปีล่วงมาแล้ว)

(a) come after    (เดินตาม, ตามหลัง)

(b) allow    (ยอมให้, อนุญาตให้)

(c) abide by    (รักษาหรือปฏิบัติตาม, ทำตาม, อาศัยอยู่, ทน, ยึดถือ, รอคอย)

(d) recite    (ท่อง, ท่องจำ, ว่าปากเปล่า, ท่องอาขยาน, อ่านออกเสียง, สาธยาย)

(e) oppose    (ต่อต้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย)

 

2. Pastel sketches become smudged (v) (ช่องที่ ) easily and should be kept under glass.

(ภาพวาดด้วยดินสอสีจะ   เป็นรอยเปรอะเปื้อน-เป็นรอยด่างพร้อย-ถูกรมควันไล่แมลง-ทำเปื้อน-ทำเปรอะ-ทำสกปรก-รมควันไล่แมลง    ได้ง่าย  และควรถูกเก็บไว้ใต้กระจก)

(a) smashed    (ทำให้แตกละเอียด, ตีแตกละเอียด, ทำลายสิ้นเชิง, ตีอย่างแรง, ชนอย่างแรง, ชนพัง, แตกละเอียด)

(b) faded    {(สี) ซีด-จาง-ตก-เลือน, จางลง, อ่อนลง, หายไป, ทำให้สีตก, ทำให้ค่อยๆ หายไป}

(c) wrinkled    (ย่น, เหี่ยวย่น, เป็นรอยเหี่ยวย่น)

(d) smeared    (เปื้อน, เลอะ, ถูกทา, ทา, ทาเปื้อน, ละเลง, ทำเลอะ, ป้ายสี, ใส่ร้าย, ลบ, ลบออก)

(e) brittle    (เปราะ, แตกหักได้ง่าย)

 

3. The process of respiration (n) consists of two independent actions, inhaling and exhaling.

(กระบวนการ   การหายใจ   ประกอบด้วยการกระทำอิสระ    ประการ, (คือ) การหายใจเข้า  และการหายใจออก)

(a) eating    (การกิน)

(b) drinking    (การดื่ม)

(c) speaking    (การพูด)

(d) reproducing    (การสืบพันธุ์)

(e) breathing    (การหายใจ)

 

4. Freshly (adv.) cut wood contains much moisture and tends to warp.

(ไม้ที่ถูกตัด   ใหม่ๆ-สดๆ-สดๆ ร้อนๆ-สดใส-เพิ่งมาถึง-เพิ่งได้รับ-สะอาด-บริสุทธิ์-ยังไม่เสื่อม-กระฉับ กระเฉง-ขาดประสบการณ์-ไม่ชำนาญ   จะมีความชื้นมาก  และมีแนวโน้มที่จะงอ)

(a) Sharply    (อย่างคมกริบ, อย่างชัดเจน, อย่างเฉียบแหลม, อย่างเฉียบขาด, อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง, อย่างแสบแก้วหู, อย่างฉับพลัน, อย่างว่องไว, อย่างเย็นเฉียบ, อย่างเสียดแทง, อย่างกะทันหัน)

(b) Recently    (เมื่อเร็วๆ มานี้, เมื่อไม่นานมานี้, ในยุคปัจจุบัน)

(c) Sloppily    (อย่างเป็นเลน-เป็นโคลน-เปื้อนโคลนเลน, อย่างลวกๆ-สุกเอาเผากิน, อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อไม่เป็นระเบียบ)

(d) Swiftly    (อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับไว)

(e) Vigilantly    (อย่างระมัดระวัง, อย่างตื่นตัว, อย่างรอบคอบ)

 

5. The trade of a nation is an index (n) of its economic well-being.

(การค้าของประเทศเป็น   เครื่องชี้-ดรรชนี-เข็มชี้-นิ้วชี้-เลขกำลังในพีชคณิต   ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a response    (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, ความรู้สึกตอบ, การตอบ, คำตอบ, คำรับ)

(b) a tool    (เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องกล, เครื่องตัด)

(c) a consequence    (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา)

(d) a sign    (เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, อาการ, ร่องรอย, รอยเท้า)

(e) a cause    (สาเหตุ)

 

6. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ   ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พัน ทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น    ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  นักสืบทำงานได้น้อย  เนื่องจากอาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตเห็นพวกเขาได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก) 

(e) undistinguished; difficult to describe   (ไม่ต่างจากคนอื่น-ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน; อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

7. We must not allow fulsome praise to delude (ดิ-ลู้ด) (v) us about our actual abilities.

(เราจะต้องไม่ยอมให้คำสรรเสริญที่มากจนน่าสะอิดสะเอียน   หลอก-หลอกลวง-ลวงตา-ตบตา    เรา  เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเรา)

(a) enunciate    (อิ-นั้น-ซิ-เอท)   (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประกาศ, แถลง) 

(b) perpetuate    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ)  

(c) deceive     (ดิ-ซี้ฟว)  (หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(d) taint    (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

(e) neutralize    (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง, ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง) 

 

8. Heavy rain turned the football field into such a quagmire (แคว้ก-ไม-เออะ) (n) that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น   บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถานการณ์ที่ลำบากมาก   จนกระทั่งไม่มีทีมใดสามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

(b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

(c) soft wet boggy land    (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)  

(d) nonchalance    (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

9. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆ  เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ทำความเสียหายมากที่สุดของธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียซึ่ง   ไม่สามารถคำนวณได้-ที่นับไม่ไหว-ที่มากมายมหาศาล    ของชีวิตและทรัพย์สิน)

(a) unprofitable     (ที่ไม่มีกำไร) 

(b) invincible     (ที่ไม่สามารถเอาชนะได้, ที่ทำลายไม่ได้) 

(c) immeasurable     (ที่ไม่สามารถวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)  

(d) irreparable    (ที่ไม่อาจซ่อมแซมหรือเยียวยาได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้) 

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, สูง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)

(f) utilizable    (ซึ่งสามารถใช้การได้, ใช้การได้)

 

10. The region has had copious (a) snow and fierce storm over several months each year.

(บริเวณ (ภูมิภาค) นี้มีหิมะ   มากมาย-อุดมสมบูรณ์-จำนวนมาก-ยืดยาว   และพายุจัด  เป็นเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, ล้นเหลือ)

(b) scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c) perilous    (มีอันตราย)

(d) melting    (หลอมละลาย)

(e) apprehensive    (หวาดหวั่น, เกรงกลัว)

 

11. Jack abhorred (แอบ-ฮ่อร์) (v) having to wake up before dawn.

(แจ๊ค  เกลียดแสนเกลียด-เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง    การจำเป็นต้องตื่นนอนก่อนย่ำรุ่ง)

(a) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(b) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(c) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(d) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

(e) castigated    (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน) 

 

12. The four leaders will assemble (อะ-เซ้ม-เบิ้ล) (v) in Paris for a summit meeting next month.

(ท่านผู้นำทั้ง    คน  จะ  ประชุม-รวบรวม-รวมเข้าด้วยกัน-ประกอบชิ้นส่วน    ในปารีส  สำหรับการประชุมสุดยอด (ของผู้นำระดับสูงสุด) ในเดือนหน้า)

(a) admonish    (แอด-ม้อน-นิช)  (ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม, ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

(b) adulterate    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้) 

(c) beset    (กลุ้มรุม, รบกวน, ห้อมล้อม, โจมตีทุกด้าน) 

(d) censure    (เซ้น-เช่อะ)  {(คำกริยา)  = ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง,  (คำนาม)  =  การตำหนิ, การติเตียน)} 

(e) congregate    (ค้อง-กรี-เกท)  (ประชุม, ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)

(f) consecrate    (ค้อน-ซิ-เครท)  (ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, อุทิศให้, อุทิศตัว)  

 

13. Despite these initial (อิ-นิช-เชิ่ล) (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆ ที่มีความเสียเปรียบ   แรกเริ่ม-ตอนแรก-ตอนเริ่มต้น-เบื้องแรก-ดั้งเดิม    เหล่านี้,  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) stupendous    (สทู-เพ้น-ดัส)  (มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง) 

(b) inchoate    (อิน-โค้-อิท)  (แรกเริ่ม, เบื้องต้น,  เพิ่งเริ่ม, ขึ้นต้น, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(c) timorous    (ทิ้ม-เมอะ-รัส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, เต็มไปด้วยความกลัว, ขี้ตื่น) 

(d) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก-เมล็ดพืช-หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้, ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง}

(e) deliberate    (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

 

14. Animals may use their voices to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ   ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย    สัตว์อื่นๆ, เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย)  (เมื่อเป็น คำคุณศัพท์  หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

(e) pursue    (เพอร์-ซู่  หรือ  ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, เจริญรอย, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, ดำเนินการต่อไป)

 

15. Traffic had to be diverted (v) due to the accident.

(การจราจรจำเป็นต้องถูก   เบี่ยงเบน-หันเห-ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง    เนื่องมาจากอุบัติเหตุ)   (คือ  ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน)

(a) halted    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุดชะงัก)

(b) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(c) turned aside    (เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่ง)

(d) canceled    (ยกเลิก)

(e) bantered    (ล้อเลียน, แหย่เย้า, กระเซ้า, กระเซ้าเล่นหัว)

 

16. The boy felt disgraced (a) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า    เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) hostile    (ฮอส-เทิ่ล  หรือ  ไทล)  (มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก)

 

17. It is impossible for parents to shield (ชีลด) (v) their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ  ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆ ของตน  จากอันตรายทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(e) disseminate    (ดิส-เซ้-มะ-เนท)  (กระจาย (ข่าว, ความรู้, ความคิด ฯลฯ), เผยแพร่)

 

18. George was sanguine (แซ้ง-กวิน) (a) about his chances of winning the award, because, as a disable person, he had done much better than other contenders.

(จอร์ช   ร่าเริง-เบิกบานใจ-มั่นใจ-มองโลกแง่ดี-เต็มไปด้วยความหวัง    เกี่ยวกับโอกาสของเขาที่จะชนะและได้รางวัล,  เพราะว่า  -  ในฐานะคนพิการ  -  เขาทำได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ อย่างมากมายทีเดียว)

(a) commensurate    (ซึ่งได้สัดส่วนกับ, ซึ่งเทียบเท่า, ซึ่งมีปริมาณหรือขนาดเท่ากันกับ, พอเพียง)  

(b) abortive     (อะ-บ๊อร์-ทิฟว)   (ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, ที่คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง) 

(c) innate    (อิ-เน้ท)  (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

(d) fallacious    (ฟะ-เล้-ชัส)  (ผิดพลาด, ซึ่งทำให้ผิดหวัง, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ลวง)  

(e) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบาน, ยินดี, ดีใจ, ปลื้มปิติยินดี)  

 

19. Sarah is very enthusiastic (เอน-ธิว-ซิ-แอส-ทิค) (a) about learning to read.

(ซาร่า  กระตือรือร้น-มีใจจดจ่อ-มีศรัทธาแรงกล้า-เร่าร้อน   อย่างมาก  เกี่ยวกับการเรียนวิธีอ่านหนังสือ) 

(a) fabulous    (แฟ้บ-บิว-ลัส)  (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน)   

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ)

(c) energetic    (เอน-เนอะ-เจ๊ท-ทิค)  (ขะมักเขม้น, มีพลัง, ชอบทำงาน, มีกำลังวังชา)

(d) obstinate    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, บังคับไม่อยู่, ควบคุมได้ยาก, เอาชนะได้ยาก, ข่มยาก, ดันทุรัง)

(e) eccentric    (ประหลาด, พิกล, ผิดปกติ, วิตถาร)

 

20. The police officer complimented (v) the boy on his honesty.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ชมเชย-สรรเสริญ-อวยพร-แสดงความยินดี   (กับ) เด็กชายคนนั้น  ในเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา)

(a) scolded     (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า) 

(b) commented     (ให้ข้อคิดเห็น, ให้ข้อสังเกต) 

(c) protested     (คัดค้าน, ประท้วง, ประกาศยืนยัน, เสนอแย้ง) 

(d) praised     (สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี)

(e) revised    (แก้ไข)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL